Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-02-2011 ]

Ι.Κ.Α. Αρ. πρωτ.: Γ32/149/15.2.2011 Διευκρινίσεις επί του 735/14.2.2011 Γενικού Εγγράφου

(Διευκρινίσεις επί του 735/14.2.2011 Γενικού Εγγράφου)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΑΘΗΝΑ 15/2/2011
Αρ. Πρωτ. Γ32/149

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Αγ.Κων/νου 8, 102 41
Τηλέφωνο : 210 5215224-227
Fax: 210 5228509

Θέμα: Διευκρινίσεις επί του 735/14-2-2011 Γενικού Εγγράφου

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού με το οποίο δόθηκαν οδηγίες για την παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

I.Η παράγραφος 5 επαναδιατυπώνεται ως εξής:
5. Οι γιατροί του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ που έχουν παράλληλα σύμβαση με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ μπορούν να συνταγογραφούν για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως γιατροί των φορέων αυτών μόνο στα ιδιωτικά τους ιατρεία και όχι κατά τη διάρκεια ωραρίου τους στο Ίδρυμα όπου και λειτουργούν ως γιατροί του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ χρησιμοποιώντας τα έντυπα αυτού.

II.Η παράγραφος 6 συμπληρώνεται ως εξής:
Για κάθε παρακλινική εξέταση θα αναγράφεται από τους συμβεβλημένους με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ γιατρούς ξεχωριστό παραπεμπτικό στο ατομικό τους έντυπο.
Για τη χορήγηση προσθέτων ειδών (γυαλιά οράσεως, αμαξίδια κ.λ.π.) καθώς και για αναλώσιμα υλικά (σάκοι κολοστομίας κ.λ.π.) οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ -ΕΤΑΜ θα απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο στους γιατρούς των Μονάδων Υγείας του Ιδρύματος.

III. Οι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης - Ασθένειας θα εξυπηρετούνται αποκλειστικά από τις Μονάδες Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέχρι να διατεθούν στους συμβεβλημένους με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ γιατρούς έντυπα επίσκεψης ευρωπαίου ασφαλισμένου και να καθορισθεί η διαδικασία επιστροφής στους στις υπηρεσίες του Ιδρύματος για την ανάληψη της δαπάνης από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό φορέα.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη Γραμματειακής Υποστήριξης & Διοκ. Μέριμνας


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο