Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-10-1996 ]

ΠΟΛ.1267/7.10.1996 Απαλλαγή του Δημοσίου από την καταβολή αναλογικού δικαιώματος 1,5%, επί των πράξεων στα Υποθηκοφυλακεία του Κράτους

(Απαλλαγή του Δημοσίου από την καταβολή αναλογικού δικαιώματος 1,5%, επί των πράξεων στα Υποθηκοφυλακεία του Κράτους )

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΑπαλλαγή του Δημοσίου από την καταβολή αναλογικού δικαιώματος 1,5%, επί των πράξεων στα Υποθηκοφυλακεία του Κράτους 1109430/8897-26/0016/ΠΟΛ. 1267/7.10.1996

Σχετικά με το παραπάνω θέμα σας πληροφορούμε τα εξής:


1. Με τις διατάξεις της περ. α' παραγρ. 18 άρθρο 5 Ν.2408/96 (ΦΕΚ 104 Α') εισπράττεται επιπλέον και αποδίδεται στο ΤΑΧΔΙΚ αναλογικό δικαίωμα 1,5%, επί όλων των πράξεων που πραγματοποιούνται στα έμμισθα ή άμισθα Υποθηκοφυλακεία του Κράτους και τα Κτηματολογικά Γραφεία Ρόδου και Κω-Λέρου.

2. Σύμφωνα όμως με την παράγραφο 15 της αριθμ. 80985/4.7.1996 Απόφασης Υπ. Δικαιοσύνης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 543/8.7.96 τεύχος Β' το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. που εξομοιώνονται προς το Δημόσιο από άποψη προνομίων δικαστικής, διοικητικής και οικονομικής φύσεως, ή απολαμβάνουν τις ατέλειες αυτού καθώς και οι Ο.Τ.Α. απαλλάσσονται από την καταβολή του προαναφερθέντος αναλογικού δικαιώματος Ν.2408/96.

3. Συνεπώς για τις περιπτώσεις που το Δημόσιο είναι ο επισπεύδων την εκτέλεση ή καταχώρηση πράξεων στα βιβλία των Υποθηκοφυλακείων της χώρας και των Κτηματολογικών Γραφείων Ρόδου και Κω-Λέρου θα γίνεται χωρίς την καταβολή του αναλογούντος δικαιώματος 1,5%.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο