Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-11-1996 ]

ΠΟΛ.1295/18.11.1996 Παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων για υπαγωγή στη ρύθμιση των ληξιπροθέσμων χρεών προς το Δημόσιο μέχρι 28 Νοεμβρίου 1996

(Παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων για υπαγωγή στη ρύθμιση των ληξιπροθέσμων χρεών προς το Δημόσιο μέχρι 28 Νοεμβρίου 1996 )

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων

Αθήνα 18 Νοεμβρίου 1996
Αριθ. Πρωτ.: 1124420/10204-20/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π. 18/11/1996/ΑΧ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Εισ.Δημ.Εσόδων)
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1295

ΘΕΜΑ: Παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων για υπαγωγή στη ρύθμιση των ληξιπροθέσμων χρεών προς το Δημόσιο μέχρι 28 Νοεμβρίου 1996.

Εχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.2198/1994 περί ρυθμίσεως των ληξιπροθέσμων χρεών προς το Δημόσιο.

2. Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 21 του σχεδίου Νόμου "Τροποποίηση και συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις" που ψηφίστηκε ήδη (το συγκεκριμένο άρθρο) από τη Βουλή των Ελλήνων.

3. Το γεγονός ότι οι διατάξεις των ως άνω παραγράφων 2 και 3 ισχύουν από την κατάθεση του Νομοσχεδίου και ορίζουν προθεσμία για υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη ρύθμιση των ληξιπροθέσμων χρεών από 25 Οκτωβρίου μέχρι 15 Νοεμβρίου 1996.

4. Το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες διατάξεις δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αποτέλεσμα σημαντικός αριθμός οφειλετών να μην έχει ενημερωθεί για την άσκηση του δικαιώματος αυτού.

5. Τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 15 Ν.2198/1994, που ισχύουν και στη συγκεκριμένη περίπτωση και με τις οποίες δίδεται η εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με αποφάσεις του, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, την προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την υπαγωγή στη συγκεκριμένη ρύθμιση καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.1284/1992.

6. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

7. Την αριθμ. 1107147/1239/006Α'/4.10.96 ΦΕΚ 922/Β'/96 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία χορηγούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

Αποφασίζουμε

Παρατείνουμε μέχρι 28 Νοεμβρίου 1996 την προθεσμία υποβολής αιτήσεων για υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπροθέσμων οφειλών προς το Δημόσιο, που ορίζεται από τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 21 του σχεδίου Νόμου "Τροποποίηση και συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις". Με την παράταση αυτή δεν επηρεάζονται οι ημερομηνίες καταβολής της πρώτης και επομένων δόσεων της ρύθμισης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο