Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-11-2010 ]

ΠΟΛ.1146/27.10.2010 Κοινοποίηση της 220/2010 γνωμοδότησης του Α΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ., που αφορά την αναγραφή των προσωπικών στοιχείων, των κατόχων Ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς με λατινικούς χαρακτήρες

(Κοινοποίηση της 220/2010 γνωμοδότησης του Α΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ., που αφορά την αναγραφή των προσωπικών στοιχείων, των κατόχων Ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς με λατινικούς χαρακτήρες)

Κατηγορία: Μητρώο (Δ/νση φορολ. ελέγχων)

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2010
Αρ. Πρωτ: 1496/ΔΜ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ: Α

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ.Κωδ.: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Κ. Τσιπρόφτη
Τηλέφωνο: 2103375181
FAX: 2103375041
e-mail: [email protected]


ΠΟΛ 1146

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της 220/2010 γνωμοδότησης του Α΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ., που αφορά την αναγραφή των προσωπικών στοιχείων, των κατόχων Ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς με λατινικούς χαρακτήρες

Κοινοποιούμε, τη σχετική με το ανωτέρω θέμα, 220/2010 γνωμοδότηση του Α΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ. η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών.

Με τη γνωμοδότηση αυτή έγινε δεκτό ότι:

Α. Η 25/2008 Απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που υποχρεώνει τη ΔΟΥ Χαλανδρίου να καταχωρίσει στο υποσύστημα Μητρώου, τα προσωπικά στοιχεία συγκεκριμένης φορολογούμενης κατόχου Ειδικού Δελτίου ταυτότητας ομογενούς με Ελληνικούς χαρακτήρες, αντί του ορθού με Λατινικούς χαρακτήρες, αποτελεί ατομική εκτελεστή διοικητική πράξη και αφού δεν ασκήθηκαν τα προβλεπόμενα κατά της πράξης αυτής ένδικα μέσα, δημιουργεί υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοίκησης μόνο για την συγκεκριμένη περίπτωση.

Β. Η Διοίκηση δεν υποχρεούται συμμορφούμενη προς το περιεχόμενο της 25/2008 απόφασης της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, να προβεί σε γενικότερη ρύθμιση του θέματος με την έκδοση σχετικής εγκυκλίου ή άλλως πώς.Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
Ν. ΠΑΠΑΓΙΑΒΗ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο