Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-12-1996 ]

ΠΟΛ.1331/20.12.1996 Δεν αντιμετωπίζεται η περίπτωση παράτασης της προθεσμίας για την υποβολή δηλώσεων χωρίς την υποβολή κυρώσεων πέραν της 3ης Ιανουαρίου 1997

(Δεν αντιμετωπίζεται η περίπτωση παράτασης της προθεσμίας για την υποβολή δηλώσεων χωρίς την υποβολή κυρώσεων πέραν της 3ης Ιανουαρίου 1997 )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 20 Δεκεμβρίου 1996
Αρ.Πρ.:1135909/10757/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 12η
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1331

ΘΕΜΑ: Δεν αντιμετωπίζεται η περίπτωση παράτασης της προθεσμίας για την υποβολή δηλώσεων χωρίς την επιβολή κυρώσεων κτλ. πέραν της 3ης Ιανουαρίου 1997.

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 21 παράγραφος 1 του Ν.2443/1996 παρασχέθηκε η δυνατότητα σε φορολογουμένους φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις ή έχουν υποβάλει ανακριβείς ή ελλιπείς δηλώσεις για την καταβολή φόρων, τελών κ.λπ. συγκεκριμένων φορολογικών αντικειμένων, να υποβάλουν από την 3η Δεκεμβρίου 1996 μέχρι την 3η Ιανουαρίου 1997 τις οικείες αρχικές ή συμπληρωματικές, κατά περίπτωση, δηλώσεις χωρίς την επιβολή πρόσθετου φόρου, προσαύξησης, προστίμου ή οποιασδήποτε άλλης κύρωσης, λόγω της εκπρόθεσμης υποβολής τους. (Σχετική η αριθμ. 1131876/10718/Β0012/διαταγή Υπ. Οικ.).


2. Αρκετές επαγγελματικές οργανώσεις, με την αιτιολογία ότι στο ως άνω χρονικό διάστημα περιλαμβάνονται και ημέρες αργιών, ζητούν την παράταση της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής δηλώσεων και για μετά την 3η Ιανουαρίου 1997, ώστε οι ενδιαφερόμενοι φορολογούμενοι φυσικά ή νομικά πρόσωπα να έχουν τη χρονική ευχέρεια να επωφεληθούν των προαναφερόμενων ευεργετικών διατάξεων.

3. Ανεξαρτήτως του εύλογου ή μη του ως άνω αιτήματος, οι προαναφερόμενες διατάξεις δεν παρέχουν στη διοίκηση τη δυνατότητα να ικανοποιήσει τούτο, καθόσον δεν περιλαμβάνουν σχετική εξουσιοδοτική διάταξη για την παράταση της ως άνω προθεσμίας με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

4. Κατόπιν των ανωτέρω, το εν λόγω αίτημα δε μπορεί να ικανοποιηθεί και, κατά συνέπεια, η προθεσμία υποβολής αρχικών ή συμπληρωματικών δηλώσεων λήγει οριστικά στις 3 Ιανουαρίου 1997.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο