Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-04-2011 ]

Υπ. Εργασίας αρ. πρ.: Φ.10035/2147/117/29.3.2011 Αποδοχή της 259/2010 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σχετικά με το δικαίωμα των γυναικών ασφαλισμένων που αποκτούν παιδί, να καταβάλλουν, για το δωδεκάμηνο που ακολουθεί το μήνα τοκετού, τις ασφαλιστικές τους εισφορές, για τον κλάδο κύριας σύνταξης, μειωμένες κατά 50% (παρ. 2 του άρθρου 141 του ν. 3655/2008)

(Αποδοχή της 259/2010 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σχετικά με το δικαίωμα των γυναικών ασφαλισμένων που αποκτούν παιδί, να καταβάλλουν, για το δωδεκάμηνο που ακολουθεί το μήνα τοκετού, τις ασφαλιστικές τους εισφορές, για τον κλάδο κύριας σύνταξης, μειωμένες κατά 50% (παρ. 2 του άρθρου 141 του ν. 3655/2008))

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αθήνα, 29.03.2011
Αρ. πρ.: Φ. 10035/2147/117

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
Τμήμα Ελεύθερων Επαγγελματιών

Πληροφ: Σ. Παπαϊωάννου
Διεύθυνση: Σταδίου 29
Ταχ. Κωδ.: 101 10 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 - 3368101
Fax: 210-3368110
e-mail: [email protected]

ΘΕΜΑ: Αποδοχή της 259/2010 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σχετικά με το δικαίωμα των γυναικών ασφαλισμένων που αποκτούν παιδί, να καταβάλλουν, για το δωδεκάμηνο που ακολουθεί το μήνα τοκετού, τις ασφαλιστικές τους εισφορές, για τον κλάδο κύριας σύνταξης, μειωμένες κατά 50% (παρ. 2 του άρθρου 141 του ν. 3655/2008).
ΣΧΕΤ.: Τα ΔΙΕΣ/Φ7/11/75621/31.07.2009 & ΔΙΕΣ/Φ7/7/45328/03.05.2010 έγγραφά σας.

Στη συνέχεια των πιο πάνω σχετικών εγγράφων σας, αναφορικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι η Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, προς το οποίο υπεβλήθη σχετικό ερώτημα, εξέδωσε την αριθμ. 259/2010 Γνωμοδότησή της, την οποία κάνουμε αποδεκτή και σας αποστέλλουμε για ενημέρωση και εφαρμογή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την παραπάνω Γνωμοδότηση, κατά τη γνώμη της πλειοψηφίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

1. Στην περίπτωση που το τέκνο αποβιώσει αμέσως μετά τη γέννησή του, η μητέρα δεν έχει δικαίωμα καταβολής μειωμένων κατά 50% εισφορών του κλάδου κύριας σύνταξης, αλλά οφείλει να καταβάλει ολόκληρο το ποσό των αναλογουσών εισφορών της για το δωδεκάμηνο που ακολουθεί το μήνα τοκετού.

2. Στην περίπτωση που το τέκνο αποβιώσει μερικούς μήνες μετά τον τοκετό, πάντα μέσα στο δωδεκάμηνο που ακολουθεί, τότε διακόπτεται η εφαρμογή της ευεργετικής διάταξης του άρθρου 141 παρ. 2 του ν. 3655/2008 για το εναπομείναν του δωδεκαμήνου χρονικό διάστημα.

3. Η διάταξη του άρθρου 141 παρ. 2 του ν. 3655/2008 έχει εφαρμογή και στην περίπτωση της θετής μητέρας κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα των δώδεκα μηνών που ακολουθούν τον τοκετό, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο αυτή απέκτησε παιδί, δηλαδή είτε μέσω υιοθεσίας, είτε μέσω παρένθετης μητρότητας, υπό την προϋπόθεση ότι η φυσική μητέρα δεν έχει κάνει χρήση του ευεργετήματος και

4. Ο πατέρας σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί να κάνει χρήση του υπό της διάταξης του άρθρου 141 παρ. 2 του ν. 3655/2008 προβλεπόμενου ευεργετήματος.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Γεώργιος Κουτρουμάνης


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο