Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-02-2011 ]

Αρ. πρωτ.: Δ6Δ1012192ΕΞ24.1.2011 Στελέχωση και λειτουργία του Γραφείου Ενημέρωσης Πολιτών (Γ.Ε.ΠΟ.) στις Δ.Ο.Υ., κατά την περίοδο παραλαβής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, οικ. έτους 2011

(Στελέχωση και λειτουργία του Γραφείου Ενημέρωσης Πολιτών (Γ.Ε.ΠΟ.) στις Δ.Ο.Υ., κατά την περίοδο παραλαβής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, οικ. έτους 2011)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2011
Αρ. Πρωτ: Δ6Δ1012192ΕΞ2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ΄

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Δ. Φάσσα
Τηλ. : 210 32.22.577
Fax : 210 32.30.829
E-mail : [email protected]

ΕΠΕΙΓΟΝ

Θέμα: «Στελέχωση και λειτουργία του Γραφείου Ενημέρωσης Πολιτών (Γ.Ε.ΠΟ.) στις Δ.Ο.Υ., κατά την περίοδο παραλαβής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, οικ. έτους 2011.»

1.- Υπενθυμίζουμε ότι για την έγκυρη ενημέρωση - πληροφόρηση των φορολογουμένων και την υποβοήθησή τους (με παροχή οδηγιών), στην ορθή συμπλήρωση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και την έγκαιρη εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων, είναι χρήσιμη και αναγκαία η λειτουργία Γραφείου Ενημέρωσης Πολιτών (Γ.Ε.ΠΟ.) στις Δ.Ο.Υ.. Το Γραφείο αυτό από την ημέρα της λειτουργίας του μέχρι την ημέρα της έναρξης παραλαβής των δηλώσεων θα ενημερώνει τους πολίτες, για την προετοιμασία τους, προς υποβολή αυτών.

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε με ευθύνη σας:

α) να μεριμνήσετε για την επαρκή στελέχωση και λειτουργία Γραφείου Ενημέρωσης Πολιτών (Γ.Ε.ΠΟ.) στη Δ.O.Y., που προΐστασθε, από 7/2/2011 και καθ΄ όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, οικον. έτους 2011.

β) Σε όσες Δ.Ο.Υ. υπάρχει η απαραίτητη κτιριακή υποδομή, να φροντίσετε ώστε το Γ.Ε.ΠΟ. να λειτουργεί σε ιδιαίτερο χώρο, κατά προτίμηση στο ισόγειο του κτιρίου, για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των φορολογουμένων (ηλικιωμένων, ατόμων με ειδικές ανάγκες).

2.- Σημειώνουμε σχετικά ότι, για την καλύτερη λειτουργία του Γ.Ε.ΠΟ. και την παροχή ουσιαστικής πληροφόρησης στους φορολογουμένους, οι υπάλληλοι που θα το στελεχώσουν πρέπει να έχουν τις απαραίτητες προς τούτο επαγγελματικές γνώσεις και εμπειρία.

3.- Eπισημαίνουμε ότι:

α) για την αποφυγή ταλαιπωρίας και άσκοπης μετακίνησης των πολιτών, είναι απαραίτητο να υπάρχουν στην είσοδο του κτιρίου, όπου στεγάζεται η Υπηρεσία σας και σε εμφανή σημεία αυτού, ενδεικτικές πινακίδες καθοδήγησης του κοινού, στις οποίες θα αναγράφονται τα απαραίτητα στοιχεία για το Γ.Ε.ΠΟ. (όροφος, τηλέφωνα επικοινωνίας του κοινού με αυτό, όπως το επισυναπτόμενο υπόδειγμα).

β) για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων και την αντιμετώπισή τους με σεβασμό, με στόχο τη βελτίωση των σχέσεων αυτών με τους υπαλλήλους, καθώς και της εικόνας που προβάλλει προς τα έξω, ειδικότερα η Υπηρεσία σας και γενικότερα το Υπουργείο, πρέπει κατά το δυνατό, να διαμορφώσετε ειδικό χώρο υποδοχής του κοινού, με τον κατάλληλο εξοπλισμό (καθίσματα, κ.τ.λ.), που έχετε στη διάθεσή σας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο