Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-01-1997 ]

ΠΟΛ.1011/13.1.1997 Ποσοστό επιβράβευσης στους διαφημιστές από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

(Ποσοστό επιβράβευσης στους διαφημιστές από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα 13 Ιανουαρίου 1997
Αρ. Πρωτ.:1135155/1112/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1011

ΘΕΜΑ: Ποσοστό επιβράβευσης στους διαφημιστές από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα σε σχέση με το αναφερόμενο θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής:


1. Σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 2328/95, όπως ισχύει με το άρθρο 33 του Ν. 2429/96, ορίζεται ότι: "Κάθε ραδιοφωνικός ή τηλεοπτικός σταθμός και κάθε εφημερίδα ή περιοδικό, που
εδρεύει εκπέμπει ή εκδίδεται σε οποιοδήποτε μέρος της ελληνικής επικράτειας, εφόσον κατά τις ισχύουσες ως σήμερα διατάξεις έχει την υποχρέωση καταβολής ειδικού φόρου και αγγελιοσήμου, οφείλει να υποβάλει στην οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) τον τιμοκατάλογο διαφημίσεων και χορηγιών, που εφαρμόζει".

2. Εξάλλου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του ίδιου ως άνω άρθρου, τα αναφερόμενα στο προαναφερόμενο εδάφιο μέσα ενημέρωσης δικαιούνται να παρέχουν στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους επιβράβευση στους διαφημιστές, η οποία υπολογίζεται επί του συνόλου της διαφημιστικής δαπάνης που πραγματοποίησαν σε αυτά. Το ποσοστό της επιβράβευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το εννέα κόμμα εννέα τοις εκατό (9,9%).
1/4λα τα παραστατικά, τα σχετικά με τον υπολογισμό και την καταβολή της επιβράβευσης αυτής, κοινοποιούνται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., η οποία υποχρεούνται να χορηγεί αντίγραφο σε όποιον έχει έννομο συμφέρον.
Διαφημιστής για την εφαρμογή της διάταξης αυτής θεωρείται μόνο η επιχείρηση που παρέχει στο σύνολο των πελατών της δημιουργικές διαφημιστικές υπηρεσίες. Δεν δικαιούνται επιβράβευσης οι επιχειρήσεις που μεσολαβούν μεταξύ διαφημιστών και μέσων ενημέρωσης ή διαφημιζόμενων πελατών άλλων διαφημιστών και μέσων ενημέρωσης. Αν καταβληθεί επιβράβευση σε μη δικαιούχο ή επιβράβευση μεγαλύτερου ύψους από αυτό που ορίζεται παραπάνω, επιβάλλεται στο μέσο ενημέρωσης και στο διαφημιστή, με πράξη της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., πρόστιμο ίσο με το πενταπλάσιο του ποσού αυτού.
Αν η επιβράβευση αυτή παρέχεται με τη μορφή ίσης αξίας διαφημιστικού χρόνου ή χώρου, αυτός διατίθεται περαιτέρω με όλες τις προβλεπόμενες επιβαρύνσεις (ειδικός φόρος, αγγελιόσημο) κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

3. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ., για κάθε παροχή υπηρεσιών από επιτηδευματία σε άλλο επιτηδευματία, για την άσκηση του επαγγέλματός του, εκδίδεται τιμολόγιο.

4. Κατόπιν των ανωτέρω, συνάγεται ότι η επιβράβευση φορολογικά θεωρείται ως αμοιβή για προσφερόμενες υπηρεσίες, δεδομένου ότι αποτελεί αντιπαροχή του μέσου μαζικής ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.) προς τον Διαφημιστή για την προσέλκυση πελατείας και δεν συνδέεται με κάθε πελάτη του διαφημιστή, αλλά συναρτάται με την όλη επιχειρηματική συμπεριφορά του διαφημιστή προς το Μ.Μ.Ε., επί πλέον είναι δυνατόν να χορηγηθεί με τη μορφή ίσης αξίας διαφημιστικού χρόνου ή χώρου. Άρα για την δικαιούμενη επιβράβευση πρέπει να εκδίδεται τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών από το Διαφημιστή προς το Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Κ.Β.Σ.

5. Τέλος, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η επιβράβευση παρέχεται με τη μορφή ίσης αξίας διαφημιστικού χρόνου ή χώρου, πρέπει και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να εκδίδουν τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ., προς τους Διαφημιστές για τα διαφημιστικά μηνύματα που μεταδόθηκαν
ή καταχωρήθηκαν έναντι της παρεχόμενης αξίας επιβράβευσης.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο