Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-03-2011 ]

Ι.Κ.Α. Αριθμ. πρωτ. Α40/5/11.3.2011 Διευκρινίσεις σχετικά με το ανώτατο όριο ασφαλιστέων μηνιαίων αποδοχών των νεοασφαλιζομένων του Ν. 2084/1992 προερχόμενων από εντασσόμενα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ταμεία, Τομείς και Αυτοτελείς Κλάδους

(Διευκρινίσεις σχετικά με το ανώτατο όριο ασφαλιστέων μηνιαίων αποδοχών των νεοασφαλιζομένων του Ν. 2084/1992 προερχόμενων από εντασσόμενα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ταμεία, Τομείς και Αυτοτελείς Κλάδους)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα 11/3/2011
Αριθμ. Πρωτ. Α40/5
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΕΜΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ 
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 248-51
FAX : 210 52 23 228
Ε - mail : [email protected]

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ : Διευκρινίσεις σχετικά με το ανώτατο όριο ασφαλιστέων μηνιαίων αποδοχών των νεοασφαλιζομένων του Ν. 2084/1992 προερχόμενων από εντασσόμενα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ταμεία, Τομείς και Αυτοτελείς Κλάδους.
ΣΧΕΤ.: α) Εγκύκλιες ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.50/19.04.04, 61/2008, 74/2008, 75/2008, 76/2008, 77/2008, 78/2008 β) Γενικό Έγγραφο Α40/20/13.6.2008.

Σε συνέχεια των ανωτέρα) επισημαίνουμε ότι:

Όπως είναι γνωστό, το ανώτατο όριο ασφαλιστέων μηνιαίων αποδοχών για τους νεοασφαλιζόμενους από 1/1/93 και εφεξής υπολογίζεται στο οκταπλάσιο του κατά το έτος 1991 μέσου μηνιαίου κατά κεφαλήν ΑΕΠ, αναπροσαρμοζόμενου με το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων.

Το εν λόγω ποσό έχει διαμορφωθεί από 1/10/2008 σε 5.543,55 ευρώ ενώ για το χρονικό διάστημα από 1.1.2008 μέχρι 30.9.2008 σε 5.437,96 ευρώ.

Με το παρόν έγγραφο διευκρινίζουμε ότι, τα προαναφερόμενα ισχύουν και για τους νεοασφαλιζόμενους από 1/1/93 και εφεξής, οι οποίοι κατά την ημερομηνία ένταξης των αναφερομένων στις ανωτέρω σχετικές εγκύκλιες διαταγές Ταμείων, Τομέων και Αυτοτελών Κλάδων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ήταν ασφαλισμένοι σε αυτά.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο