Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-03-2011 ]

Ι.Κ.Α. Αριθ. πρωτ.Τ00/ΦΑ/2631/2.3.2011 Παρακράτηση από τις συντάξεις συνταξιούχων του ΕΤΕΑΜ (τ. ΤΑΠΓΤΕ) συνδρομής υπέρ πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης

(Παρακράτηση από τις συντάξεις συνταξιούχων του ΕΤΕΑΜ (τ. ΤΑΠΓΤΕ) συνδρομής υπέρ πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα 2/3/2011
Αριθ. Πρωτ.Τ00/ΦΑ/2631

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση:Αγ. Κων/νου 8 (10241)
Πληροφορίες: Κ.Παπαστεφανάκη
Τηλέφωνο:210 5215196
FAX:210 5215195
e-mail:[email protected]

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ:«Παρακράτηση από τις συντάξεις συνταξιούχων του ΕΤΕΑΜ (τ. ΤΑΠΓΤΕ) συνδρομής υπέρ πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης».

Σας κοινοποιούμε την αρ.1/1/12-1-2011 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΕΑΜ και σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

Από τη διάταξη της παρ.3 του άρθρου 147 του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58Α/3-4-2008) προβλέπεται η παρακράτηση συνδρομής συνταξιούχων Ασφαλιστικών Οργανισμών προς τις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές τους οργανώσεις, ύστερα από απόφαση των Διοικητικών τους Συμβουλίων, από το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξής τους, εφόσον υποβληθούν από τις οργανώσεις αναλυτικές καταστάσεις συνοδευόμενες από ατομικές υπεύθυνες δηλώσεις (ν.1599/1986 ΦΕΚ 75 Α΄) των συνταξιούχων μελών τους περί αποδοχής της παρακράτησης αυτής.

Με την κοινοποιούμενη απόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΕΑΜ εγκρίνεται: α) η παρακράτηση συνδρομής από τις συντάξεις των νέων μελών συνταξιούχων του ΕΤΕΑΜ (τ.ΤΑΠΓΤΕ), υπέρ του Συλλόγου Συνταξιούχων Γενικής Τράπεζας Ελλάδος, πέντε τοις χιλίοις ( 5 ο/οο ) και β) η συνέχιση της παρακράτησης συνδρομής για τους μέχρι 31/8/2010 συνταξιούχους.

Συνεπώς οι προερχόμενοι από το παραπάνω Ταμείο ασφαλισμένοι που υπέβαλαν από 1-9-2010 και μετά ή θα υποβάλουν στο μέλλον αίτηση για συνταξιοδότηση και επιθυμούν να παρακρατείται συνδρομή, από τη μηνιαία σύνταξη ΕΤΕΑΜ (πλην Δώρων Εορτών και Επιδόματος Αδείας), υπέρ του παραπάνω Συλλόγου, υποχρεούνται να υποβάλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση ν.1599/86. Για τους μέχρι 31-8-2010 συνταξιούχους, οι οποίοι εντάχθηκαν στο μηχανογραφικό σύστημα πληρωμών με τη διαδικασία του επανυπολογισμού (σχετ. εγκύκλιο 15/11) και εφόσον γινόταν κράτηση υπέρ του ανωτέρω Συλλόγου, θα εξακολουθεί να γίνεται η παρακράτηση συνδρομής χωρίς να απαιτείται από μέρους τους υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης.Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΓΡΑΜ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο