Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-06-2011 ]

Αριθμ. πρωτ.: Α 26895/2503/10.6.2011 Άδειες κυκλοφορίας οχημάτων

(Άδειες κυκλοφορίας οχημάτων)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2011
Αριθμ. Πρωτ.: Α 26895/2503

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ


Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 10191 Παπάγου, Αθήνα
Πληροφορίες : Θ. Γαλανόπουλος ,Α. Καραγιάννη
Δ. Αθανασόπουλος
Τηλέφωνο :2106508423, 2106508005,
2106508214
FAX : 2106508451


ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ : Άδειες κυκλοφορίας οχημάτων.
ΣΧΕΤ: Το αριθμ. Α.οικ.51981/4969/2010 έγγραφό μας.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου μας και δεδομένου ότι το υπάρχον απόθεμα εντύπων αδειών κυκλοφορίας οχημάτων εξαντλείται εντός του Ιουνίου ενώ νέα έντυπα από τον διαγωνισμό που βρίσκεται σε εξέλιξη αναμένεται να παραληφθούν τον προσεχή Δεκέμβριο, σύμφωνα με σχετικό έγγραφο του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου μας, παρακαλούμε για τη άμεση και πιστή εφαρμογή των κατωτέρω:

1. Δεν θα εκδίδεται έντυπο άδειας κυκλοφορίας καμίας κατηγορία οχημάτων, είτε πρόκειται για οχήματα που τίθενται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία στην Ελλάδα, είτε για ήδη κυκλοφορούντα οχήματα στις περιπτώσεις που απαιτείται έκδοση νέας άδειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία πλην των εξής περιπτώσεων θέσης σε κυκλοφορία :

-Φορτηγών Δημοσίας Χρήσης (ΦΔΧ) Διεθνών Μεταφορών και Φορτηγών Διεθνών Μεταφορών και

-Τουριστικών Λεωφορείων Δημοσίας Χρήσης

2. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις θα χορηγείται φωτοαντίγραφο του «Υπηρεσιακού Αντιγράφου Άδειας Κυκλοφορίας» το οποίο τυπώνεται από το μηχανογραφικό σύστημα κατά τη διαδικασία έκδοσης άδειας κυκλοφορίας. Στο τέλος του εντύπου αυτού θα τίθεται ειδική σφραγίδα με το εξής περιεχόμενο:

«Περιφέρεια..….
Περιφερειακή Ενότητα……
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών …………..
Το παρόν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας σύμφωνα με την αριθ. .Α 26895/2503/2011 εγκύκλιο του Υπ. ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ».

Επίσης, θα τίθεται το ονοματεπώνυμο, η υπογραφή του αρμόδιου υπαλλήλου, η ημερομηνία και η σφραγίδα της Υπηρεσίας. Εφόσον το «Υπηρεσιακό Αντίγραφο Άδειας Κυκλοφορίας» τυπώνεται σε περισσότερες από μία σελίδες, η ειδική σφραγίδα θα τίθεται σε όλες τις σελίδες οι οποίες θα αριθμούνται, θα υπογράφονται και θα σφραγίζονται καθεμία ξεχωριστά από τον αρμόδιο υπάλληλο.

3. Σε περίπτωση που δηλώνεται απώλεια του φωτοαντιγράφου του «Υπηρεσιακού Αντιγράφου Άδειας Κυκλοφορίας» για την έκδοση νέου θα ακολουθείται η διαδικασία «έκδοση αντιγράφου άδειας».

4. Το έντυπο της άδειας κυκλοφορίας θα χορηγηθεί μετά την παραλαβή των νέων εντύπων, με την παράδοση στην υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών του «Υπηρεσιακού Αντιγράφου Άδειας Κυκλοφορίας» .

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Χ.ΤΣΙΟΚΑΣ

Ακριβές αντίγραφο
Θ.Γαλανόπουλος


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο