Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-02-2011 ]

Αρ. πρωτ.: 117017/622/24.2.2011 Οδηγίες για την εφαρμογή του αρθρ. 12 ν.3208/2003 (ΦΕΚ Α' 303/24-12-2003)

(Οδηγίες για την εφαρμογή του αρθρ. 12 ν.3208/2003 (ΦΕΚ Α' 303/24-12-2003))

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα: 24-2-2011
Αρ. Πρωτ: 117017/622
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & Φ.Π.
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & Δ.Π.
ΤΜΗΜΑ: ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (Δ')
 
Ταχ.Δ/νση : Χαλκοκονδύλη 31
Τ. Κ: 10164, Αθήνα
Πληροφορίες :Μαρία Πάχτα
Τηλ: 210 2124613
FAX: 210 5244135


Θέμα : «Οδηγίες για την εφαρμογή του αρθρ. 12 ν.3208/2003 (ΦΕΚ Α' 303/24-12-2003)».

Σε συνέχεια του υπ' αριθμ.97870/2248/7-5-2009 εγγράφου μας «Οδηγίες για την εφαρμογή αρθρ. 36 ν.3698/2008» και σε ότι αφορά ειδικότερα τα γεγονότα κληρονομικής διαδοχής, σας γνωρίζουμε συμπληρωματικά τα εξής :

Με την κληρονομική διαδοχή επέρχεται διαδοχή του κληρονόμου στην κυριότητα ακινήτου. Η διαδοχή μπορεί να γίνει βάση διαθήκης ή εξ αδιαθέτου και για την ολοκλήρωσή της απαιτείται μεταγραφή της αποδοχής της κληρονομιάς ή του κληρονομητηρίου (1846, 1198, 1195 εδ.2 ΑΚ). Η αποδοχή της κληρονομιάς πρέπει να προκύπτει από δημόσιο έγγραφο π.χ. συμβολαιογραφικό έγγραφο, βεβαίωση εφόρου για δήλωση της κληρονομιάς στην εφορία κ.α. (1195 εδ. 1 ΑΚ).

Σε περίπτωση που ο κληρονομούμενος απεβίωσε πριν από την εισαγωγή του Αστικού Κώδικα (23/2/1946) οι σχέσεις κληρονομικού δικαίου διέπονται από το ισχύον τότε δίκαιο (αρθρ. 92 Εισ.Ν ΑΚ - α.ν.2783/1941). Το προϊσχύσαν δίκαιο ειδικότερα, προέβλεπε σιωπηρή εγκατάσταση στην κληρονομιά τόσο για την εξ αδιαθέτου διαδοχή (νόμος 2310/1920), όσο και για την διαδοχή από διαθήκη (νόμος ΓΨΠ'/1911). Η κατοχύρωση δηλαδή του κληρονομικού δικαιώματος ή της κληρονομικής μερίδας σε περίπτωση περισσότερων συγκληρονόμων, δεν απαιτούνταν να περιβληθεί συγκεκριμένο τύπο, με άλλα λόγια και σε αντίθεση με ότι ισχύει σήμερα, δεν απαιτούνταν κληρονομητήριο ή συμβολαιογραφικό έγγραφο αποδοχής κληρονομιάς και μεταγραφή. Η συγγενική σχέση του κληρονόμου με τον κληρονομούμενο για την εξ αδιαθέτου διαδοχή και η αναφορά των προσώπων στην διαθήκη για την διαδοχή από διαθήκη σύμφωνα με το δίκαιο που ίσχυε πριν την 23/2/1946, δημιουργεί τεκμήριο για το κληρονομικό δικαίωμα και παρέχει δημόσια πίστη.

Ενόψη ωστόσο των δυσχερειών που ανακύπτουν για την ορθή εφαρμογή του αρθρ. 12 Ν. 3208/2003 από τα προαναφερόμενα, σκόπιμο είναι να προκύπτουν με σαφήνεια και κατά τρόπο ισχυρό τόσο η ταυτότητα του ακινήτου του οποίου η υπαγωγή στο αρθρ. 12 αιτάται, όσο και τα δικαιώματα κυριότητας επ' αυτού, όπως αυτά δημιουργήθηκαν με την κληρονομική διαδοχή π.χ. βάσει της δήλωσης κληρονομιάς για την επιβολή του σχετικού φόρου.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΜΟΡΓΙΑΝΙΩΤΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο