Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-02-2011 ]

Αριθ. πρωτ.: Γ71/3/8.2.2011 Στοιχεία απασχόλησης Μαρτίου 2010

(Στοιχεία απασχόλησης Μαρτίου 2010)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

ΑΘΗΝΑ 08/02/2011
Αριθ. Πρωτ. Γ71/3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ: Αναλογιστικό
Τ. Διεύθυνση: Αγ. Κω ν/νου 16 - 10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Σ. Χίου
Τηλ: 210 5238135
FAX: 210 5223655


ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2010»

Από την επεξεργασία των «Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων» (Α.Π.Δ.) που υποβλήθηκαν για τον Μάρτιο του 2010 και για τις εγγραφές οι οποίες έχουν ελεγχθεί κατά το χρόνο επεξεργασίας , προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ:
Τον Μάρτιο του 2010 υποβλήθηκαν και επεξεργάστηκαν «Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις» (Α.Π.Δ.) από 255.695 κοινές επιχειρήσεις και 31.673 από οικοδομοτεχνικά έργα. Ο αριθμός των ασφαλισμένων οι οποίοι έχουν δηλωθεί στις Α.Π. Δ. ανέρχεται σε 1.822.860, εκ των οποίων 1.727.941 σε κοινές επιχειρήσεις και 94.919 σε οικοδομοτεχνικά έργα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΦΥΛΟ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ:
Οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 54,80% των εργαζομένων στο σύνολο των επιχειρήσεων και το 52,40% στις κοινές επιχειρήσεις. Στους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 55,97%, ενώ με μερική απασχόληση το 34,43%.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ:
Στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση το μέσο ημερομίσθιο ανέρχεται σε 60,40€ και ο μέσος μισθός σε 1.508,07€, ενώ με μερική απασχόληση ανέρχεται σε 30,56€ και σε 569,29€ αντίστοιχα. Στα οικοδομοτεχνικά έργα τα αντίστοιχα μεγέθη είναι 69,51€ και 927,63€. Στις κοινές επιχειρήσεις το μέσο ημερομίσθιο και η μέση απασχόληση έχουν υπολογισθεί για τις ασφαλιστέες ημέρες, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα για τις πραγματοποιηθείσες ημέρες
Το μέσο ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης σε επιχειρήσεις με λιγότερους από δέκα μισθωτούς ανέρχεται στο 67,78% του μέσου ημερομισθίου των ασφαλισμένων σε επιχειρήσεις με πάνω από δέκα μισθωτούς, ενώ ο μέσος μισθός ανέρχεται σε 63,55%.
Το μέσο ημερομίσθιο των γυναικών στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση αντιπροσωπεύει το 83,03% του αντίστοιχου ημερομισθίου των ανδρών, ενώ στη μερική απασχόληση το 87,19%.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:
Οι αλλοδαποί αντιπροσωπεύουν το 12,77% των ασφαλισμένων, οι αλλοδαποί άνδρες το 15,52% των ασφαλισμένων ανδρών και οι αλλοδαπές γυναίκες το 9,44% των ασφαλισμένων γυναικών. Οι Αλβανοί υπήκοοι αντιπροσωπεύουν το 50,06% των αλλοδαπών ασφαλισμένων. Στους άντρες αλλοδαπούς οι Αλβανοί αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία αφού αντιπροσωπεύουν το 54,08% και ακολουθούν οι Πακιστανοί με 8,21%, οι Ρουμάνοι με 6,21%, οι Βούλγαροι με 4,15% και οι Ρώσοι με 3,71%. Στις αλλοδαπές γυναίκες, οι Αλβανίδες αντιπροσωπεύουν το 42,04%, οι Ρωσίδες το 11,49% και οι Βουλγάρες το 11,28%. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ:
Το 25,33% των ασφαλισμένων του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. είναι ηλικίας μικρότερης των 29 ετών και το 59,35% είναι κάτω των 39 ετών. Τα αντίστοιχα ποσοστά που έδωσε η «Έρευνα Εργατικού Δυναμικού» της Ε.Σ.Υ.Ε. για το 2° τρίμηνο του 2010 είναι ότι το 16,80% του εργατικού δυναμικού είναι κάτω των 29 ετών και το 45,20% κάτω των 39 ετών.
Το 75,27% των ασφαλισμένων του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., για το σύνολο των επιχειρήσεων, είναι ηλικίας 25 έως 49 ετών. Στις κοινές επιχειρήσεις το αντίστοιχο ποσοστό είναι 75,42%, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 72,75%. Το αντίστοιχο ποσοστό που έδωσε η «Έρευνα Εργατικού Δυναμικού» της Ε.Σ.Υ.Ε. για το 2° τρίμηνο του 2010, για το σύνολο των επιχειρήσεων, είναι ότι το 68,62% του εργατικού δυναμικού είναι ηλικίας 25 έως 49 ετών.
Το 15,47% των ασφαλισμένων του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., για το σύνολο των επιχειρήσεων, είναι ηλικίας 50 έως 64 ετών. Στις κοινές επιχειρήσεις το αντίστοιχο ποσοστό είναι 15,15%, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 21,30%. Το αντίστοιχο ποσοστό που έδωσε η «Έρευνα Εργατικού Δυναμικού» της Ε.Σ.Υ.Ε. για το 2° τρίμηνο του 2010, για το σύνολο των επιχειρήσεων, είναι ότι το 24,41% του εργατικού δυναμικού είναι ηλικίας 50 έως 64 ετών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ:
Από τους Έλληνες ασφαλισμένους το 24,31% απασχολείται στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο», το 16,78% σε «Μεταποιητικές Βιομηχανίες», το 6,27% σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», το 8,25% στη «Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας», το 7,56% σε «Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες» και το 6,23% στις «Κατασκευές».
Το 34,18% των Αλβανών εργάζεται στις «Κατασκευές», το 13,57% σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», το 17,74% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες» και το 16,74% στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο».
Από τους υπόλοιπους αλλοδαπούς (πλην αυτών της Ε.Ε. και των Αλβανών) εργάζεται στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες» το 25,07%, στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» το 19,53%, σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια» το 14,01%, και στις «Κατασκευές» το 12,92%, ενώ ένας σημαντικός αριθμός ασφαλισμένων (11,65%) σε «Ιδιωτικά Νοικοκυριά», δραστηριότητα στην οποία τόσο οι Έλληνες όσο και οι Αλβανοί υπήκοοι έχουν πολύ χαμηλά ποσοστά απασχόλησης (0,31% και 2,07% αντίστοιχα).
Επίσης προκύπτει από τους εργαζόμενους στις «Κατασκευές» το 36,49% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 8,56% των ασφαλισμένων.
Από τους εργαζόμενους σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια» το 24,97% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 7,28% των ασφαλισμένων.
Ακόμη, από τους εργαζόμενους σε «Μεταποιητικές Βιομηχανίες» το 14,87% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 17,20% των ασφαλισμένων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ:
Από τους Έλληνες ασφαλισμένους το 27,21% είναι «Υπάλληλοι Γραφείου», το 17,07% απασχολείται στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές», ενώ το 15,60% απασχολούνται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες».
Οι Αλβανοί υπήκοοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία (57,29%) απασχολούνται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες». Το 16,80% των Αλβανών υπηκόων απασχολούνται στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές» και το 10,17% ως «Ειδικευμένοι Τεχνίτες».
Από τους υπόλοιπους αλλοδαπούς (πλην αυτών της Ε.Ε.και των Αλβανών) εργάζονται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες» το 56,82%, στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές» το 14,41% και ως «Ειδικευμένοι Τεχνίτες» το 10,48%.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010:
Ο αριθμός των ασφαλισμένων αυξήθηκε στις κοινές επιχειρήσεις κατά 0,28%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 0,97% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 0,32%.
Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 1,25%.
Το μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 0,69% και στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 0,19%.
Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 1,79%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 8,36% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 1,97%.
Ο μέσος μισθός στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 1,09% και στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 8,53%.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2009:
Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 1,10%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 19,28% και στο σύνολο των επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 2,25%. Ο αριθμός των ασφαλισμένων μειώθηκε στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση κατά 2,14% και με μερική απασχόληση αυξήθηκε κατά 3,16%.
Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων μειώθηκε κατά 0,68%.
Η ηλικία των ασφαλισμένων αυξήθηκε. Το ποσοστό των απασχολούμενων κάτω των 29 ετών μειώθηκε από 27,37% σε 25,33%, και το ποσοστό κάτω των 39 ετών μειώθηκε από 61,14% σε 59,35%.
Το ποσοστό των ασφαλισμένων γυναικών επί του συνόλου των ασφαλισμένων αυξήθηκε από 44,51% σε 45,20%.
Το μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 5,29%, στα οικοδομοτεχνικά έργα κατά 4,23% και στο σύνολο κατά 5,04%.
Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 3,03% και μειώθηκε κατά 1,11% στα οικοδομοτεχνικά έργα.
Ο μέσος μισθός αυξήθηκε στις κοινές επιχειρήσεις κατά 8,45% και στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 3,01%.
Στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση το μέσο ημερομίσθιο αυξήθηκε κατά 5,78% και ο μέσος μισθός κατά 9,36%.
Οι συγκρίσεις των στοιχείων και ιδιαίτερα του αριθμού των ασφαλισμένων παρουσιάζουν προβλήματα λόγω της ένταξης των ειδικών ταμείων μισθωτών στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και μη επεξεργασίας του συνόλου των στοιχείων τους.
Επισυνάπτουμε έξι πίνακες με συγκεντρωτικά στοιχεία. Αναλυτικότερα στοιχεία μπορείτε να αναζητήσετε από την ιστοσελίδα του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. www.ika.gr στην ενότητα «Ενημερώσεις» με ένδειξη «Δηιιοσιεύσεις Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής», τα οποία καταχωρούνται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ   
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ   
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Χ. ΣΚΙΑΔΑΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο