Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-04-2011 ]

Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚΔ 5018268 ΕΞ 18.4.2011 Σχετικά με περιορισμούς στην ταξινόμηση των επιβατικών οχημάτων

(Σχετικά με περιορισμούς στην ταξινόμηση των επιβατικών οχημάτων)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 18 Απριλίου 2011
Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚΔ 5018268ΕΞ2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ' ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Κ.Μελανίτου
Τηλέφωνο:210.69.87.406
FAX:210.69.87.408
E-mail:[email protected]

ΘΕΜΑ : «Σχετικά με περιορισμούς στην ταξινόμηση των επιβατικών οχημάτων»
ΣΧΕΤ : α) Η αριθμ.πρωτ. ΔΕΦΚ 5048297ΕΞ2010/19.11.2010 Ε.Δ.Υ.Ο.
β) Το αριθμ.πρωτ. 7419/754/21-02-2011 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
γ) Το αριθμ.πρωτ.6661/644/11/22-02-2011 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Σε συνέχεια της ανωτέρω α) σχετικής Ε.Δ.Υ.Ο. αναφορικά με την έναρξη ισχύος των νέων προδιαγραφών EURO 5 των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 715/2007 και 692/2008 που πρέπει να πληρούν τα καινούργια επιβατικά οχήματα και την ανάλογη μετακύλιση των συντελεστών του τέλους ταξινόμησης, κοινοποιούμε τα ανωτέρω β) και γ) σχετικά έγγραφα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αναφορικά με περιορισμούς στην ταξινόμηση επιβατικών αυτοκινήτων και σας γνωρίζουμε ότι:

Όπως αναφέρεται στο ανωτέρω β) σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, επιβατικά οχήματα με μάζα αναφοράς άνω των 2610 kg, στην κατηγορία των οποίων εμπίπτουν και τα αυτοκινούμενα τροχόσπιτα της μάζας αυτής, δεν απαιτείται για την ταξινόμησή τους να πληρούν τις προδιαγραφές των Κανονισμών ΕΚ αριθμ.715/2007 και 692/2008 αλλά της Οδηγίας 98/69/Φάση Β'(EURO 4) μέχρι και την 30/12/2013, εμπίπτουν δε στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 595/2009 (EURO 6) τις προδιαγραφές του οποίου πρέπει να πληρούν από την 31/12/2013.
Κατόπιν των ανωτέρω διευκρινίζεται ότι, για τα οχήματα αυτά δεν επέρχεται η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 121 του Ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α) ανάλογη μετακύλιση των συντελεστών του τέλους ταξινόμησης, μέχρι την ως άνω ημερομηνία 30/12/2013.

Επιπλέον, όσον αφορά στον όρο «μάζα αναφοράς», ο οποίος εισάγεται με την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 715/2007 και 692/2008 και για τον προσδιορισμό αυτής, σύμφωνα με το ανωτέρω β) σχετικό, λαμβάνεται η μάζα οχήματοα έτοιμου προς κυκλοφορία, η οποία αναγράφεται στη θέση 12.1 στα πιστοποιητικά συμμόρφωσης που φέρουν ημερομηνία πριν την 29/4/2010 και στη θέση 13 για εκείνα που έχουν εκδοθεί μετά την ημερομηνία αυτή. Στο όποιο ποσό που αναγράφεται στη θέση αυτή προστίθενται 25 κιλά, δηλαδή "μάζα αναφοράς = μάζα οχήματος έτοιμου προς κυκλοφορία +25 kg".

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜ. ΚΟΥΣΕΛΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο