Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-08-1996 ]

ΠΟΛ.1239/23.8.1996 Φορολογικοί έλεγχοι κατά την προεκλογική περίοδο

(Φορολογικοί έλεγχοι κατά την προεκλογική περίοδο )

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΦορολογικοί έλεγχοι κατά την προεκλογική περίοδο
1094213/5920/ΠΟΛ. 1239/23.8.1996

1. Είναι γνωστό ότι σε προεκλογικές περιόδους εκδηλώνεται υποτονικά ή ακόμη και αναστέλλεται η δραστηριότητα των φορολογικών υπηρεσιών στον τομέα της διενέργειας πάσης φύσεως φορολογικών ελέγχων και κυρίως του καθημερινού προληπτικού ελέγχου.
Είναι επίσης γνωστό ότι οι ανάγκες είσπραξης φορολογικών εσόδων που παραμένουν επιτακτικές, δεν δικαιολογούν καμία χαλάρωση στη δραστηριότητα των φορολογικών υπηρεσιών στην παρούσα προεκλογική περίοδο. Ο ικανοποιητικός ρυθμός που με βάση τα τελευταία στοιχεία έχει επιτευχθεί στην αύξηση των δημοσίων εσόδων, τα οποία παρουσιάζουν ρυθμό αύξησης κατά 30%, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επηρεασθεί, αλλά αντίθετα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια περαιτέρω βελτίωσής του.


2. Με δεδομένα τα ανωτέρω το Υπουργείου Οικονομικών δεν προτίθεται να ανεχθεί την ακολουθηθείσα στο παρελθόν τακτική της αδρανοποίησης των φορολογικών υπηρεσιών στον τομέα κυρίως του προληπτικού φορολογικού ελέγχου και κατά την παρούσα προεκλογική περίοδο. Αντίθετα πρέπει να συνεχιστούν και ενταθούν οι προσπάθειες των αρμόδιων υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ., ΥΠΕΔΑ, απογευματινών συνεργείων ελέγχου κ.λπ.), σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες που τους έχουν δοθεί κατά καιρούς (εγκύκλιοι 1075487/4984/Α009/ΠΟΛ. 1195/1.7.96 περί διενέργειας τακτικών και προσωρινών ελέγχων, 1027728/1836/0009Α'/ΠΟΛ. 1066/28.2.95 σε ότι αφορά τα απογευματινά συνεργεία ελέγχου κ.λπ.).
Ειδικότερα η εντατικοποίηση του ελέγχου πρέπει να καλύπτει τους τομείς:

α) της κανονικής έκδοσης των προβλεπόμενων από τον Κ.Β.Σ. φορολογικών στοιχείων πώλησης αγαθών, παροχής υπηρεσιών και διακίνησης αγαθών,

β) της έγκαιρης και ορθής καταχώρησης στα βιβλία των επιτηδευματιών της αξίας των συναλλαγών, με βάση τα εκδοθέντα φορολογικά στοιχεία,

γ) της ύπαρξης φ.τ.μ., όπου προβλέπεται υποχρέωση από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις και της κανονικής χρησιμοποίησής τους,

δ) της προσεκτικής επαλήθευσης, με βάση τα τηρούμενα βιβλία και τις δηλώσεις ΦΠΑ, της κανονικής απόδοσης του φόρου προστιθέμενης αξίας από τους υπόχρεους επιτηδευματίες.

Η ΥΠΕΔΑ και τα Παραρτήματά της να κινηθούν στα πλαίσια των υφιστάμενων δυνατοτήτων τους, εντονότερα στις περιοχές με τουριστική κίνηση.

3. Στην έδρα κάθε Διοικητικής Περιφέρειας και με ευθύνη του Προϊσταμένου Επιθεωρητή της Δ/νσης Επιθ/σης του Νομού που βρίσκεται στην έδρα, να πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα 26/8 έως 30/8/1996 σύσκεψη όλων των
Προϊσταμένων των Δ.Ο.Υ. της Διοικητικής Περιφέρειας, των Επιθ/τών και του Προϊσταμένου της ΥΠΕΔΑ ή των Παραρτημάτων της και να δοθούν ειδικότερες οδηγίες για την υλοποίηση της παρούσας εγκυκλίου. Το χρόνο πραγματοποίησης της πιο πάνω σύσκεψης να μας αναφέρουν εγκαίρως οι υπεύθυνοι Επιθ/τές στο FAX 32.33.752 και επιπρόσθετα να υποβάλουν στο ίδιο FAX σχετική αναφορά μετά την πραγματοποίησή της.

4. Την εφαρμογή της παρούσας Δ/γής θα παρακολουθήσω ο ίδιος προσωπικά.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο