Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-06-2011 ]

Αρθρα Κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων από 1/7/2011 σύμφωνα με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

(Κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων από 1/7/2011 σύμφωνα με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Όπως είναι γνωστό σύμφωνα με το άρθρο 3 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) από 1ης Ιουλίου 2011 ( Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2010-2011-2012) αυξάνονται τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων σε ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του Ευρωπαϊκού πληθωρισμού του έτους 2010.

Σύμφωνα με την EUROSTAT το ποσοστό της μέσης ετήσιας μεταβολής του εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή για το 2010 είναι 1,6%.

Μετά τα ανωτέρω ο πίνακας μισθών και ημερομισθίων από 1/7/2011 διαμορφώνεται ως εξής:

 

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2011
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1.7.2011- Υπολογισμοί με αύξηση 1,6%
 
 
 
 
 
 
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΙ
1.5.2009
ποσοστό αύξησης
1.7.2011
στρογγυλοποίηση
 
 
 
 
 
Ημερομίσθιο άγαμος χωρίς προϋπηρεσία
33,04
1,6
33,569
33,57
Ημερομίσθιο άγαμος 1 τριετία
34,25
1,6
34,798
34,80
Ημερομίσθιο άγαμος 2 τριετίες
35,89
1,6
36,464
36,46
Ημερομίσθιο άγαμος 3 τριετίες
37,51
1,6
38,110
38,11
Ημερομίσθιο άγαμος 4 τριετίες
39,15
1,6
39,776
39,78
Ημερομίσθιο άγαμος 5 τριετίες
40,78
1,6
41,432
41,43
Ημερομίσθιο άγαμος 6 τριετίες
42,43
1,6
43,109
43,11
Ημερομίσθιο έγγαμος χωρίς προϋπηρεσία
36,34
1,6
36,921
36,92
Ημερομίσθιο έγγαμος 1 τριετία
37,56
1,6
38,161
38,16
Ημερομίσθιο έγγαμος 2 τριετίες
39,2
1,6
39,827
39,83
Ημερομίσθιο έγγαμος 3 τριετίες
40,82
1,6
41,473
41,47
Ημερομίσθιο έγγαμος 4 τριετίες
42,46
1,6
43,139
43,14
Ημερομίσθιο έγγαμος 5 τριετίες
44,09
1,6
44,795
44,80
Ημερομίσθιο έγγαμος 6 τριετίες
45,74
1,6
46,472
46,47
 
 
 
 
 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
1.5.2009
ποσοστό αύξησης
1.7.2011
στρογγυλοποίηση
 
 
 
 
 
Ημερομίσθιο άγαμος χωρίς προϋπηρεσία
739,56
1,6
751,393
751,39
Ημερομίσθιο άγαμος 1 τριετία
801,17
1,6
813,989
813,99
Ημερομίσθιο άγαμος 2 τριετίες
874,01
1,6
887,994
887,99
Ημερομίσθιο άγαμος 3 τριετίες
946,84
1,6
961,989
961,99
Ημερομίσθιο έγγαμος χωρίς προϋπηρεσία
813,52
1,6
826,536
826,54
Ημερομίσθιο έγγαμος 1 τριετία
875,13
1,6
889,132
889,13
Ημερομίσθιο έγγαμος 2 τριετίες
947,96
1,6
963,127
963,13
Ημερομίσθιο έγγαμος 3 τριετίες
1020,8
1,6
1037,133
1037,13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) δεκαδικά ψηφία και στρογγυλοποιούνται στο επόμενο εκατοστό,
 
 
εάν το χιλιοστό είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5).
 
 
 
 
 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο