Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-06-2011 ]

Άρθρα updated 11 - Ημερομηνίες υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, E9 και Εκκαθαριστικής ΦΠΑ οικ. έτους 2011 (updated)

(updated 11 - Ημερομηνίες υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, E9 και Εκκαθαριστικής ΦΠΑ οικ. έτους 2011 (updated))

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος


Επιμέλεια

Επιστημονική ομάδα της TaxHeaven
Αναρτήθηκε την: 22/1/2011


Ανανεώθηκε την 21.12.2011

-Ηλεκτρονική Υποβολή Οριστικής Δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Ε7)

-Ηλεκτρονική υποβολή Οριστικών Δηλώσεων Παρακρατούμενων Φόρων Εμπόρων και Ελευθέρων Επαγγελματιών

-Καταστάσεις από λογιστές - φοροτεχνικούς.( Ηλεκτρονική υποβολή Καταστάσεων Φορολογικής Αναμόρφωσης, Αυτοκινήτων Εταιρείας, Κινητής Τηλεφωνίας και Αποδοθέντων και Οφειλομένων Φόρων Εισοδήματος και Εμμέσων Φόρων.)

-Ηλεκτρονική υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Τιμολογίων Πελατών/ Προμηθευτών και Πιστωτικών Υπολοίπων.


-Ε9 Φυσικών προσώπων
-Ε9 Νομικών προσώπων

-Φυσικά Πρόσωπα - Από Εκμίσθωση ακινήτων - συμμετοχή σε ΕΠΕ
-Ελευθεροι επαγγελματίες - ατομικό επάγγελμα με Β κατ. Βιβλία.
-Φυσικά πρόσωπα με Γεωργικό εισόδημα.
-Φυσικά πρόσωπα με ατομική επιχείρηση Γ κατηγορίας βιβλία.
-Φυσικά πρόσωπα συμμετοχή σε εταιρία
-Φυσικά πρόσωπα - μισθωτοί Συνταξιούχοι.
-Νομικά πρόσωπα , ΑΕ
-Νομικά πρόσωπα , ΕΠΕ
-Νομικά πρόσωπα , ΟΕ-ΕΕ με Β κατηγ. βιβλία
-Νομικά πρόσωπα , ΟΕ-ΕΕ με Γ κατηγ. βιβλία
-Νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικά με Β κατηγ. βιβλία.
-Νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικά με Γ κατηγ. βιβλία.

-Eκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ για εταιρίες με βιβλία Β' κατηγορίας.
-Eκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ για εταιρίες με βιβλία Γ' κατηγορίας.

Δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας Νομικών προσώπων

Ειδικό σημείωμα ΦΠΑ αυτοπεραίωσης

 

-Ηλεκτρονική Υποβολή Οριστικής Δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Ε7)

Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική και η υπηρεσία θα ενεργοποιηθεί στις 14/4/2011

 

Μέχρι 30 Ιουνίου 2011

(Ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ.)(Σχετική ανακοίνωση)

29 Ιουλίου 2011(Σχετική ανακοίνωση)

30 Σεπτεμβρίου 2011 (Σεχτικά απόφαση ΠΟΛ.1163/29.7.2011)

 

Ηλεκτρονική υποβολή Οριστικών Δηλώσεων Παρακρατούμενων Φόρων Εμπόρων και Ελευθέρων Επαγγελματιών

Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική. Οι αντίστοιχες υπηρεσίες θα ενεργοποιηθούν τον Σεπτέμβριο του 2011 και ορίζεται καταληκτική ημερομηνία υποβολής η 30/9/2011.

 

Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2011

Αναστέλλεται η υποβολή για το έτος 2010 (σχετική απόφαση)

 

 

Καταστάσεις από λογιστές - φοροτεχνικούς.(Ηλεκτρονική υποβολή Καταστάσεων Φορολογικής Αναμόρφωσης, Αυτοκινήτων Εταιρείας, Κινητής Τηλεφωνίας και Αποδοθέντων και Οφειλομένων Φόρων Εισοδήματος και Εμμέσων Φόρων.)

Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική και η υπηρεσία θα ενεργοποιηθεί την 1/6/2011 ενώ η προθεσμία υποβολής ορίζεται για τις 30/6/2011.

 

Μέχρι 30 Ιουνίου 2011

(Ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ.)

29 Ιουλίου 2011(Σχετική ανακοίνωση)
30 Σεπτεμβρίου 2011(Σχετική ανακοίνωση)
15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

Νέα παράταση (ανακοίνωση)

 

Υποβολή ισοζυγίου λογαριασμών άρθρου 20 του ΚΒΣ.

Ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία Γ’ κατηγορίας, υποβάλλει στην αρμόδια ΔΟΥ ισοζύγιο των λογαριασμών όλων των βαθμίδων της κλειόμενης χρήσης (1/1-31/12), στο οποίο περιέχονται τα πλήρη στοιχεία του υπόχρεου, η αρμόδια ΔΟΥ και η διαχειριστική περίοδος που αφορά. Το ισοζύγιο αυτό υποβάλλεται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης δεδομένων, από τους υπόχρεους που χρησιμοποιούν για την ενημέρωση των βιβλίων τους μηχανογραφικά μέσα.

 

Μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1, 2, 3.

Μέχρι την 3η Οκτωβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4, 5, 6.

Μέχρι την 6η Οκτωβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7, 8, 9.

Μέχρι την 9η Οκτωβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 0.
ΠΟΛ.1090/14.6.2010
18 Οκτωβρίου 2011 (ΠΟΛ.1206/29.9.2011)

27/10/2011 - ΠΟΛ.1213/18.10.2011

 

Ηλεκτρονική υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Τιμολογίων Πελατών/ Προμηθευτών και Πιστωτικών Υπολοίπων.

Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική. Οι αντίστοιχες υπηρεσίες θα ενεργοποιηθούν την 1/6/2011

(ΠΟΛ.1097/2.5.2011)

(Σχετική ανακοίνωση)


- Μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2011 για όλα τα ΑΦΜ
18 Οκτωβρίου 2011 (ΠΟΛ.1206/29.9.2011)

27/10/2011 - ΠΟΛ.1213/18.10.2011

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή υλεκτρονικής υποβολής του Taxisnet, θα πρέπει αφενός να είστε πιστοποιημένος χρήστης του TaxisNet, αφετέρου η επιχείρησή σας να ήταν ενεργή μέσα στο έτος που αφορούν τα στοιχεία προς υποβολή.

Η υποβολή γίνεται με τους εξής 2 τρόπους:
• με φόρμα, όπου καταχωρούνται αναλυτικά τα στοιχεία της δήλωσης
(έως 50 καταχωρήσεις για πελάτες και έως 50 για προμηθευτές) και

• με αρχείο, όπου γίνεται μεταφόρτωση (upload) ενός αρχείου με τα στοιχεία της δήλωσης.
Το αρχείο το οποίο υποβάλλεται, πρέπει να έχει δημιουργηθεί βάσει των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν τεθεί από το Υπουργείο Οικονομικών (ΠΟΛ.1081/22.5.2006), η οποία είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο www.gsis.gr στην επιλογή «Φορολογικός Οδηγός ->Χρήσιμες Πληροφορίες ->Κ.Β.Σ.» στην ενότητα «Πληροφορίες για συμπλήρωση στοιχείων σε Μαγνητικά Μέσα». Υπενθυμίζεται ότι για τις χρήσεις 2006 και μετά, ισχύουν νέες προδιαγραφές για το αρχείο Συγκεντρωτικών Καταστάσεων.

Το αρχείο προς υποβολή πρέπει να είναι συμπιεσμένο σε μορφή ZIP. Επίσης το όνομα του πρωτογενούς (ασυμπίεστου) αρχείου προς υποβολή, δεν πρέπει να περιέχει ελληνικούς χαρακτήρες.

- Είδος Κατάστασης:
Αρχική : Είναι η πρώτη υποβολή κατάστασης.
Ανακλητική: Σε περίπτωση λανθασμένης υποβολής, δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να υποβάλλει ανακλητική με το σύνολο των εγγραφών, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής. Στην περίπτωση αυτή η δήλωση που ισχύει είναι η τελευταία ανακλητική.

Προσοχή:
Τα πεδία «Σύνολο αξίας λιανικών πωλήσεων» και «Σύνολο αξίας συναλλαγών για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής στοιχείων στις αναλυτικές γραμμές», μέχρι και το έτος αναφοράς 2010 δεν συμπληρώνονται.

 

E9 Φυσικά πρόσωπα

ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Ε9)
Υποχρέωση για υποβολή δήλωσης Ε9 το έτος 2011 έχει:
• Κάθε φυσικό πρόσωπο που εντός του έτους 2010 απέκτησε εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα.
• Κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο που εντός του έτους 2010 είχε οποιαδήποτε μεταβολή στα ακίνητά του, τα οποία είχαν δηλωθεί στο έντυπο Ε9 τα προηγούμενα έτη.
• Κάθε υπόχρεος που στις δηλώσεις Ε9 (ετών 2005 έως 2010) συμπεριέλαβε σύζυγο ή λοιπά προστατευόμενα μέλη, εφόσον έχουν επέλθει εντός του έτους 2010 μεταβολές στην οικογενειακή του κατάσταση, όπως αυτή έχει απεικονισθεί στις δηλώσεις Ε9 των προηγούμενων ετών, ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν μεταβολές στην περιουσιακή του κατάσταση.
Οι μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση που πρέπει να δηλωθούν είναι ο γάμος, εφόσον η σύζυγος έχει ακίνητα, η διάσταση, το διαζύγιο, η παύση χαρακτηρισμού των τέκνων ως προστατευομένων μελών σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) ή ο θάνατος.
• Οικοπεδούχοι και εργολάβοι, εφόσον έχουν υποχρέωση.
ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ότι διαγραμμίζονται πάντοτε οι ενδείξεις «ΔΗΛΩΘΗΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ Ε9 ΤΑ ΕΤΗ 2005 ΕΩΣ ΚΑΙ 2009» και «ΔΗΛΩΘΗΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ Ε9 ΤΟ ΕΤΟΣ 2010» της πρώτης σελίδας του εντύπου, καθώς αποτελούν υποχρεωτικά πεδία.

(Παρ. 3 Άρθρου 23 νόμου 3427/2005)

Α.Φ.Μ.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10-50

60-00

Φεβρουάριος 2011

15

16

17

18

21

22

23

24

25

28

01 -Μαρτίου


31 Ιανουαρίου 2012  Νέα παράταση (ανακοίνωση)

Νέα παράταση έως την 05η Μαρτίου 2012 (ΠΟΛ.1250/19.12.2011)

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε9 ΕΤΟΥΣ 2011 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
1. Υποβολή δήλωσης Ε9 για πρώτη φορά το έτος 2011
Τα φυσικά πρόσωπα που δεν είχαν υποχρέωση υποβολής δήλωσης Ε9 τα έτη 2005 έως και 2010, απέκτησαν όμως εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα μέσα στο έτος 2010, θα υποβάλουν δήλωση Ε9 έτους 2011, σημειώνοντας «Χ» στην ένδειξη «ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΡΧΙΚΗ» στην πρώτη σελίδα του εντύπου. Στις ενδείξεις «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 τα έτη 2005 έως και 2009» και «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 το έτος 2010» θα σημειωθεί «Χ» στα τετραγωνίδια «ΟΧΙ» για όλα έτη.


2. Εισαγωγή νέου ακινήτου που αποκτήθηκε το έτος 2010 από υπόχρεο που έχει υποβάλει δήλωση Ε9
Στην περίπτωση αυτή θα υποβληθεί δήλωση Ε9 έτους 2011, σημειώνοντας «Χ» στην ένδειξη «ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΡΧΙΚΗ» στην πρώτη σελίδα του εντύπου. Στις ενδείξεις «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 τα έτη 2005 έως και 2009» και «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 το έτος 2010» θα διαγραμμιστούν οι αντίστοιχες επιλογές, δηλαδή «ΝΑΙ» εφόσον έχουν δηλωθεί ακίνητα ή «ΟΧΙ» εφόσον δεν έχουν δηλωθεί ακίνητα για τα έτη αυτά. Η ένδειξη «ΟΧΙ» θα διαγραμμισθεί επίσης, για τα έτη 2005 έως και 2009, σε περιπτώσεις που ο φορολογούμενος υπέβαλε δήλωση στοιχείων ακινήτων σε κάποιο από τα έτη αυτά, χωρίς, ωστόσο, να έχει υποχρέωση σε υποβολή δήλωσης για κανένα έτος, λόγω μη ύπαρξης ακινήτων στην κυριότητα του ιδίου ή της συζύγου ή των προστατευόμενων κατά τον Κ.Φ.Ε. τέκνων του (μη αναγραφή ακινήτων στο εσωτερικό του εντύπου). Ομοίως, ο φορολογούμενος θα διαγραμμίσει «ΟΧΙ», για το έτος 2010, εάν το έτος αυτό υπέβαλε δήλωση στοιχείων ακινήτων χωρίς να αναγράψει ακίνητα στο εσωτερικό του εντύπου. Η ένδειξη «ΝΑΙ» θα διαγραμμισθεί επίσης για τα αντίστοιχα έτη, σε περιπτώσεις που η σύζυγος ή το προστατευόμενο τέκνο υποβάλλουν χωριστά δήλωση στοιχείων ακινήτων (μεταβολή οικογενειακής κατάστασης), εφόσον ακίνητά τους έχουν αναγραφεί σε δηλώσεις στοιχείων ακινήτων προηγούμενων ετών του υπόχρεου συζύγου ή γονέα.
Ως αύξων αριθμός του νέου ακινήτου, στο εσωτερικό του εντύπου, θα αναγραφεί ο επόμενος αριθμός που ακολουθεί τον τελευταίο αύξοντα αριθμό της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης Ε9 προηγουμένων ετών.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την εισαγωγή νέου ακινήτου ή εμπράγματου δικαιώματος δεν συμπληρώνεται η στήλη του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (Α.Τ.ΑΚ.), παρά μόνο αυτή του αύξοντα αριθμού. Στη στήλη 24 του πίνακα 1 ή 22 του πίνακα 2 (κωδικός μεταβολής) θα αναγραφεί ο κωδ. αριθμός 1 (δήλωση νέου ακινήτου).
3. Διαγραφή ακινήτου που έχει αναγραφεί στις δηλώσεις Ε9 προηγούμενων ετών
Στην περίπτωση αυτή θα υποβληθεί δήλωση Ε9 έτους 2011, σημειώνοντας «Χ» στην ένδειξη «ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΡΧΙΚΗ» στην πρώτη σελίδα του εντύπου. Στις ενδείξεις «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 τα έτη 2005 έως και 2009» και «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 το έτος 2010» θα διαγραμμιστούν οι αντίστοιχες επιλογές, δηλαδή «ΝΑΙ» εφόσον έχουν δηλωθεί ακίνητα ή «ΟΧΙ» εφόσον δεν έχουν δηλωθεί ακίνητα για τα έτη αυτά. Στο εσωτερικό του εντύπου θα αναγραφούν όλα τα στοιχεία του ακινήτου που διαγράφεται. Επισημαίνεται ότι, αν έχουν επέλθει μεταβολές στα στοιχεία του ακινήτου (μετά την πρώτη αναγραφή του) και αυτές έχουν καταχωρηθεί σε δηλώσεις Ε9 προηγούμενων ετών, η αναγραφή των στοιχείων του ακίνητου γίνεται σύμφωνα με την τελευταία περιγραφή αυτού. Εφόσον έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό Ενιαίου Τέλους Ακινήτων έτους 2008 ή 2009, η αναγραφή του ακινήτου που διαγράφεται γίνεται σύμφωνα με την απεικόνιση του στο αντίστοιχο εκκαθαριστικό σημείωμα.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Κατά τη διαγραφή του ακινήτου υποχρεωτικά αναγράφεται ο Α.Τ.ΑΚ. και όχι ο αύξων αριθμός. Τον Α.Τ.ΑΚ. ο υπόχρεος τον μεταφέρει από το εκκαθαριστικό σημείωμα του Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2008 ή εάν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2009 και ο Α.Τ.ΑΚ. σε αυτό είναι διαφορετικός από τον αντίστοιχο του 2008, τον μεταφέρει από το εκκαθαριστικό του 2009. Στη στήλη 24 του πίνακα 1 ή 22 του πίνακα 2 (κωδικός μεταβολής) θα αναγραφεί ο κωδ. αριθμός 3 (διαγραφή ακινήτου).
4. Μεταβολή στοιχείων ακινήτου που έχει αναγραφεί στις δηλώσεις Ε9 προηγούμενων ετών
Στην περίπτωση αυτή θα υποβληθεί δήλωση Ε9 έτους 2011, σημειώνοντας «Χ» στην ένδειξη «ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΡΧΙΚΗ» στην πρώτη σελίδα του εντύπου. Στις ενδείξεις «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 τα έτη 2005 έως και 2009» και «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 το έτος 2010» θα διαγραμμιστούν οι αντίστοιχες επιλογές, δηλαδή «ΝΑΙ» εφόσον έχουν δηλωθεί ακίνητα ή «ΟΧΙ» εφόσον δεν έχουν δηλωθεί ακίνητα για τα έτη αυτά. Στο εσωτερικό του εντύπου θα αναγραφούν όλα τα στοιχεία του ακινήτου που μεταβάλλεται, στην κατάσταση που είναι την 1η Ιανουαρίου 2011.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Κατά τη μεταβολή του ακινήτου υποχρεωτικά αναγράφεται ο Α.Τ.ΑΚ. και όχι ο αύξων αριθμός. Τον Α.Τ.ΑΚ. ο υπόχρεος τον μεταφέρει από το εκκαθαριστικό σημείωμα του Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2008 ή εάν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2009 και ο Α.Τ.ΑΚ. σε αυτό είναι διαφορετικός από τον αντίστοιχο του 2008, τον μεταφέρει από το εκκαθαριστικό του 2009. Στη στήλη 24 του πίνακα 1 ή 22 του πίνακα 2 (κωδικός μεταβολής) θα αναγραφεί ο κωδ. αριθμός 2 (μεταβολή ακινήτου).
ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ότι στο έντυπο Ε9 έτους 2011 δηλώνεται οποιαδήποτε μεταβολή στοιχείων ακινήτων ή διαγραφή ακινήτων πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά εντός του έτους 2010.


Δ. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε9 ΕΤΟΥΣ 2011 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

1. Μεταβολή της οικογενειακής κατάστασης λόγω γάμου εντός του 2010
Στην περίπτωση αυτή ο υπόχρεος-σύζυγος υποβάλλει δήλωση Ε9 έτους 2011 μόνο όταν η σύζυγος έχει εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα, τα οποία έχουν καταχωρηθεί σε δηλώσεις Ε9 τα προηγούμενα έτη. Στην πρώτη σελίδα του εντύπου αναγράφονται τα στοιχεία της συζύγου διαγραμμίζοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις, δηλαδή «Σχέση με τον υπόχρεο - Σύζυγος» και «Μεταβολή σχέσης - Εισαγωγή». Στο εσωτερικό του εντύπου δε θα αναγραφούν τα στοιχεία των ακινήτων της συζύγου ή του υπόχρεου συζύγου δεδομένου ότι δεν υπάρχει μεταβολή στα στοιχεία των ακινήτων τους.
2. Τέκνο που δεν είναι πλέον προστατευόμενο σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
Υπόχρεος-γονέας που στις δηλώσεις Ε9 των προηγουμένων ετών συμπεριέλαβε τα ακίνητα τέκνου του, το οποίο το 2011 δεν είναι προστατευόμενο μέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε., υποβάλλει δήλωση Ε9 έτους 2011 και στην πρώτη σελίδα του εντύπου αναγράφει το τέκνο, σημειώνοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις, δηλαδή «Σχέση με τον υπόχρεο -Τέκνο» και «Μεταβολή σχέσης - Διαγραφή - Άλλη αιτία».
Στο εσωτερικό του εντύπου που θα υποβληθεί από τον υπόχρεο-γονέα δε θα αναγραφούν τα στοιχεία των ακινήτων του τέκνου ή των λοιπών μελών της οικογένειας, δεδομένου ότι δεν υπάρχει μεταβολή στα στοιχεία των ακινήτων τους.
Το τέκνο δε θα υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2011, δεδομένου ότι δεν υπάρχει μεταβολή στα στοιχεία των ακινήτων του, με εξαίρεση την περίπτωση 1 της παρούσας ενότητας.
3. Διακοπή σχέσης των συζύγων σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε.
Στην περίπτωση αυτή ο υπόχρεος - σύζυγος που τα προηγούμενα έτη είχε αναγράψει τα ακίνητα της συζύγου του στην κοινή δήλωση στοιχείων ακινήτων, υποβάλλει δήλωση Ε9 έτους 2011 και αναγράφει στην πρώτη σελίδα του εντύπου τη σύζυγο, σημειώνοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις, δηλαδή «Σχέση με τον υπόχρεο - Σύζυγος» και «Μεταβολή σχέσης - Διαγραφή - Άλλη αιτία».
Στο εσωτερικό του εντύπου που θα υποβληθεί από τον υπόχρεο-σύζυγο δε θα αναγραφούν τα στοιχεία των ακινήτων της συζύγου και κανένα άλλο ακίνητο που είχε αναγραφεί στις δηλώσεις Ε9 προηγουμένων ετών, δεδομένου ότι δεν υπάρχει μεταβολή στα στοιχεία των ακινήτων του υπόχρεου συζύγου ή τυχόν προστατευόμενων μελών του.
Η σύζυγος δε θα υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2011, δεδομένου ότι δεν υπάρχει μεταβολή στα στοιχεία των ακινήτων της, με εξαίρεση την περίπτωση 1 της παρούσας ενότητας.
4. Μεταβολή λόγω θανάτου υποχρέου σε δήλωση Ε9
Σε περίπτωση που ο υπόχρεος σε δήλωση απεβίωσε μέχρι 31-12-2010, οι κληρονόμοι του θα υποβάλουν έντυπο Ε9 έτους 2011, συμπληρώνοντας τόσο τα στοιχεία του θανόντος, σημειώνοντας «Χ» στην ένδειξη «Διαγραφή λόγω θανάτου», όσο και τα στοιχεία των λοιπών μελών που είχαν αναγραφεί στις δηλώσεις των προηγούμενων ετών του αποβιώσαντος, σημειώνοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις, δηλαδή «Σχέση με τον υπόχρεο» καθώς και «Μεταβολή - Διαγραφή - Άλλη αιτία». Στο εσωτερικό του εντύπου δε θα αναγραφεί κανένα ακίνητο.
5. Μεταβολή της οικογενειακής κατάστασης λόγω θανάτου της συζύγου ή των προστατευομένων μελών που είχαν ακίνητα ή εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά.
Σε περίπτωση που η σύζυγος ή τα προστατευόμενα μέλη του υπόχρεου σε δήλωση απεβίωσαν μέχρι 31-12-2010, ο υπόχρεος θα υποβάλλει έντυπο Ε9 έτους 2011, συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους και θα σημειώσει «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις, δηλαδή «Σχέση με τον υπόχρεο» καθώς και «Μεταβολή σχέσης - Διαγραφή - Λόγω θανάτου». Στο εσωτερικό του εντύπου που θα υποβληθεί από τον υπόχρεο δε θα αναγραφούν τα στοιχεία των ακινήτων του θανόντος και κανένα άλλο ακίνητο, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν μεταβολές στα στοιχεία των ακινήτων του συζύγου ή των εν ζωή μελών της οικογένειας. Η μη αναγραφή στοιχείων ακινήτων στο εσωτερικό του εντύπου εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις που ο υπόχρεος σύζυγος και τα λοιπά εν ζωή μέλη της οικογένειας δεν είναι κληρονόμοι του θανόντος.
Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε9 ΕΤΟΥΣ 2011 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1. Τέκνο που δεν είναι πλέον προστατευόμενο σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε. και υπάρχουν μεταβολές στα ακίνητα του την 1η Ιανουαρίου 2011
Το τέκνο το οποίο δεν είναι πλέον προστατευόμενο σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, εφόσον επήλθε οποιαδήποτε μεταβολή στα ακίνητα του, οφείλει να υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2011, με την οποία δηλώνει μόνο τις μεταβολές των ακινήτων του. Στο εσωτερικό του εντύπου θα αναγραφούν όλα τα στοιχεία των ακινήτων που προστίθενται, διαγράφονται ή μεταβάλλονται, κατά περίπτωση. Ως αύξων αριθμός των νέων ακινήτων αναγράφεται 20111, 20112 κ.ο.κ..
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη μεταβολή ή διαγραφή των ακινήτων υποχρεωτικά αναγράφεται ο Α.Τ.ΑΚ. και όχι ο αύξων αριθμός. Τον Α.Τ.ΑΚ. ο υπόχρεος τον μεταφέρει από το εκκαθαριστικό σημείωμα του Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2008 ή εάν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2009 και ο Α.Τ.ΑΚ. σε αυτό είναι διαφορετικός από τον αντίστοιχο του 2008, τον μεταφέρει από το εκκαθαριστικό του 2009. Στη στήλη 24 του πίνακα 1 ή 22 του πίνακα 2 (κωδικός μεταβολής) θα αναγραφεί ο κωδ. αριθμός 1 (εισαγωγή νέου ακινήτου) ή 2 (μεταβολή ακινήτου) ή 3 (διαγραφή ακινήτου), κατά περίπτωση.
Ο υπόχρεος-γονέας που στις δηλώσεις Ε9 των προηγούμενων ετών συμπεριέλαβε τα ακίνητα του τέκνου, υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης Ε9 έτους 2011 προκειμένου να διαγράψει το τέκνο, στην πρώτη σελίδα του εντύπου.
2. Σύζυγος που για οποιοδήποτε λόγο υποβάλλει μόνη (κατά τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε.) δήλωση φορολογίας εισοδήματος και έχει μεταβολές στα ακίνητα της την 1η Ιανουαρίου 2011
Η σύζυγος που υποβάλλει μόνη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, οφείλει να υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2011, εφόσον επήλθε οποιαδήποτε μεταβολή στα ακίνητα της εντός του έτους 2010, με την οποία δηλώνει μόνο τις μεταβολές των ακινήτων της. Στο εσωτερικό του εντύπου θα γραφούν όλα τα στοιχεία των ακινήτων που προστίθενται, διαγράφονται ή μεταβάλλονται. Ως αύξων αριθμός των νέων ακινήτων αναγράφεται 20111, 20112 κ.ο.κ..

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη μεταβολή ή διαγραφή των ακινήτων υποχρεωτικά αναγράφεται ο Α.Τ.ΑΚ. και όχι ο αύξων αριθμός. Τον Α.Τ.ΑΚ. ο υπόχρεος τον μεταφέρει από το εκκαθαριστικό σημείωμα του Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2008 ή εάν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2009 και ο Α.Τ.ΑΚ. σε αυτό είναι διαφορετικός από τον αντίστοιχο του 2008, τον μεταφέρει από το εκκαθαριστικό του 2009. Στη στήλη 24 του πίνακα 1 ή 22 του πίνακα 2 (κωδικός μεταβολής) θα αναγραφεί ο κωδ. αριθμός 1 (εισαγωγή νέου ακινήτου) ή 2 (μεταβολή ακινήτου) ή 3 (διαγραφή ακινήτου), κατά περίπτωση.
Ο υπόχρεος-σύζυγος που στις δηλώσεις Ε9 των προηγούμενων ετών συμπεριέλαβε τα ακίνητα της συζύγου, υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης Ε9 έτους 2011 προκειμένου να διαγράψει τη σύζυγο, στην πρώτη σελίδα του εντύπου.
3. Τέλεση γάμου εντός του έτους 2010 με παράλληλη μεταβολή των ακινήτων εντός του ιδίου έτους
Στην περίπτωση αυτή ο υπόχρεος-σύζυγος υποβάλλει δήλωση Ε9 έτους 2011 και αναγράφει στην πρώτη σελίδα του εντύπου τα στοιχεία της συζύγου, σημειώνοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις, δηλαδή «Σχέση με τον υπόχρεο - Σύζυγος» και «Μεταβολή σχέσης - Εισαγωγή». Στο εσωτερικό του εντύπου δηλώνονται μόνο οι μεταβολές της περιουσιακής τους κατάστασης, οι οποίες επήλθαν εντός του έτους 2010. Ως αύξων αριθμός των νέων ακινήτων αναγράφεται 20111, 20112 κ.ο.κ., για τα ακίνητα της συζύγου, εφόσον αυτή έχει συμπεριλάβει άλλα ακίνητά της σε δηλώσεις στοιχείων ακινήτων προηγούμενων ετών,

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Κατά τη μεταβολή ή διαγραφή των ακινήτων υποχρεωτικά αναγράφεται ο Α.Τ.ΑΚ. και όχι ο αύξων αριθμός. Τον Α.Τ.ΑΚ. ο υπόχρεος τον μεταφέρει από το εκκαθαριστικό σημείωμα του Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2008 ή εάν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2009 και ο Α.Τ.ΑΚ. σε αυτό είναι διαφορετικός από τον αντίστοιχο του 2008, τον μεταφέρει από το εκκαθαριστικό του 2009. Στη στήλη 24 του πίνακα 1 ή 22 του πίνακα 2 (κωδικός μεταβολής) θα αναγραφεί ο κωδ. αριθμός 1 (εισαγωγή νέου ακινήτου) ή 2 (μεταβολή ακινήτου) ή 3 (διαγραφή ακινήτου), κατά περίπτωση.
4. Τέκνο - προστατευόμενο μέλος ή σύζυγος του υποχρέου σε δήλωση,οι οποίοι απέκτησαν ακίνητα ή εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά για πρώτη φορά το έτος 2010
Στην περίπτωση αυτή ο υπόχρεος (γονέας ή σύζυγος) υποβάλλει δήλωση Ε9 έτους 2011 και αναγράφει στην πρώτη σελίδα του εντύπου τα στοιχεία του τέκνου ή της συζύγου κατά περίπτωση, σημειώνοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις, δηλαδή «Σχέση με τον υπόχρεο - Τέκνο» ή «Σχέση με τον υπόχρεο - Σύζυγος» και «Μεταβολή σχέσης - Εισαγωγή». Ως αύξων αριθμός του νέου ακινήτου, στο εσωτερικό του εντύπου, θα αναγραφεί ο επόμενος αριθμός που ακολουθεί τον τελευταίο αύξοντα αριθμό της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης Ε9 προηγούμενων ετών του υποχρέου (γονέα ή συζύγου). ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την εισαγωγή νέου ακινήτου ή εμπράγματου δικαιώματος δεν συμπληρώνεται η στήλη του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (Α.Τ.ΑΚ.), παρά μόνο αυτή του αύξοντα αριθμού. Στη στήλη 24 του πίνακα 1 ή 22 του πίνακα 2 (κωδικός μεταβολής) θα αναγραφεί ο κωδ. αριθμός 1 (δήλωση νέου ακινήτου).
ΣΤ. ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ε9 ΕΤΟΥΣ 2011 ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Κ.Φ.Ε.
Για τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) των λοιπών προστατευομένων μελών του υποχρέου σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, εφαρμόζονται ανάλογα όσα αναφέρονται στις περιπτώσεις Α έως Ε του παρόντος.
Υπενθυμίζεται ότι στις περιπτώσεις που συνοικούν και βαρύνουν τον υπόχρεο ανιόντες των συζύγων, ανήλικοι συγγενείς μέχρι τον 3ο βαθμό ορφανοί από πατέρα και μητέρα και ανύπαντροι ή χήροι ή διαζευγμένοι αδελφοί και αδελφές με αναπηρία 67% και πάνω (ΠΙΝΑΚΑΣ 9 περίπτωση 2 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος), αυτός θα υποβάλει έντυπο Ε9 για κάθε έναν από αυτούς στο όνομά τους, εφόσον αυτοί έχουν κυριότητα σε ακίνητα ή εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά.
Ωστόσο, αν οι ανιόντες είναι σύζυγοι, το έντυπο Ε9 θα είναι κοινό γι' αυτούς και θα υποβάλλεται στο όνομα του συζύγου από τον υπόχρεο.
Σχετικά με τη συμπλήρωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) των ανωτέρω προστατευόμενων μελών του υποχρέου, σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., εφαρμόζονται ανάλογα όσα αναφέρονται στις περιπτώσεις Α έως Ε του παρόντος.
Για τη συμπλήρωση του περιεχομένου των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1150/28.12.2004 και τις εγκυκλίους ΠΟΛ.1001/4.1.2005 και ΠΟΛ.1047/10.3.2005.
Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η δήλωση Ε9 από το έτος 2008 και επόμενα υποβάλλεται αυτοτελώς, δηλαδή ανεξάρτητα από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
Πληροφορίες δίνονται από τις Δ.Ο.Υ..

 

E9 Νομικά πρόσωπα

ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Ε9)
Υποχρέωση για υποβολή δήλωσης Ε9 το έτος 2011 έχει:
• Κάθε νομικό πρόσωπο που εντός του έτους 2010 απέκτησε εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα.
• Κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο που εντός του έτους 2010 είχε οποιαδήποτε μεταβολή στα ακίνητά του, τα οποία είχαν δηλωθεί στο έντυπο Ε9 τα προηγούμενα έτη.

• Οικοπεδούχοι και εργολάβοι, εφόσον έχουν υποχρέωση.
ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ότι διαγραμμίζονται πάντοτε οι ενδείξεις «ΔΗΛΩΘΗΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ Ε9 ΤΑ ΕΤΗ 2005 ΕΩΣ ΚΑΙ 2009» και «ΔΗΛΩΘΗΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ Ε9 ΤΟ ΕΤΟΣ 2010» της πρώτης σελίδας του εντύπου, καθώς αποτελούν υποχρεωτικά πεδία.


(Παρ. 3 Άρθρου 23 νόμου 3427/2005)

Α.Φ.Μ.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10-50

60-00

Μάϊος 2011

16

17

18

19

20

23

24

25

26

27

30

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1022/3.2.2011 για τα νομικά πρόσωπα οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων υποβάλλονται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέχρι 30 Ιουνίου 2011.
30 Σεπτεμβρίου 2011
(Σχετική ανακοίνωση)
Νέα παράταση
22 Δεκεμβρίου 2011 [ΠΟΛ.1189/6.9.2011]


Νέα παράταση
Νέα παράταση έως την 30η Μαρτίου 2012 (ΠΟΛ.1250/19.12.2011)

 

 

Δήλωση εισοδήματος Φυσικά πρόσωπα

Υποβολή δήλωσης όταν τα εισοδήματα προέρχονται από:

Από ατομική επιχείρηση, ή ελευθέριο επάγγελμα η οποία δεν τηρεί βιβλία ή τηρεί βιβλία πρώτης ή δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
(Παρ. 1 Άρθρου 62 νόμου 2238/1994)

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικ. έτους 2011

Ηλεκτρονική Υποβολή μέσω του δικτύου TAXIS

Μάιος 5η Μαίου 2011 Ανεξαρτήτως ΑΦΜ (ΠΟΛ.1055/24.3.2011)

Νέα παράταση (Ανακοίνωση) (ΠΟΛ.1115/18.5.2011)

15η Ιουνίου 2011 Ανεξαρτήτως ΑΦΜ*

Νέα παράταση (Ανακοίνωση)

30η Ιουνίου 2011 Ανεξαρτήτως ΑΦΜ

Νέα παράταση (Ανακοίνωση)

15η Ιουλίου 2011 Ανεξαρτήτως ΑΦΜ

* Σύμφωνα με την παραγρ. 1 του άρθρου 62 του ΚΦΕ η φορολογική δήλωση (οικ. έτους 2011 και επόμενα) υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά από κάθε υπόχρεο που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα, καθώς και από κάθε άλλο υπόχρεο του οποίου η δήλωση υποβάλλεται από εξουσιοδοτημένο λογιστή.

Επίσης, εάν η φορολογική δήλωση συμπεριλαμβάνει εισόδημα Δ, Ε ή Ζ πηγής από επιτηδευματίες κατά τον ΚΒΣ και εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, η φορολογική δήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά ηλεκτρονικά
αλλά στην ημερομηνία που ορίζεται για τους μισθωτούς.

Ειδικά οι δηλώσεις που υποβάλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδυκτίου μπορούν να υποβάλοντια έγκαιρα μέχρι την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών της επόμενης ημέρας από την ημέρα λήξης της προθεσμίας τους.(Άρθρο 62 παρ. 1 εδάφιο ε΄)

Σημ.: Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 61 και την παρ. 1 του άρθρου 62 του Κ.Φ.Ε., προκύπτει ότι η προθεσμία μέχρι την οποία μπορεί να υποβληθεί η κοινή δήλωση των συζύγων καθορίζεται ανάλογα με την κατηγορία (πηγή) των εισοδημάτων που περιλαμβάνονται σ' αυτή (ανεξάρτητα από το σύζυγο στον οποίο ανήκουν) και με βάση το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. του συζύγου, στο όνομα του οποίου υποβάλλεται η δήλωση. (σχετ.1050716/897/Α0012/24.6.2008 έγγραφο)


Δήλωση εισοδήματος Φυσικά πρόσωπα

Υποβολή δήλωσης όταν τα εισοδήματα προέρχονται από:

1. Από εκμίσθωση ακινήτων.
2. Από κινητές αξίες (μερίσματα Α.Ε.)
3. Από συμμετοχή σε Ε.Π.Ε. ο Ισολογισμός των οποίων εγκρίθηκε μέσα στο 2010.
4. Κάτοχοι (Ι.Χ αυτοκινήτου, σκάφους, αεροσκάφους κλπ.), εφόσον δεν απαλλάσσονται για την τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης ή τους βαρύνει το τεκμήριο αγοράς τους.

(Παρ. 1 Άρθρου 62 νόμου 2238/1994)

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικ. έτους 2011

Υποβολή σε Δ.Ο.Υ.*

Α.Φ.Μ.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10-50

60-00

Μάρτιος 2011

01

02

03

04

08

09

10

11

14

15

16

Παράταση
Απρίλιος 04 05 06 07 08 11 12 13 14 15 18
Νέα παράταση (ΠΟΛ.1055/24.3.2011)
Απρίλιος 18 19 20 21 27 28 29
Μάιος 02 03 04 05

Νέα παράταση (Ανακοίνωση)

15η Ιουνίου 2011 Ανεξαρτήτως ΑΦΜ*

Ηλεκτρονική Υποβολή μέσω του δικτύου TAXIS

Μάιος 5η Μαίου 2011 Ανεξαρτήτως ΑΦΜ (ΠΟΛ.1055/24.3.2011)

Νέα παράταση (Ανακοίνωση) (ΠΟΛ.1115/18.5.2011)

15η Ιουνίου 2011 Ανεξαρτήτως ΑΦΜ*

30η Ιουνίου 2011 Ανεξαρτήτως ΑΦΜ (ΠΟΛ.1131/6.6.2011)

Νέα παράταση (Ανακοίνωση)

15η Ιουλίου 2011 Ανεξαρτήτως ΑΦΜ

* Σύμφωνα με την παραγρ. 1 του άρθρου 62 του ΚΦΕ η φορολογική δήλωση (οικ. έτους 2011 και επόμενα) υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά από κάθε υπόχρεο που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα, καθώς και από κάθε άλλο υπόχρεο του οποίου η δήλωση υποβάλλεται από εξουσιοδοτημένο λογιστή.

Σημειώνεται ότι, εφόσον ο ΚΒΣ δε θεωρεί τον υπόχρεο, επιτηδευματία, όπως για παράδειγμα ο έκτακτα περιστασιακά απασχολούμενος, ο συγγραφέας δημόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος, εισηγητής επιμορφωτικών σεμιναρίων δημόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος, ο αγρότης και η αγροτική εκμετάλλευση, εφόσον δεν έχουν ενταχθεί για τη δραστηριότητα αυτή στο κανονικό καθεστώς του ν.
2859/2000 (ΦΠΑ) κ.τ.λ., τότε δεν υπάρχει υποχρέωση για ηλεκτρονική υποβολή της φορολογικής του δήλωσης. Αντίθετα τα μέλη που συμμετέχουν σε εταιρίες της παρ. 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ, καθώς και όσοι αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική αμοιβή, υποβάλουν τη δήλωσή τους ηλεκτρονικά.

Επίσης, εάν η φορολογική δήλωση συμπεριλαμβάνει εισόδημα Δ, Ε ή Ζ πηγής από επιτηδευματίες κατά τον ΚΒΣ και εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, η φορολογική δήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά ηλεκτρονικά αλλά στην ημερομηνία που ορίζεται για τους μισθωτούς.

Ειδικά οι δηλώσεις που υποβάλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδυκτίου μπορούν να υποβάλοντια έγκαιρα μέχρι την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών της επόμενης ημέρας από την ημέρα λήξης της προθεσμίας τους.(Άρθρο 62 παρ. 1 εδάφιο ε΄)

Σημ.: Για τους ως άνω υπόχρεους υπάρχει δυνατότητα Υποβολή δήλωσης ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου, στην υπηρεσία TAXISnet (www.taxisnet.gr) με χρήση κωδικών πρόσβασης, τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν παραλάβει με αίτησή τους.

Σημ.: Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 61 και την παρ. 1 του άρθρου 62 του Κ.Φ.Ε., προκύπτει ότι η προθεσμία μέχρι την οποία μπορεί να υποβληθεί η κοινή δήλωση των συζύγων καθορίζεται ανάλογα με την κατηγορία (πηγή) των εισοδημάτων που περιλαμβάνονται σ' αυτή (ανεξάρτητα από το σύζυγο στον οποίο ανήκουν) και με βάση το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. του συζύγου, στο όνομα του οποίου υποβάλλεται η δήλωση. (σχετ.1050716/897/Α0012/24.6.2008 έγγραφο)

 

Δήλωση εισοδήματος Φυσικά πρόσωπα

Υποβολή δήλωσης όταν τα εισοδήματα προέρχονται από: γεωργικό εισόδημα ή εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης.

(Παρ. 1 Άρθρου 62 νόμου 2238/1994)

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικ. έτους 2011

Υποβολή σε Δ.Ο.Υ.

Α.Φ.Μ.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10-50

60-00

Απρίλιος 2011

01

04

05

06

07

08

11

12

13

14

15

Νέα παράταση (Σχετική ανακοίνωση υπουργείου)
Απρίλιος 18 19 20 21 27 28 29
Μάιος 02 03 04 05
Νέα παράταση (Σχετική απόφαση Δ12Α 1060658 ΕΞ 20.4.2011)
Μάιος 5η Μαίου 2011 Ανεξαρτήτως ΑΦΜ

Νέα παράταση (Ανακοίνωση) (ΠΟΛ.1115/18.5.2011)

15η Ιουνίου 2011 Ανεξαρτήτως ΑΦΜ*

Ηλεκτρονική Υποβολή μέσω του δικτύου TAXIS

Μάιος 5η Μαίου 2011 Ανεξαρτήτως ΑΦΜ (ΠΟΛ.1055/24.3.2011)

Νέα παράταση (Ανακοίνωση) (ΠΟΛ.1115/18.5.2011)

15η Ιουνίου 2011 Ανεξαρτήτως ΑΦΜ*

30η Ιουνίου 2011 Ανεξαρτήτως ΑΦΜ (ΠΟΛ.1131/6.6.2011)

Νέα παράταση (Ανακοίνωση)

15η Ιουλίου 2011 Ανεξαρτήτως ΑΦΜ

* Σύμφωνα με την παραγρ. 1 του άρθρου 62 του ΚΦΕ η φορολογική δήλωση (οικ. έτους 2011 και επόμενα) υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά από κάθε υπόχρεο που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα, καθώς και από κάθε άλλο υπόχρεο του οποίου η δήλωση υποβάλλεται από εξουσιοδοτημένο λογιστή.

Σημειώνεται ότι, εφόσον ο ΚΒΣ δε θεωρεί τον υπόχρεο, επιτηδευματία, όπως για παράδειγμα ο έκτακτα περιστασιακά απασχολούμενος, ο συγγραφέας δημόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος, εισηγητής επιμορφωτικών σεμιναρίων δημόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος, ο αγρότης και η αγροτική εκμετάλλευση, εφόσον δεν έχουν ενταχθεί για τη δραστηριότητα αυτή στο κανονικό καθεστώς του ν.
2859/2000 (ΦΠΑ) κ.τ.λ., τότε δεν υπάρχει υποχρέωση για ηλεκτρονική υποβολή της φορολογικής του δήλωσης. Αντίθετα τα μέλη που συμμετέχουν σε εταιρίες της παρ. 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ, καθώς και όσοι αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική αμοιβή, υποβάλουν τη δήλωσή τους ηλεκτρονικά.

Επίσης, εάν η φορολογική δήλωση συμπεριλαμβάνει εισόδημα Δ, Ε ή Ζ πηγής από επιτηδευματίες κατά τον ΚΒΣ και εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, η φορολογική δήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά ηλεκτρονικά αλλά στην ημερομηνία που ορίζεται για τους μισθωτούς.

Ειδικά οι δηλώσεις που υποβάλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδυκτίου μπορούν να υποβάλοντια έγκαιρα μέχρι την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών της επόμενης ημέρας από την ημέρα λήξης της προθεσμίας τους.(Άρθρο 62 παρ. 1 εδάφιο ε΄)

Σημ.: Για τους ως άνω υπόχρεους υπάρχει δυνατότητα Υποβολή δήλωσης ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου, στην υπηρεσία TAXISnet (www.taxisnet.gr) με χρήση κωδικών πρόσβασης, τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν παραλάβει με αίτησή τους.

Σημ. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 61 και την παρ. 1 του άρθρου 62 του Κ.Φ.Ε., προκύπτει ότι η προθεσμία μέχρι την οποία μπορεί να υποβληθεί η κοινή δήλωση των συζύγων καθορίζεται ανάλογα με την κατηγορία (πηγή) των εισοδημάτων που περιλαμβάνονται σ' αυτή (ανεξάρτητα από το σύζυγο στον οποίο ανήκουν) και με βάση το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. του συζύγου, στο όνομα του οποίου υποβάλλεται η δήλωση. (σχετ.1050716/897/Α0012/24.6.2008 έγγραφο).

 

Δήλωση εισοδήματος Φυσικά πρόσωπα

Υποβολή δήλωσης όταν τα εισοδήματα προέρχονται από: ατομική εμπορική επιχείρηση και ελεύθεροι επαγγελματίες με λογιστικά βιβλία Γ' κατηγορίας, εφόσον η διαχειρ. περίοδος έληξε μέσα στους μήνες 11ο και 12ο του έτους 2010.

(Παρ. 1 Άρθρου 62 νόμου 2238/1994)

Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπων οικονομικού έτους 2011: α) Δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Ο.Ε, Ε.Ε, κ.λπ. (Ε5) και β) Οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3)

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικ. έτους 2011

Υποχρεωτικά Ηλεκτρονική Υποβολή μέσω του δικτύου TAXIS - (Ανακοίνωση ΥΠ.ΟΙΚ.) (Άρθρο 62 παρ. 1)

Μάιος 5η Μαίου 2011 Ανεξαρτήτως ΑΦΜ (ΠΟΛ.1055/24.3.2011)

Νέα παράταση (Ανακοίνωση) (ΠΟΛ.1115/18.5.2011)

15η Ιουνίου 2011 Ανεξαρτήτως ΑΦΜ*

30η Ιουνίου 2011 Ανεξαρτήτως ΑΦΜ (ΠΟΛ.1131/6.6.2011)

Νέα παράταση (Ανακοίνωση)

15η Ιουλίου 2011 Ανεξαρτήτως ΑΦΜ

Ειδικά οι δηλώσεις που υποβάλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδυκτίου μπορούν να υποβάλοντια έγκαιρα μέχρι την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών της επόμενης ημέρας από την ημέρα λήξης της προθεσμίας τους.(Άρθρο 62 παρ. 1 εδάφιο ε΄)

Σημ. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 61 και την παρ. 1 του άρθρου 62 του Κ.Φ.Ε., προκύπτει ότι η προθεσμία μέχρι την οποία μπορεί να υποβληθεί η κοινή δήλωση των συζύγων καθορίζεται ανάλογα με την κατηγορία (πηγή) των εισοδημάτων που περιλαμβάνονται σ' αυτή (ανεξάρτητα από το σύζυγο στον οποίο ανήκουν) και με βάση το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. του συζύγου, στο όνομα του οποίου υποβάλλεται η δήλωση. (σχετ.1050716/897/Α0012/24.6.2008 έγγραφο)

 

Δήλωση εισοδήματος Φυσικά πρόσωπα

Υποβολή δήλωσης όταν τα εισοδήματα προέρχονται από: συμμετοχή σε εταιρία ή κοινοπραξία ή κοινωνία, ανεξάρτητα από την κατηγορία των βιβλίων που τηρεί ή αν δεν τηρεί βιβλία του Κ.Β.Σ. ,εφόσον η διαχ. περίοδος έληξε μέσα στους μήνες 11ο και 12ο έτους 2010, χωρίς διάκριση με βάση το αντικείμενο εργασιών της εταιρείας κ.λ.π. ή από το αν συμμετέχει σε άλλη εταιρεία ή κοινοπραξία και αντιπρόσωποι και υπόλοιπες περιπτώσεις επαγγελματιών (αντιπρόσωποι , πράκτορες ασφαλιστικών εταιρειών ,ασφαλειομεσίτες , εφημεριδοπώλες, εφόσον ο προσδιορισμός του εισοδήματος αυτών των δικαιούχων εξαρτάται από επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. , των οποίων η διαχ. περίοδος έληξε μέσα στους μήνες Νοέμβριο ή Δεκέμβριο, συγγραφείς για τα συγγραφικά τους δικαιώματα πράκτορες και αντιπρόσωποι τραπεζών κ.α.) , εισοδήματα μελών Δ.Σ. Α.Ε. και φορολογούμενοι που δεν κατοικούν στην Ελλάδα ούτε αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα , αλλά υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση από άλλη αιτία π.χ. κάτοχοι Ι.Χ. κ.λπ οι οποίοι δεν έχουν εισοδήματα από εμφανείς πηγές.

(Παρ. 1 Άρθρου 62 νόμου 2238/1994)

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικ. έτους 2011

Υποβολή σε Δ.Ο.Υ.*

Α.Φ.Μ.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10-50

60-00

Μάϊος 2011

02

03

04

05

06

09

10

11

12

13

16

Νέα παράταση (Ανακοίνωση) ΠΟΛ.1096/29.4.2011

Α.Φ.Μ.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10-50

60-00

Μάϊος 2011

17

18

19

20

23

24

25

26

27

30

31

Ηλεκτρονική Υποβολή μέσω του δικτύου TAXIS

Νέα παράταση (Ανακοίνωση) (ΠΟΛ.1096/29.4.2011)

15η Ιουνίου 2011 Ανεξαρτήτως ΑΦΜ*

30η Ιουνίου 2011 Ανεξαρτήτως ΑΦΜ (ΠΟΛ.1131/6.6.2011)

Νέα παράταση (Ανακοίνωση)

15η Ιουλίου 2011 Ανεξαρτήτως ΑΦΜ

* Εφόσον οι δηλώσεις των παραπάνω υπόχρεων, υποβάλλονται από τους ίδιους με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, καθώς και οι δηλώσεις των υπόχρεων της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του ΚΦΕ (εισοδήματα από συμμετοχή σε εταιρίες, αντιπρόσωποι, πράκτορες ασφαλιστικών εταιριών, ασφαλειομεσίτες κ.τ.λ.), που υποχρεωτικά υποβάλλονται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, η προθεσμία υποβολής τους παρατείνεται μέχρι και τις 15 Ιουνίου 2011, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους.

Ειδικά οι δηλώσεις που υποβάλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδυκτίου μπορούν να υποβάλοντια έγκαιρα μέχρι την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών της επόμενης ημέρας από την ημέρα λήξης της προθεσμίας τους.(Άρθρο 62 παρ. 1 εδάφιο ε΄)

Σημ.: Για τους ως άνω υπόχρεους υπάρχει δυνατότητα Υποβολή δήλωσης ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου, στην υπηρεσία TAXISnet (www.taxisnet.gr) με χρήση κωδικών πρόσβασης, τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν παραλάβει με αίτησή τους τουλάχιστον 5 μέρες πριν την υποβολή

Σημ. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 61 και την παρ. 1 του άρθρου 62 του Κ.Φ.Ε., προκύπτει ότι η προθεσμία μέχρι την οποία μπορεί να υποβληθεί η κοινή δήλωση των συζύγων καθορίζεται ανάλογα με την κατηγορία (πηγή) των εισοδημάτων που περιλαμβάνονται σ'αυτή (ανεξάρτητα από το σύζυγο στον οποίο ανήκουν) και με βάση το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. του συζύγου, στο όνομα του οποίου υποβάλλεται η δήλωση. (σχετ.1050716/897/Α0012/24.6.2008 έγγραφο)

 

Δήλωση εισοδήματος Φυσικά πρόσωπα

Μισθωτοί, συνταξιούχοι, ιπτάμενοι, ναυτιλλόμενοι, φορολογούμενοι με εισοδήματα της αλλοδαπής, καθώς & κάτοικοι εξωτερικού με εισοδήματα στην Ελλάδα.

(Παρ. 1 Άρθρου 62 νόμου 2238/1994)

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικ. έτους 2011

Α.Φ.Μ.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10-50

60-00

Μάϊος 2011

03

05

09

11

13

17

19

23

25

27

31

Νέα παράταση (Ανακοίνωση) (ΠΟΛ.1096/29.4.2011)

Α.Φ.Μ.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10-50

60-00

Μάϊος 2011

17

18

19

20

23

24

25

26

27

30

31

Ηλεκτρονική Υποβολή μέσω του δικτύου TAXIS

Νέα παράταση (Ανακοίνωση) ΠΟΛ.1096/29.4.2011

15η Ιουνίου 2011 Ανεξαρτήτως ΑΦΜ*

30η Ιουνίου 2011 Ανεξαρτήτως ΑΦΜ (ΠΟΛ.1131/6.6.2011)

Νέα παράταση (Ανακοίνωση)

15η Ιουλίου 2011 Ανεξαρτήτως ΑΦΜ

* Εφόσον οι δηλώσεις των παραπάνω υπόχρεων, υποβάλλονται από τους ίδιους με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, καθώς και οι δηλώσεις των υπόχρεων της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του ΚΦΕ (εισοδήματα από συμμετοχή σε εταιρίες, αντιπρόσωποι, πράκτορες ασφαλιστικών εταιριών, ασφαλειομεσίτες κ.τ.λ.), που υποχρεωτικά υποβάλλονται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, η προθεσμία υποβολής τους παρατείνεται μέχρι και τις 15 Ιουνίου 2011, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους.

Ειδικά οι δηλώσεις που υποβάλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδυκτίου μπορούν να υποβάλοντια έγκαιρα μέχρι την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών της επόμενης ημέρας από την ημέρα λήξης της προθεσμίας τους.(Άρθρο 62 παρ. 1 εδάφιο ε΄)

Σημ.: Για τους ως άνω υπόχρεους υπάρχει δυνατότητα Υποβολή δήλωσης ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου, στην υπηρεσία TAXISnet (www.taxisnet.gr) με χρήση κωδικών πρόσβασης, τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν παραλάβει με αίτησή τους τουλάχιστον 5 μέρες πριν την υποβολή.

Σημ. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 61 και την παρ. 1 του άρθρου 62 του Κ.Φ.Ε., προκύπτει ότι η προθεσμία μέχρι την οποία μπορεί να υποβληθεί η κοινή δήλωση των συζύγων καθορίζεται ανάλογα με την κατηγορία (πηγή) των εισοδημάτων που περιλαμβάνονται σ'αυτή (ανεξάρτητα από το σύζυγο στον οποίο ανήκουν) και με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του συζύγου, στο όνομα του οποίου υποβάλλεται η δήλωση. (σχετ.1050716/897/Α0012/24.6.2008 έγγραφο)

 

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

 

Δήλωση εισοδήματος Νομικά πρόσωπα

Όλες οι ημεδαπές Α.Ε. που κλείνουν ισολογισμό στις 31.12.2010 και τα εγκατεστημένα στη χώρα μας υποκαταστήματα αλλοδαπών Α.Ε. εφόσον υφίσταται διμερής σύμβαση για την αποφυγή της διπλής φορολογίας μεταξύ Ελλάδος και της χώρας στην οποία βρίσκεται η έδρα της αλλοδαπής εταιρίας.

(Παρ. 2 Άρθρου 107 νόμου 2238/1994)

Α.Φ.Μ.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10-50

60-00

Μάϊος 2011

10

11

12

13

16

17

18

19

20

23

24

Μάϊος 2011

30/05/2011

(ΠΟΛ.1100/5.5.2011)
(για ηλεκτρονική υποβολή μόνο)
(Ανακοίνωση ΥΠ.ΟΙΚ.)
(Ανακοίνωση ΤΑΧΙΣ) (ΠΟΛ.1108/12.5.2011)

 

Δήλωση εισοδήματος Νομικά πρόσωπα

Ημεδαπές Ε.Π.Ε., δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών, αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρίας και αλλοδαποί οργανισμοί που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων, καθώς και τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητο στην Ελλάδα, ανεξάρτητα αν προκύπτει ή όχι εισόδημα από αυτό.

(Παρ. 2 Άρθρου 107 νόμου 2238/1994)

Μέχρι 10 Μαΐου 2011

(Ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ.)

Μέχρι 30/05/2011 για ηλεκτρονική υποβολή μόνο

 

Δήλωση εισοδήματος Νομικά πρόσωπα

Τα μη κερδοσκοπικά χαρακτήρα νομικά πρόσωπα που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ή δηλώνουν εισόδημα από την εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης, υποκείμενο σε φορολογία.

(Παρ. 2 Άρθρου 107 νόμου 2238/1994)

Μέχρι 15 Απριλίου 2011

(Ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ.)

 

 

Δήλωση εισοδήματος Νομικά πρόσωπα

Τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου και τα κάθε είδους ιδρύματα που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία Β κατηγορίας του Κ.Β.Σ., ανεξάρτητα αν τα εισοδήματά τους υπόκεινται ή όχι σε φορολογία .

(Παρ. 2 Άρθρου 107νόμου 2238/1994)

Μέχρι 12 Απριλίου 2011 (Σχετική ανακοίνωση υπουργείου & ΠΟΛ.1045/10.3.2011)

(Ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ.)

 

 

Δήλωση εισοδήματος Νομικά πρόσωπα

Α) (ΟΕ-ΕΕ) Εταιρίες - κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα , που τηρούν βιβλία Γ Κατηγορίας και η διαχειριστική περίοδος έληξε τους μήνες 11ο και 12ο του έτους 2010.
Β) Αν η εταιρεία έχει αντικείμενο την αντιπροσώπευση ή πρακτόρευση ασφαλιστικών εταιριών ή τη μεσιτεία ασφαλειών ή αν συμμετέχει σε εταιρία ή κοινοπραξία με Γ' κατηγορίας βιβλία και η διαχειριστική περίοδος έληξε τους μήνες 11ο και 12ο του έτους 2010.

(Παρ. 2 Άρθρου 107 νόμου 2238/1994)

Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπων οικονομικού έτους 2011: α) Δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Ο.Ε, Ε.Ε, κ.λπ. (Ε5) και β) Οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3)

Υποβολή σε Δ.Ο.Υ.

Μέχρι 29 Απριλίου(Δ12Α 1060658 ΕΞ 20.4.2011)

(Ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ.)

Προσοχή.
Οι χρεωστικές δηλώσεις Ε5 έτους 2011 που έχουν ήδη υποβληθεί και η ταυτότητα πληρωμής έχει καταληκτική ημερομηνία πληρωμής 28/04/2011, πρέπει να πληρωθούν μέχρι την παραπάνω ημερομηνία (28/04/2011). Η παράταση ισχύει για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν από 21.4.2010 και μετά.

Ηλεκτρονική Υποβολή μέσω του δικτύου TAXIS

Μέχρι 29 Απριλίου

(ΠΟΛ.1055/24.3.2011 ) (ΠΟΛ.1061/31.3.2011)
(Ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ.)

Υποβολή σε Δ.Ο.Υ. λόγω αδύνατης επικοινωνίας μέσω Taxisnet

5η Μαίου 2011 Ανεξαρτήτως ΑΦΜ ΠΟΛ.1055/24.3.2011) (

Σε περιπτώσεις που καθίσταται αδύνατη η επικοινωνία με το ειδικό δίκτυο TAXISnet ή στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων των ατομικών επιχειρήσεων, των ελευθέρων επαγγελματιών και των εταιριών (Ο.Ε., Ε.Ε., κοινοπραξιών, κοινωνιών κλπ) και λόγω της υποχρεωτικής εφαρμογής για πρώτη φορά της υποβολής των δηλώσεων αυτών μέσω διαδικτύου, παρέχεται η ευχέρεια υποβολής των δηλώσεων αυτών στις Δ.Ο.Υ., εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης των δηλώσεων μέσω διαδικτύου. [Σχετική ανακοίνωση]

[Σχετική απόφαση ΠΟΛ.1075/11.4.2011]

 

 

Δήλωση εισοδήματος Νομικά πρόσωπα

(Ο.Ε. - Ε.Ε.) Εταιρίες - κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα , αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες , συμμετοχικές ή αφανείς καθώς και κοινοπραξίες που δεν τηρούν ή τηρούν βιβλία Α', Β' Κατηγορίας .

Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπων οικονομικού έτους 2011: α) Δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Ο.Ε, Ε.Ε, κ.λπ. (Ε5) και β) Οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3)

Υποβολή σε Δ.Ο.Υ.

Α.Φ.Μ.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10-50

60-00

Απρίλιος 2011

11

12

13

14

15

18

19

20

21

27

28

Νέα παράταση
Μέχρι 29 Απριλίου (Δ12Α 1060658 ΕΞ 20.4.2011)

Ηλεκτρονική Υποβολή μέσω του δικτύου TAXIS

Απρίλιος 2011

Μέχρι 29 Απριλίου

(ΠΟΛ.1055/24.3.2011) (ΠΟΛ.1061/31.3.2011)(Δ12Α 1060658 ΕΞ 20.4.2011)

Προσοχή.
Οι χρεωστικές δηλώσεις Ε5 έτους 2011 που έχουν ήδη υποβληθεί και η ταυτότητα πληρωμής έχει καταληκτική ημερομηνία πληρωμής 28/04/2011, πρέπει να πληρωθούν μέχρι την παραπάνω ημερομηνία (28/04/2011). Η παράταση ισχύει για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν από 21.4.2010 και μετά.

Υποβολή σε Δ.Ο.Υ. λόγω αδύνατης επικοινωνίας μέσω Taxisnet

Μάϊος 2011 5η Μαίου 2011

Ανεξαρτήτως ΑΦΜ (ΠΟΛ.1055/24.3.2011)
Σε περιπτώσεις που καθίσταται αδύνατη η επικοινωνία με το ειδικό δίκτυο TAXISnet ή στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων των ατομικών επιχειρήσεων, των ελευθέρων επαγγελματιών και των εταιριών (Ο.Ε., Ε.Ε., κοινοπραξιών, κοινωνιών κλπ) και λόγω της υποχρεωτικής εφαρμογής για πρώτη φορά της υποβολής των δηλώσεων αυτών μέσω διαδικτύου, παρέχεται η ευχέρεια υποβολής των δηλώσεων αυτών στις Δ.Ο.Υ., εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης των δηλώσεων μέσω διαδικτύου. [Σχετική ανακοίνωση][Σχετική απόφαση ΠΟΛ.1075/11.4.2011]

 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ Φ.Π.Α. 2010 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Β' ΚΑΤΗΓ. ΒΙΒΛΙΑ

Για υποκείμενους των οποίων η διαχειριστική περίοδος λήγει την 31/12/2010.

Μέχρι την
27η Απριλίου 2011 για υποκείμενους, οι οποίοι κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου τηρούσαν βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

Α.Φ.Μ.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10-50

60-00

Μέσω Taxis

27η Απριλίου 2011 (ΠΟΛ.1076/11.4.2011) (ΠΟΛ.1026/9.2.2011) (ΠΟΛ.1089/21.4.2011)

 

 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ Φ.Π.Α. 2011 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΑ

α) Για υποκείμενους των οποίων η διαχειριστική περίοδος λήγει την 31/12/2010.

Μέχρι την 23η Μαΐου 2011 για υποκείμενους, οι οποίοι κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου τηρούσαν βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., καθώς και το Δημόσιο.

Α.Φ.Μ.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10-50

60-00

Μέσω Taxis

23η Μαΐου 2011(ΠΟΛ.1026/9.2.2011)

 

 

Δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας Νομικών προσώπων

Όλα τα νομικά πρόσωπα που διαθέτουν ακίνητη περιουσία σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του παρόντος την πρώτη Ιανουαρίου κάθε έτους, υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας

(Άρθρο 33 νόμου 3842/2010) (ΠΟΛ.1094/14.6.2010)

 

Α.Φ.Μ.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10-50

60-00

Μάιος 2011

16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30
Μάιος 2011 31 Μαίου 2011 ανεξαρτήτως ΑΦΜ (σχετική ανακοίνωση)

 

  • ΠΟΛ.1089/14.6.2010

  • ΠΟΛ.1039/25.2.2011 Τύπος και περιεχόμενο δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας νομικών προσώπων έτους 2011

  • ΠΟΛ.1102/25.6.2010Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας Νομικών Προσώπων.

 

 

Ειδικό σημείωμα Φ.Π.Α. αυτοπεραίωσης

Υποβολή του Ειδικού Σημειώματος Περαίωσης Φ.Π.Α.

(Άρθρα 13-14-15 νόμου 3296/2004) (ΠΟΛ.1032/22.2.2006)(ΠΟΛ.1098/4.5.2011)

Α.Φ.Μ.

1-2 3-4 5-6 7-8 9-0

Ίούνιος 2011

20 21 22 23 24
Παράταση (Ανακοίνωση)

Ίούλιος 2011

4 5 6 7 8
Παράταση (Ανακοίνωση)

Ίούλιος 2011

18 19 20 21 22

Ίούλιος 2011

Η προθεσμία υποβολής του σημειώματος παρατάθηκε έως 29.7.2011 ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ. (βλ. αποφ. Δ14Α 1104867 ΕΞ 22.7.2011).
Αργίες δημοσίου για το έτος 2011

ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΙΑ Πέμπτη, 6 Ιανουάριος 2011
25η Μαρτίου: Παρασκευή, 25 Μάρτιος 2011
Καθαρά Δευτέρα Δευτέρα, 7 Μάρτιος 2011
Μεγάλη Παρασκευή Παρασκευή, 22 Απρίλιος 2011
Μεγάλο Σάββατο Σάββατο, 23 Απρίλιος 2011
Δεύτερη Μέρα του Πάσχα Δευτέρα, 25 Απρίλιος 2011
ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ: Κυριακή, 1 Μάιος 2011
Αγ. Πνεύματος Δευτέρα, 13 Ιούνιος 2011
ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ: Δευτέρα, 15 Αύγουστος 2011
28η Οκτωβρίου: Παρασκευή, 28 Οκτώβριος 2011
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Κυριακή, 25 Δεκέμβριος 2011
ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Δευτέρα, 26 Δεκέμβριος 2011
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ Κυριακή, 1 Ιανουάριος 2012

Προσοχή!!!! Παρακαλείσθε για την αποφυγή τυχόν αβλεψιών ή τυπογραφικών λαθών να
ελέγχετε ξανά τις ημερομηνίες

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο