Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-06-2010 ]

Αριθ. πρωτ.: Δ12Α 1081472 ΕΞ 21.6.2010 Τρόπος προσδιορισμού του υπερτιμήματος που προκύπτει από τη μεταβίβαση IX αυτοκινήτου

(Τρόπος προσδιορισμού του υπερτιμήματος που προκύπτει από τη μεταβίβαση IX αυτοκινήτου)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 21 Ιουνίου 2010
Αριθ. Πρωτ: Δ12Α 1081472 ΕΞ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'  

Ταχ. Δ/νση: Κ . Σερβίας 10   
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ε. Πόλκα   
Τηλέφωνο: 210 3375317-8
ΦΑΞ: 210 3375001

ΘΕΜΑ: Τρόπος προσδιορισμού του υπερτιμήματος που προκύπτει από τη μεταβίβαση IX αυτοκινήτου.

1. Απαντώντας στο ερώτημα σας σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής :

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του ν.2238/1994 θεωρείται εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και το υπερτίμημα που προκύπτει από την πώληση αυτοκινήτου παγίου στοιχείου επιχείρησης.

3. Από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν.δ 1146/1972 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.1160/1981, ως κέρδος ή ωφέλεια (υπεραξία) από την πώληση οχήματος παγίου στοιχείου επιχείρησης, η οποία δεν τηρεί ή τηρεί βιβλία Α ή Β κατηγορίας του ΚΒΣ , λαμβάνεται η διαφορά που προκύπτει, μεταξύ της τιμής πώλησης και της πραγματικής τιμής κτήσης αυτού προσαυξημένη με τις τυχόν βελτιώσεις που έγιναν σ' αυτό και μειωμένη με τις προβλεπόμενες αποσβέσεις. 

4. Ο υπολογισμός της τεκμαρτής αξίας πώλησης του οχήματος γίνεται με βάση τα τέλη χαρτοσήμου της περ. στ της παρ.4 του άρθρου 4 του ν.δ. 1146/1972 όπως αυτά διαμορφώθηκαν με μεταγενέστερους νόμους.

5. Ωστόσο και μετά την κατάργηση των τελών χαρτοσήμου με το νόμο 2873/2000, ο προσδιορισμός της τεκμαρτής αξίας πώλησης, εξακολουθεί να γίνεται με αυτά τα ποσά των τελών χαρτοσήμου τα οποία μετατράπηκαν σε ευρώ.

6. Περαιτέρω, σύμφωνα με τη παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ν.δ. 1146/1972, το ν.1160/1981 και την αριθμ.10444/13/11.8.1982 ερμηνευτική εγκύκλιο, αν η τιμή πώλησης του οχήματος προκύπτει από άλλα στοιχεία, επίσημα η ανεπίσημα μεγαλύτερη από αυτή που προκύπτει από το τεκμαρτό προσδιορισμό λαμβάνεται υπόψη αυτή η μεγαλύτερη.

7. Επίσης όπως σαφώς προκύπτει από τις προαναφερόμενες διατάξει, από το παράδειγμα που παρατίθεται στην παράγραφο 3 της ερμηνευτική εγκύκλιο 13/1982 του ν.1160/1981, αλλα και από τις οδηγίες για τον πίνακα Δ' που παρατίθενται στη τελευταία σελίδα του εντύπου (Ε41/06) της δήλωσης φορολογίας υπεραξίας αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, ως τιμή κτήσης του οχήματος λαμβάνεται πάντα η πραγματική , η οποία προκύπτει από τα τηρούμενα βιβλία της πωλήτριας επιχείρησης και επί της οποίας αξίας έχουν γίνει οι βελτιώσεις και οι προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις καθώς και από κάθε άλλο στοιχείο που απαιτείται να εκδοθεί κατά τη πώληση σύμφωνα με το νόμο.

8. Η τεκμαρτή αξία αγοράς του πωλούμενου αυτοκινήτου θα ληφθεί υπόψη μόνο όταν η πωλήτρια επιχείρηση δεν προσκομίσει τα προαναφερόμενα επίσημα στοιχεία .

9. Κατά συνέπεια ο ΚΩΔ. 7 του πίνακα Δ' της οικίας δήλωσης θα συμπληρωθεί με τη πραγματική τιμή αγοράς δηλαδή, αυτή που είναι καταχωρημένη στα βιβλία της πωλήτριας επιχείρησης σύμφωνα με το προβλεπόμενο από τον ΚΒΣ στοιχείο ή από το συμβολαιογραφικό έγγραφο κ.λπ νόμιμα δικαιολογητικά τα οποία έχετε υποχρέωση να προσκομίσετε μαζί με την οικία δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

Ο Διευθυντής
Γ. Καβαλάκης


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο