Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-11-2010 ]

ΙΚΑ Αρ. Πρωτ.: Ε40/748/16.11.2010 Διεκπεραίωση εκκρεμών αιτήσεων ρύθμισης οφειλών προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

(Διεκπεραίωση εκκρεμών αιτήσεων ρύθμισης οφειλών προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 16/11/2010
Αριθμ. Πρωτ. Ε40/748

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Κ. Ανδρεόπουλος
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 242
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]
ΙΔΡΥΜΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ : «Διεκπεραίωση εκκρεμών αιτήσεων ρύθμισης οφειλών προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.»

ΣΧΕΤ. : εγκύκλιο 54/10 Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Επειδή από τον έλεγχο μέσω του πληροφοριακού συστήματος Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. διαπιστώνεται ότι εκκρεμούν πλήθος αιτήσεων ρύθμισης οφειλών της παρ. 8β΄ του άρθρου 57 του Ν.3863/2010 επισημαίνεται ότι μέχρι 31/12/2010 θα πρέπει να έχουν διεκπεραιωθεί και να έχουν κοινοποιηθεί στους υπόχρεους εργοδότες οι ανάλογες καταλογιστικές πράξεις επιβολής εισφορών προκειμένου να προβούν στη ρύθμιση των οφειλών τους.

Σας επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 57 Ν. 3863/2010 «οι οφειλές που βεβαιώνονται ή προκύπτουν μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση και ανάγονται σε μισθολογικές περιόδους απασχόλησης μέχρι και τον τελευταίο μήνα υπαγωγής των οφειλών στη ρύθμιση δεν θεωρούνται τρέχουσες. Οι οφειλές αυτές, αν δεν εξοφληθούν εφάπαξ, εντάσσονται αυτεπαγγέλτως στην υφιστάμενη ρύθμιση, με ανακαθορισμό του ποσού των υπολειπόμενων δόσεων».

Μετά τα παραπάνω, θα πρέπει να υλοποιηθεί ο στόχος διεκπεραίωσης των εκκρεμών αιτήσεων έως την τασσόμενη ημερομηνία, συντάσσοντας καταλογιστικές πράξεις επιβολής εισφορών αποκλειστικά σε πρώτη φάση προερχόμενες από τον έλεγχο δηλωθέντων – καταβληθέντων (παρ. 5 εγκύκλιο 54/10 Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.).Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο