Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-11-1996 ]

ΠΟΛ.1307/29.11.1996 Καθορισμός τιμής διάθεσης βιβλίου πινάκων τιμών και χαρτών περιοχών εντός σχεδίου και οικισμών, δήμων και κοινοτήτων των περιφερειών Αττικής, Αν.Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας,Θεσσαλίας, Πελοποννήσου και Νοτίου Αιγαίου, όπου για πρώτη φορά εφαρμόζεται το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων αυτών, σύμφωνα με τις αριθ. 1124085/458/Γ0013/ΠΟΛ. 1293/18.11.1996 και 1124086/459/Γ0013/ΠΟΛ. 1292/ 18.11.1996, αποφάσεις του κ. Υπουργού Οικονομικών

(Καθορισμός τιμής διάθεσης βιβλίου πινάκων τιμών και χαρτών περιοχών εντός σχεδίου και οικισμών, δήμων και κοινοτήτων των περιφερειών Αττικής, Αν.Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας,Θεσσαλίας, Πελοποννήσου και Νοτίου Αιγαίου, όπου για πρώτη φορά εφαρμόζεται το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων αυτών, σύμφωνα με τις αριθ. 1124085/458/Γ0013/ΠΟΛ. 1293/18.11.1996 και 1124086/459/Γ0013/ΠΟΛ. 1292/ 18.11.1996, αποφάσεις του κ. Υπουργού Οικονομικών )

Κατηγορία: Φορολογία ΚεφαλαίουΚαθορισμός τιμής διάθεσης βιβλίου πινάκων τιμών και χαρτών περιοχών εντός σχεδίου και οικισμών, δήμων και κοινοτήτων των περιφερειών Αττικής, Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Πελοποννήσου και Νοτίου Αιγαίου, όπου για πρώτη φορά εφαρμόζεται το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων αυτών, σύμφωνα με τις αριθ. 1124085/458/Γ0013/ ΠΟΛ. 1293/18.11.1996 και 1124086/459/Γ0013/ΠΟΛ. 1292/ 18.11.1996, αποφάσεις του κ. Υπουργού Οικονομικών 1128261/476/Γ0013/ΠΟΛ.1307/29.11.1996

Εχοντας υπόψη:

  1. Το Π.Δ. 284/1988 "Περί Οργανισμού Υπ. Οικονομικών".
  2. Το άρθρο 48 του Ν.1591/1986 (ΦΕΚ 50 Α'/24.4.1986).
  3. Την ανάγκη διάθεσης του βιβλίου των πινάκων τιμών και χαρτών προσδιορισμού της αντικειμενικής αξίας των μεταβιβαζομένων ακινήτων όλων των περιοχών όπου ισχύει το σύστημα αυτό, με σκοπό την εξυπηρέτηση των φορολογουμένων, συμβολαιογράφων, δικηγόρων και όλων όσων ασχολούνται με θέματα φορολογίας κεφαλαίου γενικώς.
  4.  Την αριθ. Πρωτ. 1107147/1239/006Α/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/τ.Β'/29.1.1996) κοινή απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού των Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
  5. Τις αριθ. 1124085/458/Γ0013/ΠΟΛ.1293/18.11.1996 και 1124086/459/Γ0013/ΠΟΛ.1292/18.11.1996 αποφάσεις του κ. Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με τις οποίες εντάχθηκαν νέες περιοχές στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων τους.

    Αποφασίζουμε


Εγκρίνουμε την πώληση των χαρτών και των βιβλίων των πινάκων τιμών, στους οποίους αποτυπώνονται οι ζώνες, οι τιμές εκκίνησης και οι λοιποί συντελεστές, που επηρεάζουν αυξητικά ή μειωτικά την αξία των εντός σχεδίου μεταβιβαζομένων ακινήτων, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου και οικισμών, δήμων και
κοινοτήτων των περιφερειών Αττικής, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Πελοποννήσου και Νοτίου Αιγαίου, στους οποίους ισχύει από 25.11.1996 το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού, σύμφωνα με τις αριθ. 1124085/458/Γ0013/ΠΟΛ.1293/18.11.1996 και 1124086/459/Γ0013/ΠΟΛ.1292/18.11.1996 αποφάσεις του κ. Υπουργού Οικονομικών και καθορίζουμε την τιμή των χαρτών και των βιβλίων "Πίνακες τιμών" ως ακολούθως:


α. Περιφέρεια Αττικής 10.000 δρχ.

β. Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Πελοποννήσου και Νοτίου Αιγαίου 10.000 δρχ.
Τα έσοδα από την πώληση των παραπάνω βιβλίων και των χαρτών, αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού και θα εμφανίζονται στον Κ.Α. εσόδων 2411.
Ο τρόπος και οι ειδικότερες προϋποθέσεις για τη διάθεση του πιο πάνω βιβλίου και των χαρτών θα γίνει με μέριμνα της Δ/νσης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (16η).


Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο