Σχόλια

Η απόφαση 1007293/36/0015/ (ΦΕΚ 44/Β΄) παύει να ισχύει από την έναρξη ισχύος της ΠΟΛ.1121/15.09.2005

Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-01-1997 ]

ΠΟΛ.1021/22.1.1997 Εκδοση θεωρημένων αποδείξεων σε κάθε περίπτωση λιανικής πώλησης πετρελαίου θέρμανσης

(Εκδοση θεωρημένων αποδείξεων σε κάθε περίπτωση λιανικής πώλησης πετρελαίου θέρμανσης)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 22 Ιανουαρίου 1997
Αριθ. Πρωτ.: 1007293/36/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1021

ΘΕΜΑ: ΄Εκδοση θεωρημένων αποδείξεων σε κάθε περίπτωση λιανικής πώλησης πετρελαίου θέρμανσης.

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης γη' της περίπτωσης γ' και την περίπτωση δ' του άρθρου 38 του Π.Δ/τος 186/1992 (ΦΕΚ Α' 84).
2. Την 1107147/1239/0006Α'/4.10.96 (ΦΕΚ Β' 922) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών για ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
3. Την ανάγκη αποτελεσματικότερης παρακολούθησης των πωλήσεων πετρελαίου θέρμανσης και διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου.
4. Οτι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε
1. Επιβάλλουμε, από 10 Φεβρουαρίου 1997, στους επιτηδευματίες που διαθέτουν πετρέλαιο θέρμανσης, την υποχρέωση έκδοσης για τις λιανικές πωλήσεις του είδους αυτού, θεωρημένων Αποδείξεων Λιανικής Πώλησης (χειρογράφων ή με Η/Υ) κατά την παράδοση ή την αποστολή του στον πελάτη (αγοραστή), ανεξάρτητα από την
υποχρέωση τήρησης από τους εν λόγω επιτηδευματίες, οποιασδήποτε κατηγορίας βιβλίων του Κ.Β.Σ.


2. Στην κατά τα ανωτέρω εκδιδόμενη απόδειξη αναγράφονται εκτός των οριζομένων από τις διατάξεις των άρθρων 13 παρ. 2 και 18 παρ. 3, 5 και 7 του Κ.Β.Σ., το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του πελάτη (αγοραστή), το είδος, η ποσότητα του αγαθού καθώς και η ώρα παράδοσής του.

3. Η υποχρέωση έκδοσης των αποδείξεων αυτών, δεν επηρεάζει τον τρόπο προσδιορισμού των καθαρών κερδών και το καθεστώς Φ.Π.Α., των επιτηδευματιών που τηρούν βιβλίο αγορών (Α' κατηγορία) για την δραστηριότητα αυτή.

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο