Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-10-1996 ]

ΠΟΛ.1277/17.10.1996 Τύπος ειδοποίησης προς οφειλέτες που διαμένουν στο εξωτερικό

(Τύπος ειδοποίησης προς οφειλέτες που διαμένουν στο εξωτερικό )

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΤύπος ειδοποίησης προς οφειλέτες που διαμένουν στο εξωτερικό
1114073/9382/0016/ΠΟΛ. 1277/17.10.1996

Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας από διάφορες ΔΟΥ, αναφορικά με τον τύπο της ειδοποίησης σε οφειλέτες του Δημοσίου που κατοικούν είτε στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης είτε αλλού, σας πληροφορούμε τα εξής:

Η ΔΟΥ στην οποία έχουν βεβαιωθεί οφειλές οφειλετών όπως ανωτέρω περιγράφονται, θα αποστέλλει στη Δ/νσή μας ειδοποίηση υπό μορφή επιστολής, που θα περιέχει αναλυτικά τα στοιχεία της οφειλής, (είδος και ποσό αυτής, οικονομικό έτος, αριθμό και χρονολογία τριπλοτύπου βεβαίωσης, χρονολογία πληρωμής, το ανά μήνα ποσοστό προσαυξήσεων εκπροθέσμου καταβολής κ.λπ.). Ειδικότερα στην περίπτωση που θεωρείτε ότι η ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης θα είναι μεταγενέστερη της προθεσμίας καταβολής της οφειλής να σημειώνετε στην επιστολή σας ότι υπάρχει δυνατότητα απαλλαγής από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής με απόφαση αρμοδίου οργάνου, δεδομένου ότι η καθυστέρηση θα οφείλεται αποδεδειγμένα στο Ελληνικό Δημόσιο και η σχετική αίτηση απαλλαγής θα πρέπει να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά στοιχεία της εκπρόθεσμης επίδοσης της ειδοποίησης.
Η πλήρης Δ/νση του οφειλέτη είναι απαραίτητη και προκύπτει από τα υπάρχοντα στοιχεία που έχουν τεθεί στη διάθεσή σας, ανεξάρτητα αν είναι Χώρα της Ε.Ε. ή όχι (εκτός από την Ελβετία και το Λιχνεστάιν).
Οταν υπάρχει στη διάθεσή σας, μόνο ο αριθμός διαβατηρίου, η χώρα και το ονοματεπώνυμο του οφειλέτη, θα αποστέλλετε και μ' αυτά τα στοιχεία την ειδοποίηση με μορφή επιστολής και ένα συνοδευτικό έγγραφο (με αβέβαιη όμως την επίδοσή της στην περίπτωση αυτή).

Στη συνέχεια η Δ/νσή μας θα επιδιώξει την επίδοσή της μέσω των αρμοδίων Ελλην. Προξενικών αρχών στον οφειλέτη.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο