Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-10-1996 ]

ΠΟΛ.1278/25.10.1996 Διευκολύνσεις φορολογουμένων

(Διευκολύνσεις φορολογουμένων )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 25 Οκτωβρίου 1996
Αρ.Πρωτ.: 1114717/9423/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 16η
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1278

ΘΕΜΑ: Διευκολύνσεις φορολογουμένων.

Σας πληροφορούμε ότι κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων σχέδιο νόμου "Τροποποίηση και Συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις" με το οποίο ρυθμίζονται (μεταξύ άλλων) τα μέχρι 30.9.1996 βεβαιωμένα και ληξιπρόθεσμα χρέη στις ΔΟΥ όλης της χώρας σε 24 ίσες μηνιαίες δόσεις.


Στη ρύθμιση αυτή δεν υπάγονται ο φόρος εισοδήματος οικον. έτους 1996 καθώς και τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων του ιδίου έτους. Η σχετική αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να κατατεθεί στην αρμόδια
ΔΟΥ από 25.10.1996 έως και 15.11.1996, και συγχρόνως ο οφειλέτης είτε να καταβάλλει εφάπαξ την οφειλή ή την πρώτη δόση αυτής έως και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του ιδίου μήνα.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 13 του άρθρου 15 του Ν.2198/94 (ΦΕΚ 43 Α') καθώς και οι οδηγίες που σας δόθηκαν με την εγκύκλιο μας αριθ. 1029946/2353-20/0016/ΠΟΛ. 1069/15.3.1994 (περίπτωση α') και στις συμπληρωματικές οδηγίες της αριθμ.1046702/3795-20/0016/ΠΟΛ. 1093/19.4.1994 στις
οποίες σας παραπέμπουμε, εκτός βέβαια των αναγραφομένων ημερομηνιών στην εγκύκλιο αυτή.

Επισημαίνουμε ότι η συνέπεια στη ρύθμιση αποδεικνύεται τουλάχιστον με την καταβολή της πρώτης δόσης αυτής (όχι μόνο με την αίτηση), για να χορηγηθεί όμως αποδεικτικό ενημερότητας απαιτείται η καταβολή των τριών πρώτων δόσεων της ρύθμισης.

Επίσης με τις ίδιες διατάξεις ρυθμίζονται τα χρέη των φαρμακευτικών επιχειρήσεων προς τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων που βεβαιώθηκαν στις αρμόδιες ΔΟΥ μετά την 31 Δεκεμβρίου 1993 ανάγονται όμως στις χρήσεις μέχρι του έτους 1993. Και στην περίπτωση αυτή η σχετική αίτηση πρέπει να κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ από 25.10.1996 μέχρι 15.11.1996 και η πρώτη δόση μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα αυτού. Για οδηγίες σας παραπέμπουμε στην περίπτωση Β' παράγραφος 1 της αριθμ. 1029946/2353-20/0016/ΠΟΛ. 1069/15.3.1994 εγκυκλίου μας, καθώς και στις συμπληρωματικές οδηγίες που σας δόθηκαν με την περίπτωση ΣΤ' της αριθμ. 1055735/4631-20/0016/18.5.1994 εγκύκλιό μας. Την 1η Δεκεμβρίου 1996 θα αποστείλετε στην 16η Δ/νση FAX (αριθμ. 3635077 και 3636833) για τον αριθμό των αιτήσεων που υποβλήθηκαν, τον αριθμό των οφειλετών που πλήρωσαν τουλάχιστον την πρώτη δόση, το ύψος των χρεών που ρυθμίστηκαν, καθώς και τον αριθμό των οφειλετών που πλήρωσαν εφάπαξ ολόκληρη την οφειλή και το ύψος των ποσών που εισπράχθηκαν από τις εφάπαξ καταβολές.

Αρθρο 21

Διευκολύνσεις φορολογουμένων

2. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 13, εκτός της παραγράφου 6, του άρθρου 15 του Ν.2198/1994 εφαρμόζονται και για τα χρέη τα οποία έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 1996. Στη ρύθμιση αυτή δεν υπάγονται ο φόρος εισοδήματος
φυσικών και νομικών προσώπων οικονομικού έτους 1996 και τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων του ίδιου έτους.
Η σχετική αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ ή Τελωνείο μέχρι και τη 15η Νοεμβρίου 1996, η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του ίδιου μήνα και οι υπόλοιπες δόσεις την αντίστοιχη ημέρα των επόμενων μηνών.

3. Στις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 15 του Ν.2198/1994, όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 34 του Ν.2214/1994 (ΦΕΚ 75 Α'), μπορούν να υπαχθούν και τα χρέη των φαρμακευτικών επιχειρήσεων που βεβαιώθηκαν στις αρμόδιες ΔΟΥ μετά τις 31 Δεκεμβρίου 1993 και αφορούν ελέγχους που διενεργήθηκαν από τον ΕΟΦ μετά τη χρονολογία αυτή αλλά αναφέρονται στις χρήσεις μέχρι του έτους 1993.

Η σχετική αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ μέχρι και την 15η Νοεμβρίου 1996, η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του ίδιου μήνα και οι υπόλοιπες δόσεις την αντίστοιχη ημέρα των επόμενων μηνών.
Σε όσες περιπτώσεις δεν έχει διενεργηθεί ακόμα έλεγχος από τον ΕΟΦ της παραπάνω περιόδου, η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση μπορεί να γίνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση στη ΔΟΥ των ποσών αυτών και η καταβολή της πρώτης δόσης μέχρι την ίδια ημερομηνία.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο