Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-09-1996 ]

ΠΟΛ.1260/16.9.1996 Υπαγωγή σε Φ.Π.Α. των πράξεων που πραγματοποιούνται από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις

(Υπαγωγή σε Φ.Π.Α. των πράξεων που πραγματοποιούνται από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα 16 Σεπτεμβρίου 1996
Αρ.Πρωτ.: 1102805/5163/1554/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Διεύθυνση ΦΠΑ
Τμήμα Α'

ΠΟΛ.: 1260

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή σε ΦΠΑ των πράξεων που πραγματοποιούνται από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.

Με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων σχετικά με την υπαγωγή σε Φ.Π.Α. των πράξεων που πραγματοποιούνται από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, σας κοινοποιούμε τα αριθ. 1049458/2536/770/0014/7.5.96 και 1092495/4862/1435/0014/28.8.96 έγγραφά μας σχετικά με το θέμα αυτό για ενημέρωσή σας.


1049458/2536/770/0014/7.5.1996
Σχετ.: Το αριθμ. 616/21.2.96 έγγραφό σας


Απαντώντας στο πιο πάνω σχετικό, το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας με το αριθμ. 9361/18.4.96 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, σας πληροφορούμε ότι, εφόσον οι Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνιατρικής και Εγγείων Βελτιώσεων μετά την έναρξη λειτουργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης πραγματοποιούν τις ίδιες φορολογητέες πράξεις που πραγματοποιούσαν και στο παρελθόν όταν ανήκαν στο Υπουργείο Γεωργίας και εξυπηρετούντο από το Κεντρικό Ταμείο Κτηνοτροφίας και Δασών, ή το Τ.Γ.Κ. & Δ. και μετά την δημοσίευση των Ν.2218/94 και 2240/94 υπάγονται στο Φ.Π.Α. όπως και παλαιότερα, γι' αυτό και είναι απαραίτητη η λήψη
Αριθμού Φορολογικού Μητρώου από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Για τη διαδικασία που θα ακολουθήσετε σχετικά με την υποβολή δηλώσεων των άρθρων 29 και 31 του Ν.1642/86 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, πρέπει να απευθύνεστε στον αρμόδιο της περιοχής σας Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ.1092495/4862/1435/0014/28.8.1996
Σχετ.:

α) Το αριθμ. 3956/2904/2569/12.8.96 έγγραφό σας

β) Το αριθμ. 1049458/2536/770/0014/7.5.96 έγγραφό μας Στη συνέχεια του παραπάνω σχετικού εγγράφου μας, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Μετά την εφαρμογή του Ν.2218/94 "Ιδρυση της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης", οι Υπηρεσίες Γεωργίας, Κτηνιατρικής, Αλιείας και Εγγείων Βελτιώσεων υπάχθηκαν στη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση.

2. Οι εν λόγω Υπηρεσίες πραγματοποιούν πράξεις (παράδοσης αγαθών και παροχής Υπηρεσιών) που υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Ως γνωστόν τα έσοδα που προκύπτουν, περιέρχονται ή στη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση
ή στο Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών και αποδίδονται σ' αυτούς είτε από τους ενδιαφερόμενους πελάτες, είτε μέσω του προϋπολογισμού των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, στον τηρούμενο στην Τράπεζα της Ελλάδος λογαριασμό του Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών.

3. Η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Λακωνίας, για τις φορολογητέες πράξεις που πραγματοποιούν οι Υπηρεσίες που εποπτεύει, θα ζητήσει ΑΦΜ από την αρμόδια ΔΟΥ Σπάρτης, όπως αναφέρεται στο αριθ. 1049458/2536/770/0014/7.5.96 έγγραφό μας. Ο ΑΦΜ 9003707051 είχε χορηγηθεί στο Κ.Τ.Γ.Κ. & Δασών και τον χρησιμοποιούσαν μέχρι 31.12.95 όλες οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας δηλ. πριν περιέλθουν οι Υπηρεσίες αυτές στη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, διότι λειτουργούσαν μεταξύ τους με σχέση Κεντρικού και υποκαταστημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ.

4. Τη διαδικασία είσπραξης και απόδοσης των εσόδων στο Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών που αναφέρετε στο έγγραφό σας, εφάρμοζαν μέχρι 31.12.1995, τα καταργηθέντα Ταμεία Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών, τα οποία είχαν λάβει δικό τους ΑΦΜ. Τέλος επισημαίνεται ότι η έκδοση των φορολογικών στοιχείων από την Υπηρεσία σας και η απόδοση του ΦΠΑ στο Δημόσιο υπάγονται στις διατάξεις του Π.Δ.186/1992 περί ΚΒΣ και του Ν.1642/86 περί ΦΠΑ αντίστοιχα. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να απευθύνεστε στις κατά τόπους ΔΟΥ.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο