Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-01-2011 ]

Ι.Κ.Α. Αριθμ. πρωτ.: Γ99/1/12/25.1.2011 Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 18 του άρθρου 10 του ν.3863/10

(Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 18 του άρθρου 10 του ν.3863/10)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα 25/1/2011
Αριθμ. Πρωτ. Γ99/1/12
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Δ. Παπαχρήστου Β. Ήντουνα
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 33 092 210 52 15 193
FAX Ε - mail : 210 52 23 228

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 18 του άρθρου 10 του ν.3863/2010».

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις, της παραγράφου 18 του άρθρου 10 του ν.3863/2010 : «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», (ΦΕΚ Α' 115/15-7-2010) με τις οποίες αντικαθίστανται αυτές του άρθρου 40 του ν.2084/1992 (165 Α') καθώς και την υπ' αριθμ. Φ.80000/οικ.22458/1664/2.9.2010 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, επανακαθορίζονται οι χρόνοι ασφάλισης στους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και το Δημόσιο, που λαμβάνονται υπόψη για την συμπλήρωση των ημερών εργασίας που απαιτούνται κατά περίπτωση, για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή προσαύξηση του ποσού της σύνταξης των ασφαλισμένων.

Ειδικώτερα ορίζεται ότι, πέραν του χρόνου πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης, ως χρόνοι ασφάλισης λογίζονται πλέον και οι κάτωθι χρόνοι:

α) Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας
β) Ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών,
γ) Ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας και μέχρι 300 ημέρες και ο χρόνος επιδότησης τακτικής ανεργίας και μέχρι 300 ημέρες,
δ) Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών και μέχρι δύο (2) έτη.
ε) Ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής καθώς και ο χρόνος σπουδών, μετά τη συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας, σε μέσες επαγγελματικές σχολές, ο οποίος είναι ίσος με τα κατά το χρόνο αποφοίτησης επίσημα ακέραια χρόνια σπουδών της οικείας σχολής,
στ) Ο χρόνος ανεργίας, μετά την υπαγωγή στην ασφάλιση
οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο,
ζ) Ο προβλεπόμενος από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας,
η) Ο χρόνος απεργίας,
θ) Ο πλασματικός χρόνος του άρθρου 141 του ν.3655/2008
(ΦΕΚ 58/τ.Α'), που αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές και ανεξάρτητα του χρόνου γέννησης των παιδιών και ι) Ο χρόνος μαθητείας όπως ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις και μέχρι ένα (1) έτος.

Οι κοινοποιούμενες διατάξεις ισχύουν από 1/1/2011.

Αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή τους, τα δικαιούχα πρόσωπα, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, την βάση υπολογισμού του ποσού της εξαγοράς όπου προβλέπεται και για τον τρόπο καταβολής αυτού, θα παρασχεθούν σύντομα με νεότερες εγκύκλιες οδηγίες, για κάθε κατηγορία αναγνώρισης χρόνου, ξεχωριστά.

Αιτήσεις ενδιαφερομένων θα παραλαμβάνονται άμεσα από τα Υποκ/τα του τόπου κατοικίας των, τα οποία ορίζονται ως αρμόδια για την έκδοση των οικείων αποφάσεων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο