Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-10-1996 ]

ΠΟΛ.1286/31.10.1996 Εκδοση λογαριασμών στις περιπτώσεις παροχής φυσικού αερίου σε καταναλωτές επιτηδευματίες και μη, μέσω δικτύου

(Εκδοση λογαριασμών στις περιπτώσεις παροχής φυσικού αερίου σε καταναλωτές επιτηδευματίες και μη, μέσω δικτύου)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 31 Οκτωβρίου 1996
Αρ.Πρωτ.: 1105674/778/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: Β'

ΠΟΛ.: 1286

ΘΕΜΑ: "΄Εκδοση λογαριασμών στις περιπτώσεις παροχής φυσικού αερίου σε καταναλωτές επιτηδευματίες και μη, μέσω δικτύου".

Εχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις των υποπεριπτώσεων γα', γδ', γη' της περίπτωσης γ' και την περίπτωση δ' του άρθρου 38 του Π.Δ/τος 186/92 (ΦΕΚ Α' 84).

2. Την 1107147/1239/0006Α'/4.10.1996 (ΦΕΚ 922 Β'/7.10.96), κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, για ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

3. Το από 27.9.1996 αίτημα της Α.Ε. ΔΕΠΑ, για έκδοση αθεώρητων παραστατικών (λογ/σμούς κ.λπ.), κατά την παροχή φυσικού αερίου σε καταναλωτές, αντί των οριζομένων φορολογικών στοιχείων αξίας από τα άρθρα 12 και 13 του Κ.Β.Σ. για χονδρικές και λιανικές πωλήσεις αγαθών.

4. Οτι μοναδικός μέτοχος της Α.Ε. ΔΕΠΑ είναι η Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου ΔΕΠ Α.Ε.

5. Οτι το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται και διατίθεται μέσω δικτύου όπως και το αεριόφως, για την διάθεση του οποίου (αεριόφωτος) ισχύουν οι εξαιρετικές διατάξεις των άρθρων 12 παρ. 16 Β, 13 παρ. 4 του Κ.Β.Σ.

6. Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Για την παροχή φυσικού αερίου σε καταναλωτές, επιτηδευματίες και μη, μέσω δικτύου, εγκρίνουμε, αντί να εκδίδονται τα φορολογικά στοιχεία αξίας, που ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του Κ.Β.Σ., στις περιπτώσεις χονδρικών και λιανικών πωλήσεων αγαθών, να εκδίδονται άλλα παραστατικά αξίας (π.χ. λογαριασμοί κ.λπ.), κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 12 παρ. 16β' και 13 παρ. 4 του Π.Δ/τος 186/92 (Κ.Β.Σ.), χωρίς να απαιτείται για τις περιπτώσεις αυτές η έκδοση δελτίων αποστολής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο