Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-11-1996 ]

ΠΟΛ.1289/7.11.1996 Καταλογισμός προστίμου επί μη επίδειξης των βιβλίων και των στοιχείων

(Καταλογισμός προστίμου επί μη επίδειξης των βιβλίων και των στοιχείων)

Κατηγορία: Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

Αθήνα 7 Νοεμβρίου 1996
Αρ. Πρωτ.: 1121032/973/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α' - Β'

ΠΟΛ.: 1289

ΘΕΜΑ: Καταλογισμός προστίμου επί μη επίδειξης των βιβλίων και των στοιχείων.

Με αφορμή προφορικά ερωτήματα τα οποία υποβάλλονται στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πλήθος των παραβάσεων που πρέπει να καταλογιστούν επί μη επίδειξης των βιβλίων και στοιχείων, τα οποία αφορούν περισσότερες από μία διαχειριστικές περιόδους, σας κοινοποιούμε την 978/91, απόφαση του ΣτΕ, σύμφωνα με την οποία η μη επίδειξη βιβλίων και στοιχείων που αφορούν περισσότερες της μιας διαχειριστικές περιόδους, συνιστά μία και μόνο παράβαση, ανεξάρτητα από το εάν η μη επίδειξη αναφέρεται σε ένα ή περισσότερα βιβλία ή στοιχεία μίας ή
περισσοτέρων διαχειριστικών περιόδων.

Η παραπάνω απόφαση έχει ανάλογη εφαρμογή και μετά τις διατάξεις του Π.Δ.186/1992, αφού οι διατάξεις της περίπτωσης δ' της παραγρ. 1 του άρθρου 33 δεν διαφέρουν από τις αντίστοιχες διατάξεις της περίπτ. γ' της παραγρ. 1 του άρθρου 47 του προϊσχύσαντος Κώδικα (Π.Δ.99/1977), τις οποίες ερμήνευσε το ΣτΕ με την παραπάνω απόφαση.

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση αλλά και τα όσα ορίζονται στην περίπτωση γ' του άρθρου 47 του Κ.Φ.Σ. (Π.Δ.99/1977) και στην περίπτωση δ' της παραγρ. 1 του άρθρου 33 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992), επί νέας άρνησης του υπόχρεου επιβάλλεται νέο αυτοτελές πρόστιμο ανεξάρτητα από το εάν η νέα άρνηση πραγματοποιήθηκε μέσα
στην ίδια διαχειριστική περίοδο.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι, η θέση της Διοίκησης η οποία διατυπώνεται στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παραγρ. 1 του άρθρου 33 της εγκυκλίου (3/1992) αναφέρεται σε καταλογισμό χωριστών παραβάσεων, ανά διαχειριστική περίοδο στις περιπτώσεις που ζητήθηκαν τα βιβλία και στοιχεία διαφορετικών χρήσεων διακεκριμένα με διαφορετικές προσκλήσεις. Αυτονόητο είναι ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτ. στ' της παραγρ. 4 του
άρθρου 30
του Κ.Β.Σ. και εφόσον συντρέχουν και οι προϋποθέσεις που ορίζονται σ' αυτές θίγεται το κύρος των βιβλίων και στοιχείων όλων των χρήσεων που αφορά η μη επίδειξη.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο