Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-07-2011 ]

Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚ 5028322 ΕΞ29.6.2011 Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 30§2 του Ν.3943/11 (ΦΕΚ 66/Α΄)

(Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 30§2 του Ν.3943/11 (ΦΕΚ 66/Α΄))

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2011
Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚ 5028322 ΕΞ2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ /ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε .Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ΄

Ταχ. Δ/νση : Κηφισίας 124
Ταχ.Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο : 210-6987462
FAX : 210-6987424

Θ Ε Μ Α : Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 30§2 του Ν.3943/11 (ΦΕΚ 66/Α΄).
Σχετ. : Η αριθμ. ΔΕΦΚ 5027902 ΕΞ 27.6.2011 Δ.Υ.Ο.

Με εφαρμογή ερωτήματα Τελωνειακών αρχών και έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 30§2 του Ν.3943/2011 «Επιβατικά αυτοκίνητα στα οποία περιλαμβάνονται και τα αυτοκίνητα τύπου JEEP που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές των Οδηγιών 98/69/ΕΚ φάση Β ή μεταγενέστερης εξακολουθούν να υπάγονται στους συντελεστές τέλους ταξινόμησης που προβλέπονται από την περίπτωση α΄ της § 2 του άρθρου 121 του Ν.2960/2001 εφόσον μέχρι και της 29-6-2011 τελωνιστούν και καταβληθούν γι αυτά οι οφειλόμενες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 10§6 του Ν.2690/1999 «Περί κύρωσης του κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» «Υπέρβαση των προθεσμιών συγχωρείται σε περίπτωση ανώτερης βίας».

3. Τις διατάξεις της αριθμ.ΔΙΣΚΠΟ/Φ.17/ΟΙΚ./13907/11-06-2004 Εγκυκλίου Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας και Αποκέντρωσης σύμφωνα με την οποία η απεργία θεωρείται λόγος ανωτέρας βίας για τη δημόσια διοίκηση και

4. Το γεγονός ότι προκηρύχτηκε από την ΑΔΕΔΥ και την ΟΤΥΕ γενική πανελλαδική απεργία για την 28-06-2011 και 29-06-2011, σας ανακοινώνουμε ότι για τις περιπτώσεις για τις οποίες δεν κατέστη δυνατή η κατάθεση παραστατικών και τελωνισμός των αυτοκινήτων αυτών μέχρι 29-6-2011, μπορείτε να δέχεστε παραστατικά μέχρι και την 30-6-2011, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην αριθμ. ΔΕΦΚ 5027902 ΕΞ 27.6.2011 Δ.Υ.Ο..
O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ι.ΚΑΠΕΛΕΡΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο