Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-02-1989 ]

ΠΟΛ.1063/24.2.1989 Καθορισμός μοναδικών συντελεστών καθαρού εισοδήματος των γεωργικών επιχειρήσεων που εφαρμόζονται στο ακαθάριστο εισόδημά τους.

(Καθορισμός μοναδικών συντελεστών καθαρού εισοδήματος των γεωργικών επιχειρήσεων που εφαρμόζονται στο ακαθάριστο εισόδημά τους.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1026761/192/ΠΟΛ.1063/24.2.1989

Καθορισμός μοναδικών συντελεστών καθαρού εισοδήματος των γεωργικών επιχειρήσεων που εφαρμόζονται στο ακαθάριστο εισόδημά τους

 
Αποφασίζουμε

1. Καθορίζουμε τους συντελεστές προσδιορισμού του καθαρού εισοδήματος, που θα εφαρμόζονται στα ακαθάριστα έσοδα, κατά γενικές κατηγορίες, των γεωργικών επιχειρήσεων, ως εξής:

Ι. προϊόντα ζωικής παραγωγής
α) Βοοτροφικές εκμεταλλεύσεις
5%

β) Χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις
5%

γ) Πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
10%

ΙΙ. Λοιπά προϊόντα φυτικής και ζωικής παραγωγής, οι συντελεστές καθαρού κέρδους που ίσχυσαν κατά το οικονομικό έτος 1988, ανάλογα με το είδος της εκμετάλλευσης.

2. Οι συντελεστές αυτοί ισχύουν από το οικονομικό έτος 1989 για τα εισοδήματα από γεωργικές επιχειρήσεις που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους 1988.

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο