Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-01-2011 ]

Ι.Κ.Α. Αριθ. πρωτ.: Σ65/7/24.1.2011 Καταβολή επιπλέον ποσού ως δώρου Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας σε συνταξιούχους και ασφαλισμένους που λαμβάνουν το επίδομα παραπληγίας καθώς και σε τυφλούς συνταξιούχους του Ν. 612/77 που λαμβάνουν το Επίδομα Απολύτου Αναπηρίας – Αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

(Καταβολή επιπλέον ποσού ως δώρου Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας σε συνταξιούχους και ασφαλισμένους που λαμβάνουν το επίδομα παραπληγίας καθώς και σε τυφλούς συνταξιούχους του Ν. 612/77 που λαμβάνουν το Επίδομα Απολύτου Αναπηρίας – Αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 24-1-2011
Αριθ. Πρωτ. Σ65/7

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)
Πληροφορίες: Κ. Νικολοπούλου
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215192
e-mail : [email protected]

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝ. ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: «Καταβολή επιπλέον ποσού ως δώρου Χριστουγέννων, δώρου Πάσχα και επιδόματος αδείας σε συνταξιούχους και ασφαλισμένους που λαμβάνουν το επίδομα παραπληγίας καθώς και σε τυφλούς συνταξιούχους του Ν. 612/77 που λαμβάνουν το Επίδομα Απολύτου Αναπηρίας – Αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.»
Σχετ: εγκύκλιο 53/10 και εγκύκλιο 3/11

Όπως είναι γνωστό με την πρώτη εκ των ανωτέρω σχετικών εγκυκλίων κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α΄) και ειδικότερα οι παρ. 9-15, με τις οποίες ρυθμίστηκε η καταβολή του επιδόματος αδείας και των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα στους συνταξιούχους, καθώς και η με αρ. Φ80000/14254/1097/6.7.2010 κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία ρυθμίστηκαν τα αναγκαία ζητήματα για την εφαρμογή των παρ. 10-14 του ανωτέρω άρθρου και δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή τους.

Με τη δεύτερη εκ των ανωτέρω σχετικών εγκυκλίων κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 3896/2010 (ΦΕΚ 207 Α΄) με τις οποίες λήφθηκε ειδική μέριμνα ως προς τα χορηγούμενα ποσά δώρων εορτών
Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας ειδικά και μόνο για:

α. συνταξιούχους που λαμβάνουν σύνταξη και εξωιδρυματικό επίδομα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 1140/81

β. όσους λαμβάνουν μόνο το εξωιδρυματικό επίδομα του άρθρου 42 του Ν. 1140/81

γ. τυφλούς συνταξιούχους του Ν. 612/1977 των οποίων η σύνταξη προσαυξάνεται με το επίδομα απόλυτης αναπηρίας.

Ειδικότερα, όσον αφορά στους ασφαλισμένους καθώς και στα μέλη οικογενείας που λαμβάνουν μόνο το εξωιδρυματικό επίδομα διευκρινίστηκε με σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ότι θα
λαμβάνουν ως δώρο Χριστουγέννων ολόκληρο το ποσό του μηνιαία καταβαλλόμενου εξωιδρυματικού επιδόματος ενώ ως δώρο Πάσχα και ως επίδομα αδείας το μισό του καταβαλλόμενου επιδόματος , σε αντίθεση με τους συνταξιούχους που λαμβάνουν και το εξωιδρυματικό επίδομα οι οποίοι πέραν των επιδομάτων εορτών που δικαιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρ. 3 του Ν. 3845/2010, θα λαμβάνουν και τα ανωτέρω ποσά.

Στα πλαίσια των ανωτέρω διατάξεων καταβλήθηκε μηχανογραφικά με μήνα εκκαθάρισης 2011/02 το δώρο Χριστουγέννων που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 3896/2010 στις προαναφερόμενες κατηγορίες συνταξιούχων.

Σε όσες περιπτώσεις ασφαλισμένων και μελών οικογενείας δικαιούχων εξωιδρυματικού επιδόματος είχε καταβληθεί με τη σύνταξη μηνός Ιανουαρίου το επίδομα Χριστουγέννων βάσει των διατάξεων του άρ.3 του Ν. 3845/2010, καταβάλλεται ως διαφορά το ποσό των 260,8 ευρώ προκειμένου μαζί με το ποσό των 400 ευρώ να συμπληρωθεί το ποσό ενός εξωιδρυματικού επιδόματος.

Σε όσους εκ των ανωτέρω δεν είχε καταβληθεί το επίδομα Χριστουγέννων, χορηγείται ολόκληρο το ποσό του εξωιδρυματικού επιδόματος (660,8 ευρώ).

Επειδή διαπιστώθηκε ότι σε πολλές περιπτώσεις (παραπληγικών) που δεν είχε χορηγηθεί μηχανογραφικά το επίδομα Χριστουγέννων έχει γίνει καταβολή του εν λόγω επιδόματος χειρόγραφα ή μηχανογραφικά με αναδρομικά ποσά συντάξεων, θα πρέπει αφού ενημερωθείτε από σχετικό δοκίμιο μεταβολών αναδρομικών που θα σας αποσταλεί από τη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής να προβείτε σε αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο