Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-04-2011 ]

Ι.Κ.Α. Αρ. πρωτ.: INF-2011/11.4.2011 Εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 10, παρ. 17, περ. β του Ν. 3863/2010 (Συνταξιοδότηση μητέρων ανηλίκων τέκνων) σε συνδυασμό με Διμερείς Συμφωνίες Κοινωνικής Ασφάλισης

(Εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 10, παρ. 17, περ. β του Ν. 3863/2010 (Συνταξιοδότηση μητέρων ανηλίκων τέκνων) σε συνδυασμό με Διμερείς Συμφωνίες Κοινωνικής Ασφάλισης)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 11.04.2011
Αρ. Πρωτ. INF-2011

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΜΕΡΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ:

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8, 10241 - Αθήνα
Γραφεία: Χαλκοκονδύλη 17, Τ.Κ. 10432 - Αθήνα
Αριθ. Τηλ.:210-6783.690 – Fax: 210-67.44.824
E-mail: [email protected]
Πληροφορίες: ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Ολυμπία

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 10, παρ. 17, περ. β του Ν. 3863/2010 (Συνταξιοδότηση μητέρων ανηλίκων τέκνων) σε συνδυασμό με Διμερείς Συμφωνίες Κοινωνικής Ασφάλισης

ΣΧΕΤ.: Σ54/27 εγκύκλιο 77/10, 05.11.2010 της Διοίκησης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Γενική Δ/νση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών- Δ/νση Παροχών

Σε απάντηση ερωτημάτων των Υποκαταστημάτων του ΙΚΑ ΕΤΑΜ αναφορικά με το εάν στην προβλεπόμενη
από την προαναφερόμενη στο θέμα διάταξη – προϋπόθεση των 5.500 ημερών ασφάλισης σε συνδυασμό και με τις
υπόλοιπες προβλεπόμενες προϋποθέσεις (όριο ηλικίας και ανήλικο τέκνο) μπορεί να συνυπολογιστεί και χρόνος
ασφάλισης ή διαμονής που έχει αναγνωριστεί στα πλαίσια εφαρμογής των Διμερών Συμβάσεων, θα θέλαμε να
διευκρινίσουμε ότι, καθόσον οι Διμερείς και Πολυμερείς Συμβάσεις που έχει υπογράψει η χώρα μας καθώς και το
κοινοτικό δίκαιο κατισχύουν σε κάθε περίπτωση της εθνικής μας νομοθεσίας, κατ΄ αντιστοιχία δε και των
Δ56/ΓΕΝ/14.02.2011 και Δ56/INF/15.02.2011 Γενικών Εγγράφων της Διεύθυνσής μας, ο χρόνος ασφάλισης ή
διαμονής, ο αναγνωρισθείς στα πλαίσια εφαρμογής Διμερούς Συμφωνίας, μπορεί να συνυπολογιστεί για τη
συμπλήρωση των προαπαιτουμένων 5.500 ημερών ασφάλισης που προβλέπονται από την αναφερόμενη διάταξη
της εσωτερικής μας νομοθεσίας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο