Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-03-2011 ]

Αρ. Πρωτ.: Δ19Α 5007040 ΕΞ 14.2.2011 Κοινοποίηση εγγράφου Υπ. Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων/ Δ13 σχετικά με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει την εισαγωγή μηχανημάτων έργων

(Κοινοποίηση εγγράφου Υπ. Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων/ Δ13 σχετικά με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει την εισαγωγή μηχανημάτων έργων)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2011
Αρ. Πρωτ.:Δ19Α 5007040 ΕΞ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ 19η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Δ. Μττουρίκος
Τηλέφωνο: 210 6987455
FAX: 210 6987450
Email: [email protected]
[email protected]

 
ΘEMΑ Κοινοποίηση εγγράφου Υπ. Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων/ Δ13 σχετικά με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει την εισαγωγή μηχανημάτων έργων.
ΣΧΕΤ. : Αρ. 13ε/10214/22-10-2010 έγγραφο του Υπ. Υποδομών/Δ13.

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή, έγγραφο του Υπ. Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων (ανωτέρω σχετικό και συνημμένο) που αφορά το ισχύον νομοθετικό-κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την εισαγωγή μηχανημάτων έργου (ΜΕ) αρμοδιότητας της εν λόγω Υπηρεσίας.

Επισημαίνουμε ειδικότερα τα ακόλουθα:

1. Τα τελωνεία της χώρας, κατά την εισαγωγή μηχανημάτων έργου (ΜΕ) μεριμνούν για την αναγραφή της οδηγίας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας επί των πιστοποιητικών ταξινόμησης.

2. Οι Οδηγίες που αναφέρονται στο έγγραφο του Υπ. Υποδομών είναι δημοσιευμένες στον ιστοχώρο νομοθεσίας της Ευρ. Ένωσης ( http://eur-lex.europa.eu/el/index.htm).

3. Η εθνική νομοθεσία ενσωμάτωσης των εν λόγω Οδηγιών είναι ελεύθερα προσβάσιμη μέσω του ιστοχώρου του Εθνικού Τυπογραφείου (http://www.et.gr).

Συν.: Αρ. 13ε/10214/22-10-2010 έγγραφο του Υπ. Υποδομών/Δ13.Ακριβές αντίγραφο
Ο Τμηματάρχης

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Π. ΦΡΑΓΚΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο