Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-04-2011 ]

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. Αρ. 22/7.4.2011 Φωτοβολταϊκά συστήματα

(Φωτοβολταϊκά συστήματα)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΑΘΗΝΑ, 7/4/2011
ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ9/30/31598

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
Ο.Α.Ε.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18
10432 ΑΘΗΝΑ
ΠΛΗΡ. : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ
ΤΗΛ. : 210 - 5285569
FAX : 210 - 5229840

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 22

ΘΕΜΑ : «Φωτοβολταϊκά συστήματα»
ΣΧΕΤ. : «Η αρ. ΟΑΕΕ.80/10 εγκύκλιος»

Με την πιο πάνω σχετική εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας δόθηκαν οδηγίες για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υπαγωγής στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ των φυσικών προσώπων ή των μελών εταιρειών που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα.

Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι εξαιρούνται της υποχρεωτικής ασφάλισης του ΟΑΕΕ, και ασφαλίζονται στον ΟΓΑ, οι κατά κύριο επάγγελμα τουλάχιστον για μία πενταετία, αγρότες- όπως ορίζονται στο Μητρώο Αγροτών- που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος μέχρι και 100KW. Επίσης ορίζεται ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ο αρμόδιος φορέας για τη πιστοποίηση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και του χρονικού διαστήματος παραμονής σε αυτό.

Πρόσφατα τέθηκε σε ισχύ ο Ν. 3874/2010 (τ.Α φ.151/6-9-10) περί “Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων” και η Υ.Α. 134416/14-2-2011 περί “διαδικασίας, προθεσμιών, ενημέρωσης του Μητρώου και καθορισμού αρμόδιων Υπηρεσιών για την έκδοση πιστοποιητικών σχετικών με το Μ.Α.Α.Ε.”.

Με την διάταξη του αρθρ. 5 της Υ.Α. προβλέπεται ότι “ το πιστοποιητικό εγγραφής στο Μ.Α.Α.Ε. και η βεβαίωση για την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη χορηγείται από το σύστημα πληροφορικής του ΟΠΕΚΕΠΕ και επικυρώνεται από τους Προϊσταμένους των Κέντρων Ελέγχου και Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Ελέγχου Λιπασμάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ), κατόπιν ελέγχου των απαραίτητων δικαιολογητικών. Η ισχύς των ανωτέρω πιστοποιητικών διαρκεί έως τη λήξη του εκάστοτε ημερολογιακού έτους”.

Για την εφαρμογή της νέας διάταξης παρέχουμε τις πιο κάτω συμπληρωματικές οδηγίες:

Την μη επικυρωμένη βεβαίωση του ΟΠΕΚΕΠΕ μπορεί ο ενδιαφερόμενος, εφόσον είναι στο Μητρώο Αγροτών, να την πάρει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή να την εκτυπώσει μόνος του από το Internet.

Την μη θεωρημένη αυτή βεβαίωση την υποβάλλει στα ΚΕΠΠΥΕΛ με αίτηση και ζητά την οριστική βεβαίωση. Τα ΚΕΠΠΥΕΛ δεν επικυρώνουν τη βεβαίωση του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά χορηγούν νέα βεβαίωση.

Η βεβαίωση θα πρέπει να αναφέρει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι επαγγελματίας αγρότης. Εάν αναφέρεται στην βεβαίωση η ιδιότητα τότε είναι οπωσδήποτε εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών, άσχετα αν το αναφέρει η βεβαίωση.

Το χρονικό διάστημα για το οποίο έχει πιστοποιηθεί η ιδιότητα του “κατ’ επάγγελμα αγρότη” είναι ισχυρό και δεν χρειάζεται κάθε χρόνο να επαναβεβαιώνεται.

Απαιτείται όμως η επιβεβαίωση ότι εξακολουθεί να έχει την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη για κάθε επόμενο έτος γι’ αυτό και η βεβαίωση έχει ετήσια ισχύ.

Παρακαλούμε να λάβει ενυπόγραφα γνώση το προσωπικό της Υπηρεσίας σας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ
Γ. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο