Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-10-1996 ]

ΠΟΛ.1266/10.10.1996 Μη παράταση των προθεσμιών άρθρου 12 Ν.2343/1995

(Μη παράταση των προθεσμιών άρθρου 12 Ν.2343/1995 )

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΜη παράταση των προθεσμιών άρθρου 12 Ν.2343/1995
1109422/847/Α0013/ΠΟΛ. 1266/10.10.1996

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν.2399/27.5.1996 (ΦΕΚ 90 Α') παρατάθηκαν μέχρι την 31.10.1996 οι προθεσμίες που όριζαν οι διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.2343/1995, που αφορούν την περαίωση εκκρεμών υποθέσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών - γονικών παροχών, ακίνητης περιουσίας και αυτόματου υπερτιμήματος.


Επειδή δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση των προθεσμιών αυτών και δεδομένου ότι από Προϊσταμένους ΔΟΥ πληροφορηθήκαμε ότι υπάρχουν ακόμη πολλά ΔΑΠ ανεκτέλεστα, αν και σας είχαμε ορίσει τακτή προθεσμία (1004842/20/ΠΟΛ. 1006/16.1.1996) για την εκτέλεσή τους, παρακαλούμε όπως εντείνετε τις προσπάθειές σας για την εκτέλεση αυτών των ΔΑΠ και την εν συνεχεία εμπρόθεσμη κοινοποίηση των οικείων εκκαθαριστικών σημειωμάτων, ώστε να επιτευχθεί η περαίωση των υπολειπομένων εκκρεμών υποθέσεων.
Οι κ.κ. Επιθεωρητές ΔΟΥ παρακαλούνται να παρακολουθήσουν την εκτέλεση της παρούσας και να μας αναφέρουν σχετικά.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο