Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-05-2011 ]

Άρθρα Οδηγίες υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Φ.Μ.Υ. (Ε7) από τη Γ.Γ.Π.Σ.

(Οδηγίες υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Φ.Μ.Υ. (Ε7) από τη Γ.Γ.Π.Σ.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Μ.Υ. (έντυπο Ε7), απαιτείται η συνυποβολή του αρχείου με τα στοιχεία των βεβαιώσεων αποδοχών. Για τη δημιουργία του αρχείου, η Γ.Γ.Π.Σ. διαθέτει εφαρμογή, η οποία είναι διαθέσιμη στον διαδυκτιακό τόπο www.gsis.gr στην επιλογή «Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις/επιτηδευματίες» στην ενότητα «Ελεύθερα Προγράμματα και Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα της ΓΓΠΣ», στην επιλογή «Οριστική Δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (έντυπο Ε7) οικονομικού έτους 2010 και Β' αντιτύπου Βεβαιώσεων Αποδοχών ή συντάξεων Δημοσίων Υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. (πρόγραμμα για τη δημιουργία του αρχείου προς υποβολή)».

Στην εφαρμογή δημιουργίας του αρχείου περιέχονται και οδηγίες χρήσης.

Προσοχή!!
Το αρχείο για να υποβληθεί δεν πρέπει να είναι συμπιεσμένο.

Ως προς τις προδιαγραφές του αρχείου υπάρχει αλλαγή, σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, στην κωδικοποίηση του είδους των αποδοχών. Συγκεκριμένα ο κωδικός 12 (Αναδρομικά), καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από τους κωδικούς 8 και 9.

Αναλυτικά η κωδικοποίηση εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα:


ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Κωδικός

Είδος αποδοχών

8

Αναδρομικά αποδοχών που επιλέγονται να φορολογηθούν στο έτος είσπραξης

9

Αναδρομικά αποδοχών που επιλέγονται να φορολογηθούν στο έτος που ανάγονται

10

Τακτικές αποδοχές

11

Πρόσθετες αποδοχές

12

Έχει καταργηθεί

13

Λοιπά αποδοχών

14

Αποδοχές για υπηρεσίες που παρέχονται στην αλλοδαπή από κάτοικο Ελλάδος

15

Αποδοχές φορολογούμενες με ειδικό τρόπο ή αυτοτελώς

16

Αποδοχές απαλλασσόμενες στο σύνολό τους

17

Τα ποσά του εισοδήματος της περ. στ' του άρθρου 45 του ΚΦΕ

18

Τα ποσά του εισοδήματος της περ. γ' του άρθρου 45 του ΚΦΕ

19

Τα ποσά του τεκμαρτού ενοικίου άρθρου 23 του ΚΦΕ

20

Κύρια σύνταξη

21

Επικουρική σύνταξη

22

Μέρισμα από ασφαλιστικές εισφορές

23

Βοήθημα από ασφαλιστικές εισφορές

24

Αναδρομικά σύνταξης που επιλέγονται να φορολογηθούν στο έτος Είσπραξης (80% υπαγόμενα σε φόρο με τις γενικές διατάξεις και 20% απαλλασσόμενο)

25

Αναδρομικά σύνταξης που επιλέγονται να φορολογηθούν στο έτος που ανάγονται

26

Λοιπά σύνταξης

30

ΕΚΑΣ
Παρατήρηση: Εφόσον ο μισθωτός ή ο συνταξιούχος έχει αποδοχές που αντιστοιχούν σε περισσότερους από έναν κωδικούς θα επαναλαμβάνεται η εγγραφή για τον ίδιο δικαιούχο, τόσες φορές όσοι είναι οι κωδικοί αποδοχών.

Προσοχή: Οι κωδικοί 15,16,17 και 19 δεν αθροίζονται.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο