Σχόλια

Ενημερώνουμε τους αναγνώστες ότι στο κείμενο του άρθρου προστέθηκαν κάποιες αλλαγές  οι οποίες αναγράφονται με κόκκινο  χρώμα για διευκόλυνσή τους. Επίσης αφαιρέθηκαν κάποια σημεία που υπήρχαν στο αρχικό κείμενο. Για το λόγο αυτό καλό θα ήταν οι ενδιαφερόμενοι να διαβάσουν εκ νέου το παρόν άρθρο προς αποφυγή παρερμηνειών.
Στην δεύτερη αναβάθμιση του άρθρου προσθέσαμε εκ νέου τις συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις που υπάρχουν στον ιστοχώρο της Γ.Γ.Π.Σ.,  διότι οι παραπάνω ερωτήσεις - απαντήσεις εμπλουτίστηκαν σε κάποια σημεία με νέο περιεχόμενο.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-02-2011 ]

Αρθρα (Updated) Η διαδικασία εγγραφής στο νέο Taxisnet με απλά βήματα. Ενεργοποίηση λογαριασμού υφιστάμενων χρηστών στο νέο Taxisnet επανεγγραφή, εξουσιοδότηση εκπροσώπων, λογιστών ή λογιστικών γραφείων κ.λπ.

((Updated) Η διαδικασία εγγραφής στο νέο Taxisnet με απλά βήματα. Ενεργοποίηση λογαριασμού υφιστάμενων χρηστών στο νέο Taxisnet επανεγγραφή, εξουσιοδότηση εκπροσώπων, λογιστών ή λογιστικών γραφείων κ.λπ.)

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

Τελευταία ενημέρωση  την : 23/2/2011

Αρχική ανάρτηση  την : 26/1/2011Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς

Λογιστής – Φοροτεχνικός

Πτυχιούχος Οικ. Παν/μιου Πειραιά


Κωνσταντίνος Αντ. Κουλογιάννης

Λογιστής – ΦοροτεχνικόςΠρόλογος:

Όπως είναι ήδη γνωστό από 6/12/2010 και μετά τέθηκε σε λειτουργία το νέο TAXISnet, στο οποίο προστέθηκαν νέες υπηρεσίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Οι υπηρεσίες αυτές θα τίθενται σε εφαρμογή σταδιακά. Επίσης καθιερώθηκαν νέες διαδικασίες σχετικά με την υποβολή των δηλώσεων Φ.ΠΑ. κ.λπ., την εγγραφή νέων χρηστών, την εξουσιοδότηση προσώπων κ.λπ.

Αυτή την περίοδο λόγω της υποχρέωσης υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. για τις επιχειρήσεις και τους επιτηδευματίες, παρουσιάστηκαν αρκετά προβλήματα κατά την υποβολή των δηλώσεων αυτών μέσω του TAXISnet. Τα προβλήματα αυτά ανέκυψαν κυρίως λόγω των αλλαγών που επέφερε το νέο TAXISnet σε συνδυασμό με τη μη έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Είναι πασιφανές ότι αυτό το χρονικό διάστημα οι επαγγελματίες λογιστές – φοροτεχνικοί μετά τις σημαντικές αλλαγές που επήλθαν με την ψήφιση του ν. 3842/2010 στο φορολογικό τοπίο της χώρας μας, βρίσκονται σε σύγχυση για το τι ισχύει σε πολλά θέματα και κυρίως από το πότε ισχύει. Μέσα σ’ αυτόν τον κυκεώνα των αλλαγών προστέθηκαν όπως αναφέραμε και οι αλλαγές στο TAXISnet. Να τονίσουμε εδώ οτι οι άνθρωποι που εργάζονται στη Γ.Γ.Π.Σ. καταβάλλουν φιλότιμες προσπάθειες για την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επαγγελματιών του χώρου (λογιστών, φοροτεχνικών, νομικών κ.λπ) σχετικά με τα προβλήματα που προκύπτουν καθημερινά. Το τηλεφωνικό κέντρο του TAXISnet δέχεται τα τηλεφωνήματα των ενδιαφερομένων από Δευτέρα – Παρασκευή και από ώρα 08:00΄ έως 18:00΄.

Προσπαθώντας να βοηθήσουμε τους συναδέλφους να κατανοήσουν τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν έτσι ώστε να μην αντιμετωπίζουν προβλήματα με τις υπηρεσίες που προσφέρει το νέο TAXISnet, καταγράψαμε τις βασικές ενέργειες που απαιτούνται για νέους και παλαιούς χρήστες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη χρήση των υπηρεσιών αυτών.

Να αναφέρουμε επίσης  ότι χρησιμοποιήσαμε και κομμάτια από τις συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις που έχουν αναρτηθεί στον ιστοχώρο της Γ.Γ.Π.Σ.

Τέλος, να υπενθυμίσουμε  ότι σχετικές οδηγίες έχουν δοθεί με την απόφαση Υ.Ο. ΠΟΛ.1178/7.12.2010


 

Α) Εγγραφή νέου χρήστη (στις περιπτώσεις που δεν είχατε ποτέ κωδικό στο taxis):

 

Για να μπορέσει κάποιος να εγγραφεί ως νέος χρήστης στις υπηρεσίες που προσφέρει το νέο taxisnet, θα πρέπει να ακολουθήσει την παρακάτω διαδικασία:

1) Αρχικά, θα επισκεφθεί τον ιστοχώρο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr)και θα επιλέξει μια από τις δύο κατηγορίες, «Υπηρεσίες προς Πολίτες» ή «Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις/Επιτηδευματίες». Στο παράδειγμά μας θα υποθέσουμε ότι ο ενδιαφερόμενος είναι φυσικό πρόσωπο - επιτηδευματίας.

 

 

2) Επιλέγει τις «Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις/Επιτηδευματίες».

 

 

 

 

 

3) Στη συνέχεια θα πατήσει την επιλογή «Εγγραφή Νέου Χρήστη».

 

 

 

4) Κατόπιν θα πατήσει την επιλογή «Αρχική Εγγραφή»

 

 

 

5) Εν συνεχεία θα συμπληρώσει τη φόρμα που εμφανίζεται με τα απαραίτητα στοιχεία.

 

Προσοχή:

Στη φόρμα αυτή, συμπληρώνετε υποχρεωτικά τα πεδία που σημειώνονται με αστερίσκο (*).

 

Username: Πρέπει να αποτελείται από 3-20 λατινικούς χαρακτήρες ή νούμερα.

Κωδικός (password): Πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 5 χαρακτήρες και να περιέχει και νούμερα.

Επιβεβαίωση κωδικού. Συμπληρώνετε ξανά τον παραπάνω κωδικό.

Αρ. τηλεφώνου, Αρ. κινητού τηλεφώνου και Fax δέχονται από 10-ψήφιους έως 20-ψήφιους αριθμούς (χωρίς κενά και παύλες). Επιπλέον, για διεθνείς αριθμούς γίνεται δεκτό το σύμβολο + στην αρχή του αριθμού το οποίο μετατρέπεται σε 00. Δηλώστε το κινητό σας τηλέφωνο αν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά μηνύματα.

Γράμματα εικόνας : Συμπληρώνετε τους χαρακτήρες (γράμματα και αριθμούς) που διακρίνετε στην εικόνα. Εαν τα γράμματα δεν είναι ευδιάκριτα πατήστε το κουμπί «ανανέωση» για να δοκιμάσετε μια άλλη εικόνα.

Υποβολή: Πατώντας "Υποβολή", οι τιμές που συμπληρώσατε στα πεδία θα ελεγχθούν ως προς την εγκυρότητά τους. Σε περίπτωση λανθασμένης εισαγωγής, θα εμφανιστεί κατάλληλο μήνυμα λάθους δίπλα στο αντίστοιχο πεδίο. Σε περίπτωση επιτυχημένης εισαγωγής η αίτηση εγγραφής σας θα καταχωρηθεί.

 

6) Αφού ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να μεταβεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.  * γα την παραλαβή του κλειδαρίθμου. Να σημειώσουμε εδώ ότι σε περιπτώσεις αδυναμίας αυτοπρόσωπης παρουσίας του φυσικού προσώπου ή του νομίμως εκπροσωπούντος το μη φυσικό πρόσωπο στην Δ.Ο.Υ., για την παραλαβή του κλειδαρίθμου απαιτείται η προσκόμιση ειδικού πληρεξουσίου –εγγράφου διάρκειας τεσσάρων μηνών, το οποίο θα φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από Αστυνομικό τμήμα ή Κ.ΕΠ. ή από οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή που έχει το δικαίωμα αυτό και δεν απαιτείται να είναι συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο (σχετ. απόφ. ΠΟΛ.1186/21.12.2010).

 *Τα Φυσικά Πρόσωπα μπορούν να μεταβούν σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. αρκεί τα στοιχεία τους να είναι τα σωστά στο Μητρώο της Δ.Ο.Υ. Σε περίπτωση που τα στοιχεία του Μητρώου της Δ.Ο.Υ. είναι διαφορετικά, απαιτείται πρώτα η αλλαγή των στοιχείων και μετά  πραγματοποιείται η έγκριση της αίτησης εγγραφής. Σημειώνεται ότι οι μεταβολές των στοιχείων Μητρώου  πραγματοποιούνται μόνο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 


7) Τέλος, με τον κλειδάριθμο, το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που έχει εισάγει κατά την εγγραφή του, θα κάνει ενεργοποίηση του λογαριασμού του επιλέγοντας πάλι «Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις/Επιτηδευματίες» και στη συνέχεια «Ενεργοποίηση λογαριασμού».

 

 

 

8) Θα συμπληρώσει τα στοιχεία αυτά στην παρακάτω φόρμα και θα ολοκληρωθεί η διαδικασία.

 

 

 

 

Β) Υφιστάμενοι χρήστες του taxis (πρίν την 6-12-2010) που επιθυμούν να εγγραφούν στις υπηρεσίες του νέου Taxisnet :

Οι υφιστάμενοι χρήστες του Taxisnet που είχαν κάνει εγγραφή πρίν την 6/12/2010, μπορούν να υποβάλλουν κανονικά τις δηλώσεις που υπέβαλαν και στο παρελθόν, πριν δηλαδή την αλλαγή του νέου taxisnet με τους κωδικούς που έχουν ήδη. Οι κωδικοί αυτοί θα ισχύουν έως 31/12/2011. Όμως, αν αυτοί οι χρήστες επιθυμούν να εγγραφούν στις νέες υπηρεσίες που προσφέρει το νέο taxisnet, θα πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία. Στο παράδειγμά μας θα υποθέσουμε ότι ο ενδιαφερόμενος είναι φυσικό πρόσωπο - επιτηδευματίας.

 

 

1) Αρχικά θα πρέπει ο επιτηδευματίας με την ταυτότητά του και τον αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) να προσέλθει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. προκειμένου να ζητήσει κλειδάριθμο. Να σημειώσουμε εδώ ότι σε περιπτώσεις αδυναμίας αυτοπρόσωπης παρουσίας του φυσικού προσώπου ή του νομίμως εκπροσωπούντος το μη φυσικό πρόσωπο στην Δ.Ο.Υ., για την παραλαβή του κλειδαρίθμου απαιτείται η προσκόμιση ειδικού πληρεξουσίου –εγγράφου διάρκειας τεσσάρων μηνών, το οποίο θα φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από Αστυνομικό τμήμα ή Κ.ΕΠ. ή από οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή που έχει το δικαίωμα αυτό και δεν απαιτείται να είναι συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο (σχετ. απόφ. ΠΟΛ.1186/21.12.2010). Ο αρμόδιος υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. κάνει τις απαραίτητες εργασίες και του δίνει βεβαίωση με τα στοιχεία του και τον κλειδάριθμο.

Σημείωση:

Σε περίπτωση που ο υφιστάμενος χρήστης δεν θυμάται τον κωδικό πρόσβασης(password) που είχε, πριν τη μετάβαση στη Δ.Ο.Υ. πρέπει να υποβάλλει αίτηση επανεγγραφής για να δηλώσει νέους κωδικούς πρόσβασης.

 

 

2) Στη συνέχεια, θα επισκεφθεί τον ιστοχώρο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr) .

 

 

3) Επιλέγει τις «Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις/Επιτηδευματίες» Στο παράδειγμά μας όπως ήδη αναφέραμε ανωτέρω, ο ενδιαφερόμενος είναι φυσικό πρόσωπο -επιτηδευματίας.

.

 

 

 

4) Στη συνέχεια θα πατήσει την επιλογή «Ενεργοποίηση Λογαριασμού».

 

 

5) Έπειτα θα συμπληρώσει το username, τον κωδικό (password) που χρησιμοποιούσε,  και τον κλειδάριθμο που του δόθηκε από τη Δ.Ο.Υ.

 

 

Οδηγίες για την ενεργοποίηση του λογαριασμού θα σταλούν από το taxisnet και στο e-mail του, αμέσως μετά την παραλαβή του κλειδαρίθμου.

 

Γ) Πως υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λπ. τα νομικά πρόσωπα που έχουν κάνει τη διαδιακασία εγγραφής στο νέοtaxis:

Τα νομικά πρόσωπα που έχουν κάνει ήδη τη διαδικασία εγγραφής τους στις νέες υπηρεσίες του taxisnet,δεν έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονικά δηλώσεις με τους κωδικούς τους.

Μέσα όμως από το νέο TAXISnet μπορούν να εξουσιοδοτήσουν άλλους εγγεγραμμένους χρήστες του TAXISnet να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες που προσφέρει το TAXISnet για λογαριασμό τους. Για να γίνει αυτό πρέπει μέσα από τον λογαριασμό που έχουν στο Taxisnet και συγκεκριμένα μέσα από την επιλογή «Εξουσιοδοτήσεις»να εξουσιοδοτήσουν λογιστή/λογιστικό γραφείο, ή εκπρόσωπο (οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο) να δράσει για λογαριασμό τους.

Άρα, το νομικό πρόσωπο έχει δύο δυνατότητες, ή θα εξουσιοδοτήσει κάποιον λογιστή/λογιστικό γραφείο προκειμένου να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που προσφέρει το νέο TAXISnet για λογαριασμό του, ή κάποιον εκπρόσωπο *.

* Εκπρόσωπος δεν είναι αυτός που νομίμως εκπροσωπεί την εταιρεία αλλά αυτός που ορίζεται για να υποβάλλει τις δηλώσεις στο taxisnet.


Ι) Εξουσιοδότηση σε λογιστή ή λογιστικό γραφείο:

Αν το νομικό πρόσωπο εξουσιοδοτήσει λογιστή ή λογιστικό γραφείο προκειμένου να υποβάλλει τις δηλώσεις του, τότε θα πρέπει ο εξουσιοδοτούμενος να έχει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να λάβει τη σχετική εξουσιοδότηση.

Πιο συγκεκριμένα ο λογιστής ή το λογιστικό γραφείο θα πρέπει πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

α) Να έχουν λάβει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού ή άδεια λειτουργίας λογιστικού γραφείου αντίστοιχα από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος

β) Να έχουν στο υποσύστημα ΜΗΤΡΩΟΥ TAXIS κωδικό αριθμό δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), που εμπίπτει στο εύρος των λογιστικών δραστηριοτήτων λογιστή.

γ) Να έχουν ανανεώσει τη συνδρομή τους στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος

δ) Να έχουν κάνει εγγραφή στο νέο taxisnet και να έχουν λάβει τον πρόσθετο ρόλο του λογιστή ή λογιστικού γραφείου

Στην περίπτωση αυτή σημειώνουμε το εξής:

Εάν εξουσιοδοτηθεί λογιστής (φυσικό πρόσωπο), η υποβολή των δηλώσεων του νομικού προσώπου θα πραγματοποιείται με τους κωδικούς του λογιστή (φυσικού προσώπου). Ο λογιστής που πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις ζητά και λαμβάνει έναν πρόσθετο ρόλο και με τον τρόπο αυτό μπορεί να λαμβάνει και εξουσιοδοτήσεις από πελάτες του για την υποβολή των δηλώσεών τους. Στην παρακάτω εικόνα βλέπετε το λογαριασμό ενός φυσικού προσώπου λογιστή ο οποίος πληρούσε τις προϋποθέσεις και έλαβε τον πρόσθετο ρόλο.

Σημείωση: Αν ένας λογιστής (φυσικό πρόσωπο) δεν μπορεί να πάρει τον πρόσθετο ρόλο επειδή για παράδειγμα δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, τότε ένα νομικό πρόσωπο μπορεί να τον εξουσιοδοτήσει ως εκπρόσωπο όπως αναφέρεται στην ενότητα II).

Εάν εξουσιοδοτηθεί λογιστικό γραφείο, η υποβολή των δηλώσεων του νομικού προσώπου θα πραγματοποιείται από υπάλληλο του λογιστικού γραφείου. Το λογιστικό γραφείο, για την υποβολή δηλώσεων των πελατών του εξουσιοδοτεί ηλεκτρονικά τον υπάλληλό του, ο οποίος πρέπει να είναι λογιστής.

 

II) Εξουσιοδότηση σε εκπρόσωπο (φυσικό πρόσωπο):

Αν το νομικό πρόσωπο εξουσιοδοτήσει κάποιον εκπρόσωπο ο οποίος θα μπορεί να χρησιμοποιεί το TAXISnet για όλες τις φορολογικές υποχρεώσεις του, τότε θα πρέπει ο εκπρόσωπος αυτός να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Να είναι οπωσδήποτε φυσικό πρόσωπο.

β) Να έχει κάνει εγγραφή στις νέες υπηρεσίες του Taxisnet

 

Στην περίπτωση αυτή, η υποβολή των δηλώσεων του νομικού προσώπου θα πραγματοποιείται με τους κωδικούς του εκπροσώπου (φυσικού προσώπου).

 

Δείτε την παρακάτω εικόνα από το λογαριασμό ενός νομικού προσώπου το οποίο έχει δώσει εξουσιοδότηση σε ένα φυσικό πρόσωπο.

 

 

Δ) Πως υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λπ. τα νομικά πρόσωπα που δεν έχουν κάνει τη διαδικασία εγγραφής στο νέο taxis:

 

Τα νομικά πρόσωπα που ήταν χρήστες πριν τις 06/12/2010, έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις Δηλώσεις τους χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης που είχαν.Η διαδικασία αυτή θα ισχύει μέχρι τις 31/12/2011. Δεν χρειάζεται να κάνουν της διαδικασία της επανεγγραφής.

Προσοχή: Μέχρι τις 31/12/2011 θα πρέπει να παραλάβουν τον κλειδάριθμο από τη Δ.Ο.Υ. και να ενεργοποιήσουν τον λογαριασμό τους, ώστε να έχουν πρόσβαση στις Υπηρεσίες του TAXISnet (παλαιότερες και νέες).

 

 

Ε) Ποιες ενέργειες πρέπει να κάνει ένα φυσικό πρόσωπο (λογιστής ή εκπρόσωπος) με ενεργοποιημένο λογαριασμό στο νέο TAXISnet, το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί από κάποιο νομικό πρόσωπο για την υποβολή δηλώσεων;

Ας υποθέσουμε ότι ένα φυσικό πρόσωπο (λογιστής ή εκπρόσωπος) έχει ήδη ενεργοποιημένο λογαριασμό στο νέο Taxisnet και ότι ένα νομικό πρόσωπο τον έχει εξουσιοδοτήσει (με τη διαδικασία που αναφέραμε ανωτέρω) για να υποβάλλει τις σχετικές δηλώσεις (Φ.Π.Α. κ.λπ). Ποιες ενέργειες πρέπει να κάνει το συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο προκειμένου να μπορέσει να στέλνει τις δηλώσεις αυτές;

Οι ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσει είναι οι κατωτέρω:

 

1) Αρχικά, θα επισκεφθεί τον ιστοχώρο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr)και θα επιλέξει μια από τις δύο κατηγορίες, «Υπηρεσίες προς Πολίτες» ή «Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις/Επιτηδευματίες». Στο παράδειγμά μας θα υποθέσουμε ότι ο ενδιαφερόμενος είναι λογιστής (επιτηδευματίας).

 

 

2) Στη συνέχεια θα επιλέξει την ενότητα «Ο λογαριασμός μου».

 

 

 

3) Έπειτα θα εισάγει τους προσωπικούς κωδικούς του.

4) Στη συνέχεια, θα επιλέξει «Εφαρμογές TAXISnet» και συγκεκριμένα την επιλογή «όλες τις εφαρμογές»

 

5) Κατόπιν, θα επιλέξει τη δήλωση που επιθυμεί να υποβάλλει (Φ.Π.Α. κ.λπ.)

6) Τέλος επιλέγει «Επιλογή Ρόλου» (κάτω αριστερά) και έπειτα το πεδίο που τον αφορά.

 

 

 

ΣΤ) Σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται να γίνει επανεγγραφή;

Υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται να πραγματοποιηθεί επανεγγραφή στο σύστημα. Αναλυτικότερα επανεγγραφή θα πρέπει να κάνουμε όταν:

 

1. Είμαι Παλαιός χρήστης (χρήστης πριν τις 06/12/2010) και δεν θυμάμαι τον κωδικό (password).

2. Είμαι Νέος/Παλαιός Χρήστης που έχω ενεργοποιήσει τον λογαριασμό μου στο Νέο TAXISnet και έχασα κωδικό (password) και κλειδάριθμο.

3. Είμαι Νέος Χρήστης και ενώ έκανα αρχική εγγραφή, έχασα τον κωδικό (password) πριν ενεργοποιήσω τον λογαριασμό μου με τον κλειδάριθμο στο Νέο TAXISnet.

Για να μπορέσουμε να κάνουμε τη διαδικασία, αρχικά θα πρέπει να επισκεφθούμε τον ιστοχώρο της Γ.Γ.Π.Σ. (www.gsis.gr). Στη συνέχεια επιλέγουμε «Υπηρεσίες πρoς Πολίτες» ή «Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις/Επιτηδευματίες» και έπειτα την επιλογή «Εγγραφή νέου χρήστη»

 

Έπειτα επιλέγουμε «Επανεγγραφή».

 

Κατόπιν επιλέγουμε αν πρόκειται για φυσικό ή νομικό πρόσωπο και στη συνέχεια συμπληρώνουμε τη σχετική φόρμα. Τέλος θα πρέπει να απευθυνθούμε στη Δ.Ο.Υ. για την παραλαβή του κλειδαρίθμου.

 

 

 

Ζ) Τι γίνεται σε περίπτωση που ξεχάσω τον κωδικό (password);

α) Αν είστε παλαιός χρήστης (πριν την 6/12/2010) θα ακολουθήσετε τη διαδικασία της επανεγγραφής που αναφέραμε στην ενότητα ΣΤ).

β) Αν είστε νέος χρήστης που έχει ενεργοποιήσει με κλειδάριθμο: Από τον ιστοχώρο της Γ.Γ.Π.Σ., θα επιλέξετε «Υπηρεσίες προς Πολίτες» ή «Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις/Επιτηδευματίες».

Κατόπιν επιλέγετε Εγγραφή Νέου Χρήστη

 

Στη συνέχεια επιλέγετε «Ξέχασα τον Κωδικό μου»

Χρησιμοποιώντας το username και τον κλειδάριθμο έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε νέο κωδικό (password).

 

 

 

Η) Παράθεση ενδεικτικών ερωτήσεων και απαντήσεων από τον ιστοχώρο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων:* Έχω ήδη εξουσιοδοτηθεί ως Λογιστής / Λογιστικό Γραφείο για την υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α. και δεν μπορώ να υποβάλλω προσωρινή δήλωση Φ.Μ.Υ.

      Για να υποβάλλετε τη δήλωση του Φ.Μ.Υ. και αργότερα τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος Φυσικών και Μη Φυσικών Προσώπων , θα πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία εξουσιοδότησης και να επιλέξετε τα νέα αντικείμενα εξουσιοδότησης.


 
*  Έχω πάρει κλειδάριθμο και ενεργοποίησα τον λογαριασμό. Πώς υποβάλω δήλωση ηλεκτρονικά για νομικό πρόσωπο;

      Τα νομικά πρόσωπα δεν έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονικά δηλώσεις με τους κωδικούς τους.

      Θα πρέπει μέσα από τον λογαριασμό τους και την επιλογή «Εξουσιοδοτήσεις» να εξουσιοδοτήσουν α) λογιστή / λογιστικό γραφείο ή β) εκπρόσωπο νομικού προσώπου (οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο) να δράσει για λογαριασμό του νομικού προσώπου.

      Εάν εξουσιοδοτηθεί φυσικό πρόσωπο (λογιστής ή εκπρόσωπος), η υποβολή των δηλώσεων του νομικού προσώπου θα πραγματοποιείται με τους κωδικούς του φυσικού προσώπου.

      Εάν εξουσιοδοτηθεί Λογιστικό Γραφείο, η υποβολή των δηλώσεων του νομικού προσώπου θα πραγματοποιείται από υπάλληλο του Λογιστικού Γραφείου. Το Λογιστικό Γραφείο, για την υποβολή δηλώσεων των πελατών του, εξουσιοδοτεί ηλεκτρονικά τον υπάλληλό του, ο οποίος πρέπει να έχει άδεια λογιστή.
      Προϋποθέσεις:
          o Νομικά Πρόσωπα-Λογιστικά Γραφεία-Λογιστές- Εκπρόσωποι (φυσικά πρόσωπα) πρέπει να έχουν ενεργοποιημένο λογαριασμό (κλειδάριθμο) στο Νέο TAXISnet.
          o Το Λογιστικό Γραφείο πρέπει να έχει ανανεώσει την άδεια λειτουργίας του στο Οικονομικό Επιμελητήριο.
          o Ο Λογιστής (επιτηδευματίας) πρέπει να έχει ΚΑΔ (Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριοτήτων) λογιστή και να έχει ανανεώσει την άδεια άσκησης επαγγέλματος λογιστή / φοροτεχνικού στο Οικονομικό Επιμελητήριο.
          o Λογιστές (επιτηδευματίες) / Λογιστικά Γραφεία θα πρέπει να λάβουν τον Πρόσθετο Ρόλο από την επιλογή Ο Λογαριασμός μου και από την υποεπιλογή "Διαχείριση Λογαριασμού" .
          o Ο Λογιστής (υπάλληλος λογιστικού γραφείου) πρέπει να έχει άδεια λογιστή.


    * Είχα κωδικούς πρόσβασης πριν τις 06/12/2010 και δεν έχω πάρει κλειδάριθμο.
      Πώς μπορώ να υποβάλω δηλώσεις; Χρειάζεται να κάνω επανεγγραφή; Πότε πρέπει να κάνω επανεγγραφή;

    Τα νομικά-φυσικά πρόσωπα που ήταν χρήστες πριν τις 06/12/2010 , έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις τους, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης που είχαν. Η διαδικασία αυτή θα ισχύει μέχρι τις 31/12/2011. Δεν χρειάζεται Επανεγγραφή.

    Μέχρι τις 31/12/2011, όλοι οι χρήστες του TAXISnet θα πρέπει να παραλάβουν τον κλειδάριθμο από την Δ.Ο.Υ. και να ενεργοποιήσουν τον λογαριασμό τους, ώστε να έχουν πρόσβαση στις Υπηρεσίες του TAXISnet (παλαιότερες και νέες).


    *  Την δυνατότητα της επανεγγραφής την χρησιμοποιούμε όταν:

          o Είμαι Παλαιός χρήστης (χρήστης πριν τις 06/12/2010) και δεν θυμάμαι τον κωδικό (password).
          o Είμαι Νέος/Παλαιός Χρήστης που έχω ενεργοποιήσει τον λογαριασμό μου στο Νέο TAXISnet και έχασα κωδικό (password) και κλειδάριθμο.


      ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν εκκρεμεί στη Δ.Ο.Υ. ως "μη επεξεργασμένη" αίτηση Αρχικής εγγραφής ή Επανεγγραφής δεν μπορείτε να υποβάλλετε νέα αίτηση Επανεγγραφής.

  
*  Έχω λάβει κλειδάριθμο και κατά την ενεργοποίηση του λογαριασμού μου εμφανίζεται μήνυμα «Λάθος Κωδικός». Που οφείλεται αυτό;

      Αυτό οφείλεται στη λανθασμένη πληκτρολόγηση στο πεδίο του κωδικού (password).

      Θα πρέπει να πληκτρολογήσετε προσεκτικά τον κωδικό. Ιδιαίτερη προσοχή στην ένδειξη 'caps lock', η οποία θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη μόνο εάν ο κωδικός σας περιέχει κεφαλαία γράμματα.

    
 * Έχω λάβει κλειδάριθμο και κατά την ενεργοποίηση του λογαριασμού μου εμφανίζεται μήνυμα «Δεν βρέθηκε αίτηση εγγραφής με τα στοιχεία που εισάγετε». Που οφείλεται αυτό;

      Αυτό οφείλεται στη λανθασμένη πληκτρολόγηση του ονόματος χρήστη (username) ,του ΑΦΜ ή του κλειδάριθμου.

      Θα πρέπει να πληκτρολογήσετε προσεκτικά το όνομα χρήστη (username) και τον ΑΦΜ.

      Κατά την εισαγωγή του κλειδάριθμου θα πρέπει να πληκτρολογήσετε και τις παύλες.


  
  * Έχω λάβει κλειδάριθμο και κατά την ενεργοποίηση του λογαριασμού μου εμφανίζεται μήνυμα «Λανθασμένη Εισαγωγή». Που οφείλεται αυτό;

      Αυτό οφείλεται στη λανθασμένη πληκτρολόγηση των χαρακτήρων της εικόνας. Έχετε την δυνατότητα να αλλάξετε χαρακτήρες, πατώντας τα βελάκια που βρίσκονται δεξιά της εικόνας.


 * Πήρα κλειδάριθμο και ξέχασα το Όνομα Χρήστη (Username). Τι μπορώ να κάνω για να το ανακτήσω ;

      Μετά την παραλαβή του κλειδάριθμου από την Δ.Ο.Υ., σας έχει αποσταλεί μήνυμα στο e-mail που έχετε δηλώσει, όπου αναφέρεται το Όνομα Χρήστη (Username).

      Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν έχετε πρόσβαση στο e-mail σας:
          o Αν υπήρξατε χρήστης του TAXISnet μέχρι τις 06/12/2010 και πριν την παραλαβή του κλειδαρίθμου δεν κάνατε Επανεγγραφή, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία μας, στο τηλ. 2104802552.
          o Αν υπήρξατε χρήστης του TAXISnet μέχρι τις 06/12/2010 και επειδή είχατε ξεχάσει τους κωδικούς που είχατε πριν τις 06/12/2010 κάνατε Επανεγγραφή , παραλάβατε το κλειδάριθμο αλλά δεν έχετε σημειώσει το νέο Όνομα Χρήστη και το Κωδικό πρόσβασης που δώσατε κατά την Επανεγγραφή, δυστυχώς θα πρέπει να υποβάλλετε εκ νέου αίτηση Επανεγγραφής και να επαναλάβετε τη διαδικασία κλειδαρίθμου
          o Αν κάνατε για πρώτη φόρα Αρχική Εγγραφή μετά τις 06/12/2010 , παραλάβατε τον κλειδάριθμο και δεν έχετε σημειώσει το Όνομα Χρήστη και το Κωδικό πρόσβασης θα πρέπει να κάνετε πάλι Αρχική Εγγραφή και να απευθυνθείτε ξανά στη Δ.Ο.Υ για την παραλαβή νέου κλειδάριθμου. * Πως μπορώ να εγγραφώ για πρώτη φορά στις υπηρεσίες TAXISnet;

      Aπό τον ιστοχώρο της ΓΓΠΣ, θα επιλέξετε Υπηρεσίες προς Πολίτες ή Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις/Επιτηδευματίες. Κατόπιν θα επιλέξετε Εγγραφή Νέου Χρήστη και αμέσως μετά, Αρχική Εγγραφή.

      Μετά την εγγραφή θα μεταβείτε στη Δ.Ο.Υ. για να παραλάβετε τον κλειδάριθμο.

      Με τον κλειδάριθμο και με το όνομα χρήστη (username) και κωδικό (password) που έχετε εισάγει κατά την εγγραφή σας, θα κάνετε ενεργοποίηση του λογαριασμού σας επιλέγοντας: Υπηρεσίες προς Πολίτες ή Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις/ Επιτηδευματίες / Ενεργοποίηση Λογαριασμού.

      Οδηγίες για την ενεργοποίηση του λογαριασμού θα σας σταλούν και στο e-mail σας, αμέσως μετά την παραλαβή του κλειδάριθμου.  * Πως μπορώ να πάρω τον «Πρόσθετο Ρόλο» ;

      Έχετε λάβει κλειδάριθμο και έχετε ενεργοποιήσει το λογαριασμό σας.

      Για να λάβετε τον Πρόσθετο Ρόλο αφού συνδεθείτε με τους κωδικούς σας στην επιλογή
      Ο Λογαριασμός μου ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα:
          o Διαχείριση Λογαριασμού
          o Πρόσθετος ρόλος / δικαιώμα
          o Υποβολή αίτησης πρόσθετου ρόλου

      Αν έχετε ανανεώσει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή /φοροτεχνικού στο Οικονομικό Επιμελήτήριο Ελλάδος και έχετε στο Μητρώο TAXIS, ΚΑΔ που εμπίπτουν στο εύρος των λογιστικών δραστηριοτήτων, τότε πατώντας το πλήκτρο Υποβολή αίτησης πρόσθετου ρόλου εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα:

      Σας έχει αποδοθεί το δικαίωμα δράσης στο Taxisnet με τον πρόσθετο ρόλο.

      Αν δεν έχετε ανανεώσει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή /φοροτεχνικού ή την άδεια λειτουργίας λογιστικού γραφείου στο Οικονομικό Επιμελήτήριο Ελλάδος ή δεν έχετε στο Μητρώο TAXIS ΚΑΔ που εμπίπτει στο εύρος των λογιστικών δραστηριοτήτων, τότε εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα:

      Πρόσθετος ρόλος δεν μπορεί να αποδοθεί γιατι : Additional role cannot be granted to agent identified by uniqueId [cn=2723178, cn=Users]

     


    * Πως μπορώ να δώσω «Εξουσιοδότηση»;

      Βασική προϋπόθεση για να δώσετε και να λάβετε Εξουσιοδότηση είναι να είστε χρήστης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών , να έχετε πάρει κλειδάριθμο και να έχετε ενεργοποιήσει το λογαριασμό σας.

      Είστε Φυσικό Πρόσωπο . Έχετε λάβει κλειδάριθμο, έχετε ενεργοποιήσει το λογαριασμό σας και θέλετε να εξουσιοδοτήσετε Λογιστή/Λογιστικό Γραφείο για την υποβολή των δηλώσεών σας, Συνδέστε με τους κωδικούς σας στην επιλογή Εξουσιοδοτήσεις και ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα:
          o Εξουσιοδοτήσεις
          o Έχω εξουσιοδοτήσει

      Εμφανίζεται λίστα με τα φορολογικά αντικείμενα . Αν δεν έχετε δώσει καμία εξουσιοδότηση , πατάτε το πλήκτρο "Νέα" , εισάγετε τον Α.Φ.Μ. του Λογιστή / Λογιστικού Γραφείου και καταχωρείτε την Εξουσιοδότηση.

      Αν δεν σας επιτρέπει το σύστημα να εξουσιοδότησετε το Λογιστή /Λογιστικό Γραφείο, σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το λογιστή σας και πρέπει να τον ενημερώσετε.

      Επιστρέφοντας στην προηγούμενη σελίδα η εξουσιοδότηση για το συγκεκριμένο αντικείμενο και για το συγκεκριμένο Λογιστή/Λογιστικό Γραφείο βρίσκεται σε Αναμονή Αποδοχής (από το Λογιστή/Λογιστικό Γραφείο) .

      Αν για οποιονδήποτε λόγο, είτε πριν την αποδοχή της εξουσιοδότησης , είτε μετά την αποδοχή της θέλετε να την ανακαλέσετε, πατάτε το πλήκτρο "Ανάκληση". Στη λίστα πλέον δεν εμφανίζεται εξουσιοδότηση. Όμως έχετε τη δυνατότητα για κάθε αντικείμενο, πατώντας το πλήκτρο "Ιστορικό", να δείτε όλες τις εξουσιοδοτήσεις που ισχύουν ή έχουν ανακληθεί.

      Είστε Μη Φυσικό Πρόσωπο . Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το Μη Φ.Π. δεν υποβάλλει δηλώσεις με τους κωδικούς του, αλλά υποχρεούται για την υποβολή των δηλώσεών του να εξουσιοδοτήσει Λογιστή/Λογιστικό Γραφείο ή Εκπρόσωπο του Νομικού Προσώπου Έχετε λάβει κλειδάριθμο, έχετε ενεργοποιήσει το λογαριασμό σας και θέλετε να δώσετε την εξουσιοδότηση , Συνδέστε με τους κωδικούς σας στην επιλογή Εξουσιοδοτήσεις και ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα:
          o Εξουσιοδοτήσεις
          o Έχω εξουσιοδοτήσει
          o Λογιστές /Λογιστικά Γραφεία
          o Εκπροσώπους του Νομικού μου Προσώπου

      Όσον αφορά στην εξουσιοδότηση σε Λογιστή /Λογιστικό Γραφείο ισχύουν ότι και για το Φυσικό Πρόσωπο. Η εξουσιοδότηση σε Φυσικό Πρόσωπο ως Εκπρόσωπο του Νομικού Προσώπου δεν υπόκειται στη διαδικασία Αποδοχής από πλευράς εξουσιοδοτούμενου. Υπάρχει μόνο δυνατότητα Ανάκλησης από την πλευρά του εξουσιοδοτούντος.

      ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Ο εξουσιοδοτούμενος ως εκπρόσωπος του Νομικού Προσώπου δεν πρέπει απαραίτητα να είναι ο εκ του καταστατικού οριζόμενος νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας.

      

    * Πως μπορώ να λάβω «Εξουσιοδότηση»;

      Όταν κάποιος χρήστης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών σας εξουσιοδοτήσει για την υποβολή των δηλώσεών του όταν εισέλθετε στο σύστημα εμφανίζεται σε κίτρινο πλαίσιο ειδοποίηση ότι έχετε μήνυμα με το οποίο σας γίνετε γνωστό ότι λάβατε εξουσιοδότηση την οποία αν είστε Λογιστής ή Λογιστικό Γραφείο πρέπει να την αποδεχθείτε ή να την απορρίψετε. Αν έχετε εξουσιοδοτηθεί σαν εκπρόσωπος νομικού προσώπου το μήνυμα είναι πληροφοριακό και δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι άλλο.

      

   

 * Είμαι φυσικό πρόσωπο (Λογιστής/Εκπρόσωπος) με ενεργοποιημένο λογαριασμό  στο νέο TAXISnet και έχω εξουσιοδοτηθεί για την υποβολή δηλώσεων. Ποια βήματα ακολουθώ;

          o Εισαγωγή στο σύστημα με τους προσωπικούς μου κωδικούς.
          o Επιλέγω «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ-ΟΛΕΣ» (πάνω δεξιά).
          o Επιλέγω την δήλωση που θέλω να υποβάλω.
          o Επιλέγω «Επιλογή Ρόλου» (κάτω αριστερά) και έπειτα το πεδίο που με αφορά.

 
  * Έχω υποβάλει Περιοδική Φ.Π.Α. και η Τράπεζα για την πληρωμή ζητάει Ταυτότητα Πληρωμής. Που θα βρω την Ταυτότητα Πληρωμής;

      Εισαγωγή στο σύστημα με τους κωδικούς που χρησιμοποιήθηκαν για την υποβολή της Περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.
          o Επιλέγω «Εφαρμογές-Όλες» (πάνω δεξιά).
          o Επιλέγω το έτος που αφορά η δήλωση και έπειτα «Συνέχεια».
          o Επιλέγω «Επεξεργασία Δηλώσεων» στο πεδίο της περιόδου που μας ενδιαφέρει.
          o Επιλέγω «Πληρωμή» από τις Ενέργειες (δεξιά).
          o Επιλέγω «Τρόπο Πληρωμής» (μέσω Τραπέζης).
          o Επιλέγω «Πληρωμή» και εμφανίζεται η «Ταυτότητα Πληρωμής» που αποτελείται από τον ΑΦΜ , τον κωδικό πληρωμής και το ποσό.
    * Τι κάνω σε περίπτωση που ξεχάσω τον κωδικό (password);

      Παλαιός χρήστης : Aπό τον ιστοχώρο της ΓΓΠΣ, θα επιλέξετε Υπηρεσίες προς Πολίτες ή Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις/Επιτηδευματίες. Kατόπιν επιλέγετε «Εγγραφή Νέου Χρήστη» και «επανεγγραφή», μετάβαση στην Δ.Ο.Υ. για την παραλαβή κλειδάριθμου και ενεργοποίηση λογαριασμού στο Νέο TAXISnet.

      Νέος Χρήστης που έχει ενεργοποιήσει με κλειδάριθμο : Aπό τον ιστοχώρο της ΓΓΠΣ, θα επιλέξετε Υπηρεσίες προς Πολίτες ή Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις/Επιτηδευματίες. Κατόπιν επιλέγετε «Εγγραφή Νέου Χρήστη» και «ξέχασα τον κωδικό μου». Χρησιμοποιώντας τον κλειδάριθμο έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε νέο κωδικό (password).


    * Προσπαθώ να δω την Περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. που υπέβαλα και εμφανίζεται λευκή σελίδα. Πως θα μπορέσω να δω την δήλωση;

      Για την προβολή των δηλώσεων Φ.Π.Α. απαιτείται η εγκατάσταση του Adobe Reader Έκδοση 8. (www.adobe.com)

      

     
    * Υπέβαλα δήλωση ηλεκτρονικά και θέλω να την διαγράψω. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα;

      Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει στο Νέο TAXISnet, η δυνατότητα διαγραφής των δηλώσεων μετά
      την οριστική υποβολή τους. Για τροποποιητικές-συμπληρωματικές δηλώσεις θα πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

      
   
  

    * Πότε χρησιμοποιώ την επιλογή «Ξέχασα τον κωδικό μου»;

      Η επιλογή «Ξέχασα τον κωδικό μου» (www.gsis.gr - Υπηρεσίες προς Πολίτες ή Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις/Επιτηδευματίες - Εγγραφή νέου χρήστη) χρησιμοποιείται όταν κάποιος χρήστης, που έχει ενεργοποιήσει με κλειδάριθμο τον λογαριασμό του, ξεχάσει τον κωδικό του. Για την είσοδο στην υπηρεσία αυτή είναι απαραίτητος ο κλειδάριθμος, για να γίνει αλλαγή του κωδικού.

      Η επιλογή «Ξέχασα τον κωδικό μου» δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί από χρήστες που δεν έχουν ενεργοποιήσει με κλειδάριθμο τον λογαριασμό τους στο Νέο TAXISnet.

          * ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

      Η εταιρεία «Πετρέλαια ΕΠΕ» με ΑΦΜ 999999999 και ενεργοποιημένο λογαριασμό (με κλειδάριθμο) θέλει να υποβάλει δήλωση.


      Παράδειγμα 1 :
          o Η εταιρεία «Πετρέλαια ΕΠΕ» εξουσιοδοτεί μέσω συστήματος το φυσικό πρόσωπο Χαραλαμπίδη Σταύρο με ΑΦΜ 111111111 για να υποβάλει τη Δήλωση εκ μέρους της.
          o Ο Χαραλαμπίδης Σταύρος πρέπει να έχει ενεργοποιήσει το λογαριασμό του.
          o Η «Πετρέλαια ΕΠΕ» εξουσιοδοτεί τον Χαραλαμπίδη Σταύρο ως Εκπρόσωπο .
          o Ο Χαραλαμπίδης Σταύρος συνδέεται στο σύστημα με τους ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ του κωδικούς και υποβάλει τη δήλωση, για λογαριασμό της «Πετρέλαια ΕΠΕ»      Παράδειγμα 2 :
          o Η εταιρεία «Πετρέλαια ΕΠΕ» εξουσιοδοτεί μέσω συστήματος το φυσικό πρόσωπο Ευστρατιάδη Διονύσιο με ΑΦΜ 111111111, που είναι λογιστής .
          o Ο Ευστρατιάδης Διονύσιος πρέπει να έχει ενεργοποιήσει το λογαριασμό του και να έχει πάρει πρώτα τον Πρόσθετο Ρόλο Λογιστή.
          o Η «Πετρέλαια ΕΠΕ» εξουσιοδοτεί τον Ευστρατιάδη Διονύσιο ως Λογιστή/Λογιστικό Γραφείο.
          o Τέλος, ο Ευστρατιάδης Διονύσιος συνδέεται στο σύστημα με τους ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ του κωδικούς και υποβάλει τη δήλωση για λογαριασμό της «Πετρέλαια ΕΠΕ».      Παράδειγμα 3 :
          o Η εταιρεία «Πετρέλαια ΕΠΕ» εξουσιοδοτεί, μέσω συστήματος το νομικό πρόσωπο TAXCONTROL , με ΑΦΜ 888888888, που είναι Λογιστικό Γραφείο .
          o Η TAXCONTROL πρέπει να έχει ενεργοποιήσει το λογαριασμό της και να έχει πάρει πρώτα τον Πρόσθετο Ρόλο Λογιστικού Γραφείου.
          o Η «Πετρέλαια ΕΠΕ» εξουσιοδοτεί την TAXCONTROL ως Λογιστή/Λογιστικό Γραφείο.
          o Κατόπιν, η TAXCONTROL , εξουσιοδοτεί τον Σακελλαρίου Νικόλαο, υπάλληλο του Λογιστικού Γραφείου.
          o Ο Σακελλαρίου Νικόλαος πρέπει να έχει ενεργοποιήσει το λογαριασμό του και να έχει άδεια λογιστή.
          o Τέλος, ο Σακελλαρίου Νικόλαος (λογιστής/ υπάλληλος λογιστικού γραφείου) συνδέεται στο σύστημα με τους ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ του κωδικούς και υποβάλει τη δήλωση για λογαριασμό της «Πετρέλαια ΕΠΕ».

      Σε κάθε περίπτωση αφού γίνουν όλες οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις μέσω του συστήματος η υποβολή δήλωσης νομικού προσώπου με ενεργοποιημένο λογαριασμό θα γίνεται με τους κωδικούς ενός φυσικού προσώπου .

      

      Παρατήρηση:
      Οι ΑΦΜ, οι επωνυμίες και τα ονόματα που χρησιμοποιούνται είναι υποθετικά.     

 Επίλογος :

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η σύντομη αυτή ανάλυσή μας θα φανεί χρήσιμη στους συναδέλφους και θα τους βοηθήσει να λύσουν τις απορίες που  έχουν δημιουργηθεί. Να πούμε επίσης ότι το συγκεκριμένο άρθρο θα το ενημερώνουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα με καινούργιο υλικό.

 

 

 

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο