Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-09-1993 ]

ΠΟΛ.1291/9.9.1993 Συντελεστής καθαρού κέρδους που εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών του ρακοσυλλέκτη παλαιού χάρτου και χαρτονιών, του εμπόρου ράκων ή απορριμμάτων και πρακτορείου λαχείων

(Συντελεστής καθαρού κέρδους που εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών του ρακοσυλλέκτη παλαιού χάρτου και χαρτονιών, του εμπόρου ράκων ή απορριμμάτων και πρακτορείου λαχείων)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Α.Υ.Ο. 1115272/9.9.1993, ΠΟΛ. 1291

Συντελεστής καθαρού κέρδους που εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών του ρακοσυλλέκτη παλαιού χάρτου και χαρτονιών, του εμπόρου ράκων ή απορριμμάτων και πρακτορείου λαχείων.
 
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.Δ/τος 3323/1955, όπως ισχύουν.

2. Τις αριθμ. Ε. 17418/1771/23.12.1985, Ε. 17417/1770/23.12.1985, Ε. 3250/480/24.2.1987, Ε. 3249/479/24.2.1987 και 1110210/15080/Γ0012/ΠΟΛ.1276/24.8.1993 αποφάσεις μας, περί καθορισμού συντελεστών καθαρού κέρδους των εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων και

3. Την Υ. 2009/20.5.1993 (ΦΕΚ Β 365) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών, με την οποία ανατέθηκαν αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

Αποφασίζουμε

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε τις Ε. 17418/1771/23.12.1985, Ε. 17417/1770/23.12.1985, Ε. 3250/480/24.2.1987 και Ε. 3249/479/24.2.1987 αποφάσεις μας, ως ακολούθως:

Α) ΕΠΙ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Κατηγορία 6η
1) ΚΑ 6336 Έμπορος ρακών ή απορριμμάτων, από 13% σε 19%.
2) ΚΑ 6336α ρακοσυλλέκτης παλαιού χάρτου και χαρτονιών 40%.

Κατηγορία 9η
1) ΚΑ 9208 πρακτορείο λαχείων (επί ακαθαρίστων εσόδων) 30%.
2) ΚΑ 9208γ πωλητής λαχείων 42%.

Β) ΕΠΙ ΑΓΟΡΩΝ
Κατηγορία 6η
ΚΑ 66336 Έμπορος ρακών ή απορριμμάτων από 16% σε 22%

Ο ΚΑ 9208α της Ε. 3250/480/24.2.1987 απόφασής μας καταργείται.
Η κατάργηση του ΚΑ 9208α ισχύει από το οικονομικό έτος 1993.

Οι λοιποί συντελεστές θα ισχύσουν από το οικονομικό έτος 1994 (χρήση 1993).

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο