Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-11-2010 ]

Αριθμ. Δ16 1141777/ΕΞ/27.10.2010 Συμπλήρωση των διατάξεων της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με αριθ. ΠΟΛ.1057/11.5.2010 (ΦΕΚ 712/Β΄/26−5−2010).

(Συμπλήρωση των διατάξεων της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με αριθ. ΠΟΛ.1057/11.5.2010 (ΦΕΚ 712/Β΄/26−5−2010).)

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων

Αριθμ. Δ16 1141777/ΕΞ/2010

(ΦΕΚ  Β1705/1.11.2010)

Συμπλήρωση των διατάξεων της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με αριθ. ΠΟΛ.1057/11.5.2010 (ΦΕΚ 712/Β΄/26−5−2010).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 28 και της παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν. 2362/27.11.1995 (ΦΕΚ 247/Α/95) «περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις».

2.Τις διατάξεις του άρθρ.3 του Α.Ν. 1819/1951 «περί διεξαγωγής των πάσης φύσεως συναλλαγών του Δημοσίου».

3. Την με αριθ. 78069/52 απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Εφαρμογή των διατάξεων Α.Ν. 1819/51 (ΦΕΚ 71/Β΄).

4. Την με αριθ. 1109228/8434/0016/08.12.2006 (ΦΕΚ 1862/Β΄) απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Δικαιολογητικά
εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής−εξόφληση με εντολή μεταφοράς−ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμών ή επιστροφής».

5. Την με αριθ. ΠΟΛ.1057/11.5.2010 απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση−Συμπλήρωση των διατάξεων της απόφασης μας 109228/8434/0016/08.12.2006 ΦΕΚ 1862/Β΄).

6. Την ανάγκη άμεσης πληρωμής των δικαστικών αντιπροσώπων προκειμένου να διασφαλισθεί η απρόσκοπτος διεξαγωγή των εκλογών.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας ουδεμία δαπάνη προκύπτει στον Κρατικό Προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

Μετά το πρώτο εδάφιο της απόφασής μας με αριθ. ΠΟΛ.1057/11.5.2010 (ΦΕΚ 712/Β726−5−2010), προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Κατ’ εξαίρεση οι πληρωμές θα διενεργούνται με μετρητά μέχρι το ύψος της αποζημίωσης και των οδοιπορικών των δικαστικών αντιπροσώπων, εφόρων εκλογής και γραμματέων εφορευτικών επιτροπών, για 5 εργάσιμες ημέρες πριν από κάθε εκλογική διαδικασία και 10 εργάσιμες μετά από κάθε εκλογική διαδικασία.».

Η απόφαση αυτή που ισχύει από 1η Νοεμβρίου 2010, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.



Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο