Αθήνα,  6 Ιουνίου 2011
Αρ. Πρωτ: Δ13 ΦΜΑΠ 1082051 ΕΞ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 8
Ταχ. Κώδ.:    101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο:    2103375360
FAX:    2103375834
e-mail:[email protected]


ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ


ΘΕΜΑ: Άτυπη κωδικοποίηση φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.)

Σας αποστέλλουμε άτυπη κωδικοποίηση του φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας, συνταχθείσα από την Προϊσταμένη του τμήματος φορολογίας μεγάλης ακίνητης περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.) κ. Άννα Αδάμ Κόλλια, επειδή για το διάστημα αυτό πραγματοποιούνται έλεγχοι και η φορολογία αυτή έχει καταργηθεί από το έτος 2008, προς διευκόλυνση σας.Συνημμένα: 14 σελίδες

       
Ακριβές Αντίγραφο                                      
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                             

Ο Γενικός Διευθυντής Φορολογίας
Δημήτρης Σταματόπουλος