Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-12-1996 ]

ΠΟΛ.1333/20.12.1996 Μη έκδοση δελτίου αποστολής για την διακίνηση των ειδών (αναλωσίμων) και ιατρικών μηχανημάτων που απαιτούνται για την παροχή, κατ οίκον,ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, από τις κινητές μονάδες νοσηλείας

(Μη έκδοση δελτίου αποστολής για την διακίνηση των ειδών (αναλωσίμων) και ιατρικών μηχανημάτων που απαιτούνται για την παροχή, κατ οίκον,ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, από τις κινητές μονάδες νοσηλείας)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα 20 Δεκεμβρίου 1996
Αρ.Πρωτ: 1113883/858/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1333

ΘΕΜΑ: Μη έκδοση δελτίου αποστολής για την διακίνηση των ειδών (αναλωσίμων) και ιατρικών μηχανημάτων που απαιτούνται για την παροχή, κατ' οίκον, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, από τις κινητές μονάδες νοσηλείας.

Από γραπτά ερωτήματα που απευθύνονται στην Υπηρεσία μας προκύπτουν τα εξής:


Εταιρίες που παρέχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, διαθέτουν κέντρο 24ωρης ετοιμότητας, υποστηριζόμενο από γιατρούς όλων των ειδικοτήτων και νοσηλευτές, για να αντιμετωπίζουν επείγοντα περιστατικά, παρέχοντας ολοκληρωμένη νοσηλεία (διενέργεια εξετάσεων, χορήγηση φαρμάκων κ.λπ.), αποκλειστικά στο σπίτι του ασθενούς. Ζητούν δε, για λόγους άμεσης και έγκαιρης αναχώρησης των κινητών μονάδων, να απαλλαγούν από την υποχρέωση έκδοσης των δελτίων αποστολής για τη διακίνηση των ειδών (σύριγγες, βελόνες, καθετήρες, φάρμακα κ.λπ.), που
απαιτούνται για την παροχή της ολοκληρωμένης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, κατ' οίκον.
Σχετικά με το ανωτέρω θέμα παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

1. Σύμφωνα με την παράγραφο 1α' του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/92), δελτίο αποστολής εκδίδεται από τον επιτηδευματία, σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης ή διακίνησης αγαθών προς οποιονδήποτε και για οποιοδήποτε σκοπό, εφόσον δεν εκδόθηκε συνενωμένο δελτίο αποστολής με φορολογικό στοιχείο αξίας (τιμολόγιο, απόδειξη λιανικής πώλησης, απόδειξη παροχής υπηρεσιών).

2. Στην παράγραφο 11.9 της αριθμ. 1118148/936/3/0015/24.11.1992 ερμηνευτικής εγκυκλίου του Κώδικα, αλλά και σε άλλες επί μέρους εγκυκλίους, αναφέρονται ειδικές ρυθμίσεις της Διοίκησης σχετικά με την μη έκδοση ή την κατά διάφορο τρόπο έκδοση του δελτίου αποστολής, η υιοθέτηση των οποίων έχει υπαγορευθεί από την ιδιαιτερότητα ορισμένων επαγγελμάτων ή συναλλαγών.

3. Ενόψει των ανωτέρω, εκτιμώντας τους λόγους που επικαλούνται οι ενδιαφερόμενοι και δεδομένου ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων ειδών είναι ελάχιστη σε σχέση με την λαμβανομένη αμοιβή, εγκρίνουμε να μην εκδίδεται
καθημερινά διαφορετικό δελτίο αποστολής από τις κινητές μονάδες νοσηλείας (κατ' οίκον), αλλά να εκδίδεται ένα ενιαίο δελτίο αποστολής, χωρίς να αναγράφεται επ' αυτού το είδος, η μονάδα μέτρησης και η ποσότητα των διακινούμενων ειδών (σύριγγες, βελόνες, καθετήρες, φάρμακα κ.λπ.), καθώς και των ιατρικών μηχανημάτων, με την προϋπόθεση όμως της αναγραφής του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης του ασθενούς - πελάτη, της ημερομηνίας και της ώρας εκκίνησης της κινητής μονάδας, ως το συνημμένο υπόδειγμα.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο