Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-07-2011 ]

Αριθμ. πρωτ.: A1/29818/3474/13.7.2011 Πιστοποιητικό περί οικονομικής δραστηριότητας μετά την εφαρμογή της ΚΥΑ Κ1-802/2011 περί Υπηρεσιών Μίας Στάσης

(Πιστοποιητικό περί οικονομικής δραστηριότητας μετά την εφαρμογή της ΚΥΑ Κ1-802/2011 περί Υπηρεσιών Μίας Στάσης)

Κατηγορία: Λοιπά

Παπάγου, 13 Ιουλίου 2011
Αριθμ. Πρωτ. A1/29818/3474

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΔΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 10191 Παπάγου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α. Βλάχου
THΛΕΦΩΝΟ : 210 6508510
FAX : 210 6508491

ΘΕΜΑ: Πιστοποιητικό περί οικονομικής δραστηριότητας μετά την εφαρμογή της ΚΥΑ Κ1-802/2011 περί Υπηρεσιών Μίας Στάσης
ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. ΠΟΛ.1125/31.5.2011 (ΑΔΑ 4Α3ΚΗ-Ν8)

Σύμφωνα με την αριθμ. K1-802/23.3.2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 470 Β΄) από την έναρξη ισχύος της (04.04.2011) η σύσταση προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών πραγματοποιείται στις οριζόμενες σε αυτή Υπηρεσίες μίας Στάσης (Συμβολαιογράφοι, Πιστοποιημένα ΚΕΠ, Επιμελητήρια).

Ειδικά για τη ρύθμιση του θέματος της χορήγησης της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του Κεφ. Γ της αριθμ. Α2/29542/5347/1991 ΥΑ (ΦΕΚ 707 Β΄) βεβαίωσης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για την ταξινόμηση ΦΙΧ αυτοκινήτων μικτού βάρους κάτω των τεσσάρων τόνων για τις παραπάνω εταιρίες, οι οποίες ιδρύθηκαν σε Υπηρεσία μίας Στάσης, εκδόθηκε η ΠΟΛ.1125/31.5.2011 (ΑΔΑ 4Α3ΚΗ-Ν8)

Σύμφωνα με την ανωτέρω ΠΟΛ, το πιστοποιητικό περί οικονομικής δραστηριότητας, το οποίο απαιτείται, μεταξύ άλλων, ως δικαιολογητικό για την ταξινόμηση των οχημάτων της παραπάνω κατηγορίας θα χορηγείται από το Τμήμα Μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και μόνο για το χρονικό διάστημα μέχρι την κατάθεση της πρώτης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της επιχείρησης:
α) είτε με την έκδοση επανεκτύπωσης της βεβαίωσης έναρξης εργασιών της επιχείρησης, όπως ίσχυε και εξακολουθεί να ισχύει
β) είτε με τη χορήγηση πιστοποιητικού ως το συνημμένο στην ΠΟΛ.1125/31.5.2011 υπόδειγμα, όπως ισχύει μετά την εφαρμογή της ΚΥΑ K1-802/23.3.2011.

Μετά την υποβολή της πρώτης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της επιχείρησης το παραπάνω πιστοποιητικό εκδίδεται από τη Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

Για την ταξινόμηση ΦΙΧ αυτοκινήτων μικτού βάρους άνω των τεσσάρων τόνων εξακολουθεί να κατατίθεται ως δικαιολογητικό το προβλεπόμενο στις διατάξεις του Κεφ. Δ της αριθμ. Α2/29542/5347/1991 ΥΑ πιστοποιητικό περί πραγματοποίησης συγκεκριμένου ύψους ακαθάριστων εσόδων από τη Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Β. ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ

 Ετικέτες:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο