Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-07-2011 ]

Ι.Κ.Α. Αριθ. πρωτ.: Σ00/15/24.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ) Διαδικασία αναζήτησης αχρεωστήτως πιστωθέντων ποσών σε λογαριασμούς θανόντων συνταξιούχων. Υπενθύμιση οδηγιών. Υποβολή μηνυτήριων αναφορών κατά αυτών που έχουν εισπράξει συντάξεις μετά το θάνατο συνταξιούχων

(Διαδικασία αναζήτησης αχρεωστήτως πιστωθέντων ποσών σε λογαριασμούς θανόντων συνταξιούχων. Υπενθύμιση οδηγιών. Υποβολή μηνυτήριων αναφορών κατά αυτών που έχουν εισπράξει συντάξεις μετά το θάνατο συνταξιούχων)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 24/ 6 /2011
Αριθ. Πρωτ. Σ00/15

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1/7/2011

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)
Πληροφορίες: Π. Δάβου
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189
FAX: 2105230046
e-mail : [email protected]

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝ. ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: Διαδικασία αναζήτησης αχρεωστήτως πιστωθέντων ποσών σε λογαριασμούς θανόντων συνταξιούχων. Υπενθύμιση οδηγιών. Υποβολή μηνυτήριων αναφορών κατά αυτών που έχουν εισπράξει συντάξεις μετά το θάνατο συνταξιούχων.
Σχετ: Τα αρ.Σ81/4/10.1.2002 και Σ00/10/12.6.2008 Γενικά Έγγραφα.

Με τα παραπάνω Γενικά Έγγραφα σας κοινοποιήσαμε την με αρ. 431/2001 Γνωμοδότηση του Δ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και το με αρ. 5362/28.5.2008 έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τα οποία:

α) στις περιπτώσεις όπου στον τραπεζικό λογαριασμό του συνταξιούχου υπάρχει συνδικαιούχος και αναληφθούν χρήματα που αφορούν ποσά που πιστώθηκαν στο λογαριασμό μετά το θάνατο του συνταξιούχου, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δύναται να στραφεί προς απόδοση της αχρεωστήτως καταβληθείσης σύνταξης - και για το ποσό αυτής που δεν καλύφθηκε με χρέωση του κοινού λογαριασμού κατ’ άρθρο 11 της υπ’ αριθ. οικ. 20230/0050/12.1.2001 κοινής υπουργικής απόφασης - κατά των συνδικαιούχων του κοινού λογαριασμού ή και κατά των κληρονόμων του αποβιώσαντος συνταξιούχου (κατά το ποσό του κοινού λογαριασμού που τυχόν τους αποδόθηκε από τους συνδικαιούχους), δύναται, δε, να επιδιώξει την ικανοποίηση των αξιώσεών του για επιστροφή της κατά τα ως άνω αχρεωστήτως καταβληθείσης σύνταξης, κατ’ αρχήν με έκδοση πράξεως καταλογισμού κατά τη διαδικασία του άρθ. 40 παρ. 4 του α.ν. 1846/1951, και

β) στις περιπτώσεις που στο λογαριασμό του θανόντα συνταξιούχου δεν υπάρχουν συνδικαιούχοι, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δικαιούται να προχωρήσει στη διαδικασία είσπραξης των αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων στρεφόμενο κατά των κληρονόμων του αποβιώσαντος συνταξιούχου, είτε εξ αδιαθέτου σύμφωνα με την κληρονομική μερίδα του καθενός είτε εκ διαθήκης, που δεν έχουν αποποιηθεί της κληρονομιάς. Και τούτο διότι οι τραπεζικοί λογαριασμοί ως στοιχείο κληρονομιάς, αποτελούν μέρος της κληρονομητέας περιουσίας και κατά συνέπεια υπόχρεοι προ απόδοση των παρανόμως κατατεθεισών συντάξεων είναι οι δικαιούχοι των τραπεζικών λογαριασμών που είναι και οι κληρονόμοι του αποβιώσαντος συνταξιούχου, που δεν έχουν αποποιηθεί.

Η διαδικασία της αναζήτησης και στις δύο περιπτώσεις βασίζεται καταρχήν στα άρθρα 40 παρ. 4 και 27 παρ. 3 του α.ν. 1846/1951 και επικουρικά στην αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού (άρθ. 904 του Αστικού Κώδικα).

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι προκειμένου να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του Ιδρύματος και γενικότερα του Δημοσίου, στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι το Ίδρυμα δεν έχει ενημερωθεί για το θάνατο συνταξιούχου με απώτερο σκοπό την παράνομη είσπραξη συντάξεων από μη δικαιούχα πρόσωπα, έχετε την αρμοδιότητα να καταθέτετε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών μηνυτήριες αναφορές, κατά των προσώπων αυτών.

Για διευκόλυνσή σας , σας παραθέτουμε υπόδειγμα μηνυτήριας αναφοράς.
Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Διονύσης Πατσούρης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜ/ΧΗΣ ΓΡΑΜΜ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο