Σχόλια

Καταργήθηκε με την ΠΟΛ.1042/4.3.2013.

Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-06-2011 ]

ΠΟΛ.1136/15.6.2011 Χορήγηση στοιχείων στις επιχειρήσεις που έλαβαν Α.Φ.Μ. μέσω των Υπηρεσιών Μίας Στάσης

(Χορήγηση στοιχείων στις επιχειρήσεις που έλαβαν Α.Φ.Μ. μέσω των Υπηρεσιών Μίας Στάσης)

Κατηγορία: Μητρώο (Δ/νση φορολ. ελέγχων)

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ.: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Αικ. Μπουγιούκντολαπτσή
Τηλέφωνο: 210 3375888
Fax: 210 3375041
E-mail:  [email protected]


ΠΟΛ 1136

ΘΕΜΑ: Χορήγηση στοιχείων στις επιχειρήσεις που έλαβαν Α.Φ.Μ. μέσω των Υπηρεσιών Μίας Στάσης.

Σε συνέχεια της ΠΟΛ.1081/8.4.2011 με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την ορθή εφαρμογή της K1-802/23.3.2011 (ΦΕΚ 470 Β') Κοινής Υπουργικής Απόφασης, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Με την εφαρμογή της ως άνω Κοινής Υπουργικής Απόφασης από 4/4/2011 η διαδικασία σύστασης και απόδοσης Α.Φ.Μ. στις προσωπικές και κεφαλαιουχικές εταιρείες πραγματοποιείται από τις Υπηρεσίες Μίας Στάσης, οι οποίες μετά την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας χορηγούν βεβαίωση (υπόδειγμα 7 του Παραρτήματος III) στην οποία κατ' ελάχιστον αναφέρονται τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της παραπάνω Κ.Υ.Α.

Έχει παρατηρηθεί όμως ότι, στην ως άνω βεβαίωση δεν αναφέρονται τα δηλωθέντα κατά την υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών στοιχεία της επιχείρησης, όπως, οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑ.Δ.), η διεύθυνση άσκησης δραστηριότητας, τα μέλη του νομικού προσώπου, τα στοιχεία διαχειριστών/νομίμων εκπροσώπων/ μελών Δ.Σ., καθώς και τα στοιχεία που αφορούν στην ένταξή τους σε καθεστώς Φ.Π.Α., κατηγορία βιβλίων Κ.Β.Σ. κλπ με αποτέλεσμα, οι εν λόγω εταιρείες, να προσέρχονται στη Δ.Ο.Υ. υποβάλλοντας αίτηση για τη χορήγηση των στοιχείων αυτών.

Κατόπιν τούτου, σε κάθε περίπτωση που οι ως άνω εταιρείες (προσωπικές και κεφαλαιουχικές οι οποίες έχουν ολοκληρώσει την έναρξη εργασιών τους σε μία από τις Υπηρεσίες Μίας Στάσης) αιτούνται τα ανωτέρω αναφερόμενα στοιχεία της επιχείρησής τους, το Τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ. θα χορηγεί έγγραφο ως το συνημμένο υπόδειγμα.ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ   
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ   

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

Συνημμένα


 Ετικέτες:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο