Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-02-2011 ]

Αριθμ. πρωτ.: Β4/4759/515/15.2.2011 Νόμος 3887/2010 και άρθρο 7 του Ν. 3446/2006 περί εκμίσθωσης ΦΔΧ αυτοκινήτων σε οδηγούς

(Νόμος 3887/2010 και άρθρο 7 του Ν. 3446/2006 περί εκμίσθωσης ΦΔΧ αυτοκινήτων σε οδηγούς)

Κατηγορία: Λοιπά

Παπάγου, 15 Φεβρουαρίου 2011
Αριθμ. Πρωτ. Β4/4759/515

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 10191 Παπάγου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α. Βλάχου
THΛΕΦΩΝΟ : 210 6508510
FAX : 210 6508491

ΘΕΜΑ: Νόμος 3887/2010 και άρθρο 7 του Ν. 3446/2006 περί εκμίσθωσης ΦΔΧ αυτοκινήτων σε οδηγούς

Με αφορμή σχετικά ερωτήματα αναφορικά με το θέμα, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 3446/2006 (ΦΕΚ 49 Α΄) δινόταν η δυνατότητα σε ελληνικές μεταφορικές επιχειρήσεις και μεμονωμένους οδικούς μεταφορείς να εκμισθώνουν υπό προϋποθέσεις τα οχήματα που έχουν στην ιδιοκτησία τους σε οδηγούς.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3887/2010 (ΦΕΚ 174 Α΄) οι εταιρίες που μπορούν να συστήνονται και να λειτουργούν ως μεταφορικές με την έναρξη ισχύος του νόμου είναι νομικής μορφής ΑΕ ή ΕΠΕ, πρέπει δε να πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 4 (προϋποθέσεις του Π.Δ. 346/2001, ύπαρξη χώρου γραφείου για την απόδειξη πραγματικής και σταθερής εγκατάστασης κλπ).

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 3 του νεότερου νόμου 3887/2010 είναι κατά περιεχόμενο αντίθετο ή ασυμβίβαστο προς το άρθρο 7 του παλαιότερου νόμου 3446/2006, δηλαδή ο ως άνω νεότερος νόμος ρυθμίζει το ίδιο θέμα του προγενέστερου, αποκλειστικώς ή κατ΄ αντίθετο ή τελείως διαφορετικό τρόπο (ΑΠ 588/1969), συνάγεται ότι το άρθρο 7 του Ν. 3446/2006 έχει σιωπηρώς καταργηθεί, καθώς οι οδηγοί δεν υπάγονται στην έννοια των μεταφορικών επιχειρήσεων του Ν. 3887/2010.

Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται, ότι και μετά τη δημοσίευση του Ν. 3887/2010 εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 91/1988 (ΦΕΚ 42 Α΄), που αποτελούν ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 84/647 «για τη χρησιμοποίηση των μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές», καθόσον οι διατάξεις του Διατάγματος αυτού δεν θίγονται από τον πρόσφατο νόμο.

Για την ενιαία αντιμετώπιση του θέματος από την έναρξη ισχύος του Ν. 3887/2010 οι υπηρεσίες στις οποίες κοινοποιείται το παρόν έγγραφο, παρακαλούνται για την πιστή και ομοιόμορφη τήρηση των όσων αναγράφονται.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Β. ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο