Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-06-2011 ]

ΠΟΛ.1141/23.6.2011 Φορολογική μεταχείριση των μερισμάτων που διανέμουν ημεδαπές Α.Ε. σε αλλοδαπούς δικαιούχους, μετά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του άρθρου 14 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α' 66). Εφαρμογή των αντίστοιχων διατάξεων, στο πλαίσιο των Συμβάσεων/Συμφωνιών Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.) του Εισοδήματος

(Φορολογική μεταχείριση των μερισμάτων που διανέμουν ημεδαπές Α.Ε. σε αλλοδαπούς δικαιούχους, μετά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του άρθρου 14 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α' 66). Εφαρμογή των αντίστοιχων διατάξεων, στο πλαίσιο των Συμβάσεων/Συμφωνιών Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.) του Εισοδήματος)

Κατηγορία: Δ.Ο.Σ. (Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων)

Αθήνα, 23 Ιουνίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α' ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. δ/νση: Καραγ. Σερβίας 8   
Ταχ. κώδ.: 10184 - Αθήνα
Πληροφορίες: I. Φοβάκης
Τηλέφωνο: 210 33 75 866
Τηλεομ.: 210 33 75 854
Ηλ. ταχ/ μείο: [email protected]

ΠΟΛ 1141

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση των μερισμάτων που διανέμουν ημεδαπές Α.Ε. σε αλλοδαπούς δικαιούχους, μετά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του άρθρου 14 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α' 66). Εφαρμογή των αντίστοιχων διατάξεων, στο πλαίσιο των Συμβάσεων/Συμφωνιών Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.) του Εισοδήματος.
ΣΧΕΤ.: α) Η με αριθ. πρωτ. 1022502/869/ΔΟΣ/ΠΟΛ.1082/11.6.2009 εγκύκλιος διαταγή της Υπηρεσίας μας.
β) Η με αριθ. 11004/Β0012/ΠΟΛ.1129/6.6.2011 εγκύκλιος διαταγή της Δ/νσης Φορολογίας Εισοδήματος (Δ12).

Σε συνέχεια του υπ. αριθ. α) σχετικού, σας παραθέτουμε επικαιροποιημένο πίνακα με τα ποσοστά παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων, όπως αυτά προβλέπονται από τις νέες Συμβάσεις/Συμφωνίες Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.) του Εισοδήματος που συνήψε η χώρα μας. Επισημαίνεται ότι, οι διατάξεις των εν λόγω Σ.Α.Δ.Φ. έχουν εφαρμογή από την 01 Ιανουαρίου 2011 και εντεύθεν.


Ακριβές Αντίγραφο   
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας   

Η Προϊστάμενη της Δ/νσης
α.α.
Μ. Σαραντίτη 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α. Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


ΧΩΡΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΟ (1)
       
1.ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ ν.3826/2010 παρ. 2, άρθρο 10 8%
2.ΚΑΝΑΔΑΣ ν.3824/2010 παρ. 2, άρθρο 10 α) 5% (εάν ο πραγματικός
δικαιούχος είναι εταιρεία,
η οποία κατέχει άμεσα ή
έμμεσα τουλάχιστον το
25% του κεφαλαίου της
εταιρείας που καταβάλλει
τα μερίσματα).
β) 15% (στις λοιπές
περιπτώσεις).
3. ΚΑΤΑΡ ν.3823/2010 παρ. 2, άρθρο 10 5%
4. ΜΑΡΟΚΟ ν.3820/2010 παρ. 2, άρθρο 10 α) 5% (εάν ο πραγματικός
δικαιούχος είναι εταιρεία
-εκτός από προσωπική
εταιρεία-, η οποία κατέχει
άμεσα τουλάχιστον το 25%
του κεφαλαίου της
εταιρείας που καταβάλλει
τα μερίσματα).
β) 10% (στις λοιπές
περιπτώσεις).
5. ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ ν.3821/2010 παρ. 2, άρθρο 10 5% (2)
6. ΣΕΡΒΙΑ ν.3825/2010 παρ. 2, άρθρο 10 1) 5% (εάν ο πραγματικός
δικαιούχος είναι εταιρεία
-εκτός από προσωπική
εταιρεία-, η οποία κατέχει
άμεσα τουλάχιστον το 25%
του κεφαλαίου της
εταιρείας που καταβάλλει
τα μερίσματα).
2) 15% (στις λοιπές
περιπτώσεις).
7. ΤΥΝΗΣΙΑ ν.3742/2009 παρ. 2α, άρθρο 10 35%(1) Στην περίπτωση που το ποσοστό φόρου, το οποίο προβλέπεται από τις διατάξεις της εσωτερικής μας νομοθεσίας (ΚΦΕ-ν.2238/1994), είναι ευνοϊκότερο από τα αναφερόμενα στον εν λόγω Πίνακα, τότε θα εφαρμόζεται το ποσοστό που ορίζεται από τις διατάξεις της εσωτερικής μας νομοθεσίας.

(2) Επισημαίνεται ότι, εάν τα μερίσματα αποκτώνται από την Κυβέρνηση του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας [συμπεριλαμβανομένης και της Σαουδαραβικής Νομισματικής Αρχής (Saudi Arabian Monetary Agency)] και από οντότητες που ανήκουν εξ ολοκλήρου στο Κράτος της Σαουδικής Αραβίας, απαλλάσσονται από το φόρο στην Ελλάδα (άρθρο 27).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο