Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-04-2011 ]

Ι.Κ.Α. Αριθμ. πρωτ.: Ε41/165/11.4.2011 Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 34 παρ. 1 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60 Α731-3-2011 που αφορούν παράταση προθεσμιών για υποβολή δικαιολογητικών στις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες για υπαγωγή ακινήτων στις διατάξεις του Ν.3843/2010

(Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 34 παρ. 1 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60 Α731-3-2011 που αφορούν παράταση προθεσμιών για υποβολή δικαιολογητικών στις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες για υπαγωγή ακινήτων στις διατάξεις του Ν.3843/2010)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα 11/4/2011
Αριθμ. Πρωτ. Ε41/165

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου: 210 52 15 258 - 256 - 259
FAX: 210 52 23 228
 Ε - mail: [email protected]

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 34 παρ. 1 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60 Α731-3-2011 που αφορούν παράταση προθεσμιών για υποβολή δικαιολογητικών στις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες για υπαγωγή ακινήτων στις διατάξεις του Ν.3843/2010 »
ΣΧΕΤ.: Τα Ε41/139/25-05-2010, Ε41/282/11-10-2010 & Ε41/27/28.1.2011 Γεν. Έγγραφά μας.

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 1 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60 Α731-3-2011) ορίζεται ότι : «Οι προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.3843/2010 (ΦΕΚ 62 Α') στις πολεοδομικές υπηρεσίες, για την υπαγωγή ακινήτων στις διατάξεις των διατηρούμενων χώρων, του ίδιου ως άνω νόμου, παρατείνονται αφότου έληξαν μέχρι την 30η Ιουνίου 2011.

Για τις από 1/1/2011 υποβαλλόμενες αιτήσεις, η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης του ειδικού προστίμου, που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν.3943/2010, όπως ισχύει, παρατείνεται μέχρι τις 31/10/2011».

Επομένως, στις περιπτώσεις που κατά τον έλεγχο οικοδομοτεχνικών έργων, διαπιστωθεί ότι έχει συντελεστεί κλείσιμο ημιυπαιθρίων χώρων, κ.λπ., αλλαγή χρήσης χώρων που βρίσκονται στο υπόγειο, ισόγειο ή άλλη στάθμη του κτιρίου, οι οποίοι βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου κτιριακού όγκου της οικοδομικής αδείας, η οποία εκδόθηκε ή αναθεωρήθηκε έως 2/7/2009, θα πρέπει να αναμένετε την προσκόμιση των σχετικών στοιχείων για την υποβολή αιτημάτων στις αρμόδιες πολεοδομικές αρχές μέχρι 30/6/2011.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με τα Γ.Ε. : Ε41/139/25-05-2010, Ε41/282/11-10-2010 και Ε41/27/28.1.2011.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο