Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-11-2010 ]

ΙΚΑ Αρ. Πρωτ.: TOO/ΦΑ/2595/5.11.2010 Μη εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 3717/2008 στους ασφαλισμένους του ΕΤΕΑΜ(τ.ΤΕΑΠΑΕ) οι οποίοι παρείχαν υπηρεσίες ως μηχανικοί και δικηγόροι στις εταιρείες των παρ. 1 & 2 του Ν.3717/2008

(Μη εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 3717/2008 στους ασφαλισμένους του ΕΤΕΑΜ(τ.ΤΕΑΠΑΕ) οι οποίοι παρείχαν υπηρεσίες ως μηχανικοί και δικηγόροι στις εταιρείες των παρ. 1 & 2 του Ν.3717/2008)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Aθήνα 5/11/2010
Αριθ. Πρωτ. TOO/ΦΑ/2595

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ταχ.Δ/νση: Αγ.Κων/νου 8 (102 41)
Πληροφορίες: Κ. Παπαστεφανάκη 
Αριθ. Τηλεφώνου:2105215195-198
e-mail:[email protected]


ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: «Μη εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 3717/2008 στους ασφαλισμένους του ΕΤΕΑΜ (τ.ΤΕΑΠΑΕ) οι οποίοι παρείχαν υπηρεσίες ως μηχανικοί και δικηγόροι στις εταιρείες των παρ. 1 & 2 του Ν.3717/2008»
ΣΧΕΤ: Οι εγκ. 25/10 και εγκύκλιο 55/10

Σε συνέχεια των παραπάνω εγκυκλίων και λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διευκρινίσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά με τα αναφερόμενα στο θέμα πρόσωπα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Αεροπορικών Εταιρειών (ΤΕΑΠΑΕ), το οποίο από 1-4-2004 συγχωνεύθηκε στο ΕΤΕΑΜ, είχαν ασφαλιστεί και πρόσωπα ειδικών επαγγελματικών κατηγοριών (μηχανικοί-δικηγόροι) τα οποία για κύρια ασφάλιση υπάγονται στο ΕΤΑΑ (τέως ΤΣΜΕΔΕ και τέως Ταμείο Νομικών αντίστοιχα).

Οι απασχολούμενοι στην εταιρεία Ο.Α. μηχανικοί υπάγονταν στην ασφάλιση του ΤΕΑΠΑΕ και του ΕΛΠΠ. Οι με έμμισθη εντολή δικηγόροι ασφαλίζονταν στο ΤΕΑΠΑΕ και στον ΚΕΑΔ, δηλαδή για αυτήν την κατηγορία ασφαλισμένων συνέτρεχε επικουρική ασφάλιση σε δύο φορείς παράλληλα.

Μετά τη συγχώνευση του ΤΕΑΠΑΕ στο ΕΤΕΑΜ και λόγω της προαναφερόμενης ασφαλιστικής κατάστασης συνέχισαν την ασφάλιση στο ΕΤΕΑΜ προαιρετικά (σχετ. εγκ.77/04 της Δ/νσης Ασφάλισης).

Δεδομένης της ιδιαιτερότητας της επικουρικής ασφάλισης των παραπάνω ασφαλισμένων του ΕΤΕΑΜ, με το αρ. Φ20021/21705/781/4-10-2010 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης –φωτοαντίγραφο του οποίου επισυνάπτουμε–διευκρινίζεται ότι η προβλεπόμενη από την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν 3717/2008 και την από 16-9-08 Π.Ν.Π. κατά 50% προσαύξηση του χρόνου επικουρικής ασφάλισης θα χορηγείται από το φορέα επικουρικής ασφάλισης στον οποίο υπάγονται υποχρεωτικά λόγω συγκεκριμένης ιδιότητας ή απασχόλησης.

Κατά συνέπεια, στους παρέχοντες υπηρεσίες στις εταιρείες των παρ. 1 & 2 του Ν.3717/2008 μηχανικούς και δικηγόρους με έμμισθη εντολή, οι οποίοι ασφαλίζονται στο ΕΤΑΑ για επικουρική σύνταξη, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν 3717/2008 και δεν προσαυξάνεται ο χρόνος ασφάλισης στο ΕΤΕΑΜ. Το δικαίωμα σε σύνταξη και το ποσό της σύνταξης ΕΤΕΑΜ θα προσδιορίζεται με τον πραγματικό χρόνο ασφάλισης.

Αιτήσεις οι οποίες εκκρεμούν ή έχουν διεκπεραιωθεί με διαφορετικό τρόπο, θα αντιμετωπιστούν σύμφωνα με τα παραπάνω.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο