Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-10-1996 ]

ΠΟΛ.1283/25.10.1996 Αναπροσαρμογή από 1.1.1997 των ποσών Φ.Π.Α. που εισπράττονται από τα ξένα τουριστικά λεωφορεία στα τελωνεία εισόδου στην χώρα

(Αναπροσαρμογή από 1.1.1997 των ποσών Φ.Π.Α. που εισπράττονται από τα ξένα τουριστικά λεωφορεία στα τελωνεία εισόδου στην χώρα )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα 25 Οκτωβρίου 1996
Αρ.Πρωτ.:1115797/5097/1514/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1.Γ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Διεύθυνση ΦΠΑ
Τμήμα Α/ΙΙ
2.Γ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
Διεύθυνση 19η Τελωνειακών Διαδικασιών
Τμήμα Α

ΠΟΛ.: 1283

ΘΕΜΑ: Αναπροσαρμογή από 1-1-1997 των ποσών ΦΠΑ που εισπράττονται από τα ξένα τουριστικά λεωφορεία στα τελωνεία εισόδου στην χώρα.

Εχοντας υπόψη:


1. Τις παρακάτω διατάξεις του Ν.1642/86 (ΦΕΚ 125 Α'/21.8.96), όπως ισχύει:

α) της παραγράφου 2, περίπτωση β' του άρθρου 12

β) της παραγράφου 9 του άρθρου 31

γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 54 και

δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 58.

2. Τις διατάξεις της αριθμ. πρωτ. Π7802/942/25.11.86 Απόφασης Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1160/Β'/86) "διαδικασία είσπραξης ΦΠΑ από τα ξένα τουριστικά λεωφορεία για τις εκτελούμενες στο εσωτερικό της χώρας μεταφορές προσώπων".

3. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

4. Την αριθμ. 1107147/1239/0006Α/4.10.96 (ΦΕΚ 922/Β'/7.10.96) Κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών "περί Ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών".

Αποφασίζουμε

Αρθρο 1

Αναπροσαρμόζουμε τα οριζόμενα από τις διατάξεις της παραγράφου 2 της αριθμ. πρωτ. Π.7802/942/25.11.86 Απόφασης Υπουργού Οικονομικών εισπραττόμενα από τα τελωνεία εισόδου στο εσωτερικό της χώρας ποσά σε:

10.000 δραχμές για τα ξένα τουριστικά λεωφορεία μέχρι 30 θέσεις
15.000 δραχμές για τα ξένα τουριστικά λεωφορεία με περισσότερες από 30 θέσεις.

Αρθρο 2

  1. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1.1.1997.
  2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο