Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-12-1996 ]

ΠΟΛ.1340/30.12.1996 Παράταση καταβολής της Α δόσης της ρύθμισης των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 21 του Ν.2443/1996 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1996

(Παράταση καταβολής της Α δόσης της ρύθμισης των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 21 του Ν.2443/1996 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1996 )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 30 Δεκεμβρίου 1996
Αριθ.Πρωτ.: 1138143/11888-20/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π. 03/01/1997/ΑΧ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Εισ.Δημ.Εσόδων)
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1340

ΘΕΜΑ: Παράταση καταβολής της α' δόσης της ρύθμισης των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 21 του ν.2443/1996 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1996.

Εχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.2198/1994 "περί ρυθμίσεως των ληξιπροθέσμων χρεών προς το Δημόσιο".

2. Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 21 του Ν.2443/1996 (ΦΕΚ 265 τ. Α') "περί διευκολύνσεων φορολογουμένων".

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 15 Ν.2198/1994, που ισχύουν και στη συγκεκριμένη περίπτωση, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.1284/1992, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με αποφάσεις του, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τις προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

4. Την απόφασή μας αριθ. 1128186/10739-20/0016/29.11.1996, με την οποία παρατείναμε μέχρι 4 Δεκεμβρίου 1996 την προθεσμία υποβολής αιτήσεων και καταβολής της α' δόσης για υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπροθέσμων οφειλών προς το Δημόσιο, που ορίζεται από τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 21 Ν.2443/1996.

5. Το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός φορολογουμένων δεν κατέστη δυνατό να εξυπηρετηθεί από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. κατά την ημερομηνία λήξης της πρώτης δόσης.

6. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

7. Την αριθ. 1107147/1239/0006/4.10.1996 (ΦΕΚ 922 Β'/1996) κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών, με την οποία χορηγούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

Αποφασίζουμε

Παρατείνουμε μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1996 την προθεσμία καταβολής της α' δόσης για ρύθμιση οφειλών, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 21 του Ν.2443/1996. Η δόση που παρατείνεται επιβαρύνεται με προσαύξηση πέντε τοις εκατό (5%), υπολογιζομένης επί του συνόλου αυτής.
Με την παράταση αυτή δεν επηρεάζονται οι ημερομηνίες καταβολής των επομένων δόσεων της ρύθμισης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο