Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-02-2011 ]

Ι.Κ.Α. Αριθμ. πρωτ.: Ε40/80/9-2-2011 Παράταση υποβολής Α.Π.Δ. εργοδοτών Ν.Π.Δ.Δ.

(Παράταση υποβολής Α.Π.Δ. εργοδοτών Ν.Π.Δ.Δ.)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 9/2/2011
Αριθμ. Πρωτ.: Ε40/80

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠ/ΣΕΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 – Αθήνα
Πληροφορίες : Κων. Ανδρεόπουλος
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 242
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]

ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ : Παράταση υποβολής Α.Π.Δ. εργοδοτών Ν.Π.Δ.Δ.

ΣΧΕΤ. : α)Η με αριθμ. 58/2010 εγκύκλιος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
β) Το με αριθμ. πρωτ. Ε40/712/1-11-2010 Γενικό έγγραφό μας.
γ) Το με αριθμ. πρωτ. Γ99/1/13/25-1-2011 Γενικό έγγραφό μας.

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών, που αφορούν την ένταξη του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου «ΤΕΑΜ – Ν.Π.Δ.Δ.» του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. στο ΕΤΕΑΜ από 1/8/2010 και την παράταση προθεσμίας υποβολής Α.Π.Δ. των υπόψη επιχειρήσεων (σχετικό β.) σας γνωρίζουμε ότι, επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 65 του Ν.3863/2010 (σχετ. α.), εξακολουθούν να υφίστανται τα προβλήματα απεικόνισης της ασφάλισης στην Α.Π.Δ., η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αποφάσισε την εκ νέου παράταση υποβολής Α.Π.Δ. μόνο για τους υπόψη εργαζόμενους μέχρι 31/3/2011 χωρίς την επιβολή κυρώσεων με υποβολή μαγνητικών μέσων για το Γ΄ και Δ΄ τρίμηνο 2010 στο αρμόδιο Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Για τους λοιπούς εργαζόμενους στους οποίους δεν έχουν εφαρμογή οι προαναφερόμενες διατάξεις, οι Α.Π.Δ. θα πρέπει να υποβληθούν εντός των προθεσμιών όπως προβλέπονται από τις εγκύκλιες οδηγίες (σχετ. γ.).Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο